Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Vil vite hvem som skylder staten fem milliarder

– Et eneste svart felt.

Byggenæringens Landsforening mener det utgjør en fare at bedrifter nektes innsyn i betalingsutsettelser til staten. Det svarte feltet har blitt større, sier Skanska. Regjeringen anerkjenner problemet, men mener taushetsplikten veier tyngst. Kilde: e24.no

Les mer

08.02.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA