Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021
Foto: Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Sentralbank og politikk i koronaens tid

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen: Koronaepidemien har medført at verdensøkonomien er i en nedgangskonjunktur av historiske dimensjoner. For å bøte på skaden gjør sentralbanker sitt ytterste for å stimulere økonomien. Lav statsrente og pengetrykking holder lånerentene nede og understøtter aksjemarkedet. Baksiden er at både og gjeld og inflasjon er på vei opp.

USA LAR INFLASJONEN ØKE: I USA har sentralbankens balanse økt med 3 000 milliarder på et halvår. Det er derfor knyttet stor interesse til ethvert rentemøte som holdes, der de utdyper sine mål for pengepolitikken fremover.

Sentralbanksjef Jerome Powell har tidligere signalisert at han vil tillate at inflasjonen blir betydelig høyere en styringsmålet på 2%. I tillegg ønsker han høyere sysselsetning blant lavinntekts- og minoritetsgrupper. For å sikre at disse gruppene kommer i arbeid, vil han tillate høy prisvekst i lang tid.

Dette påvirkes også av hvor lenge vi må vente på koronavaksine. Jo lenger tid det tar før vaksinen kommer, jo svakere blir veksten, og behovet for stimulering må opprettholdes. Pilene peker altså i retning av at situasjonen med lav rente og nye penger inn i økonomien, vil fortsette en god stund.

I tillegg har frykt for turbulens i forkant og etterkant av presidentvalget i november, gjort at mange selskaper benytter anledningen nå med rekordlave renter til å låne penger. På kort sikt er dette bra for aksjemarkedene. Historien viser at de langsiktige konsekvensene av for kraftig stimulering av økonomien kan føre til at inflasjonen løper løpsk. Kilde: blogg.conecto.no

Les mer

05.10.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA