Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 24.06.2021

Norges Bank: valuta-transaksjoner i juli 2020

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 2500 millionar kroner kvar dag i juli 2020.

Overføringa til SPU var større enn venta i 2019. Derfor er samla sal av valuta i 2020 redusert med om lag 20 milliardar kroner. Kilde: norges-bank.no

Les mer

05.07.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA