Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Norges Høyesterett – Dom ifm grov regnskaps-overtredelse

En tidligere daglig leder og styreleder hadde i en periode på to år og fire måneder ikke ført regnskaper for virksomheten. Selskapet drev med omsetning av bruktbiler.

Spørsmålet for Høyesterett var om forholdet skulle sees som grov regnskapsovertredelse, og hva straffen skulle bli. Høyesterett kom, i motsetning til lagmannsretten, til at overtredelsen var grov, jf. strl. § 393, og skjerpet fengselsstraffen fra 60 til 120 dager. Kilde: lovdata.no

Les mer
25.06.22

Foto: Jon Waalen, Partner i Deloitte

Deloittes Jon Waalen med foredrag på Sergels frokostseminar - «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?»

Et av foredragene på Sergels frokostseminar var «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?» v/Jon Waalen, Partner i Deloitte.

Opplever du at det stilles stadig høyere krav til CFO-rollen og at den er i endring? Ja, det er ingen tvil om at CFO-rollen er i stadig utvikling.

Deloittes CFO-program bistår blant annet CFOer med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Deloittes erfaring er at mange virksomheter strever med å utvikle neste generasjon av ledere som kan bekle en rolle som CFO. Derfor har Deloitte utformet et program for «neste generasjons ledere av finans- og økonomifunksjonen» der formålet er å gi deltakerne et perspektiv på CFOens arbeids- og ansvarsområder.

På Sergels frokostseminar var Jon Waalen blant annet innom dette med at rollen endrer seg fra en «back office»-funksjon til en «center office»-funksjon. Mer dynamisk, mer verdiskapende.

03.05.22

Kontrollerer om selskaper har betalt for lite arbeidsgiveravgift

Selskaper i økonomiske vanskeligheter har ikke rett til å bruke redusert arbeidsgiveravgift, selv om de ligger i en sone med lavere sats. Nå har Skatteetaten satt i gang kontroll. Kilde: simployer.no

Les mer
22.04.22

Nytt i skatte-meldingen for aksjeselskaper for 2021

Når du skal utarbeide skattemelding for selskap for 2021, må du være klar over endringer i rapporteringsplikten.

Aksjeselskap må rapportere om de har mottatt offentlig støtte. Gevinst, tap, utbytte på aksjer må spesifiseres uansett om det er innenfor eller utenfor fritaksmetoden. Kilde: sticos.no

Les mer
04.04.22

Endring i mva-meldingen

Ny mva-melding: Har du kontroll på hva som er uttak, tap på krav og justering?

Om kort tid skal den nye mva-meldingen for første termin 2022 leveres. En viktig endring i mva-meldingen er at opplysninger om uttak, tap på fordringer, justeringer og tilbakeføring skal rapporteres særskilt. Kilde: sticos.no

Les mer
01.04.22

Skattemeldingen 2021: Utsatt frist bør unngås så langt mulig

Revisorforeningen ber likevel om forskriftsendring, slik at det i tillegg til dagens regler om utsettelse av inntil 10 prosent av kundemassen, kan søkes om ytterligere 5 prosent for både revisor og regnskapsfører til 31. august. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.03.22

Regnskaps-bransjen rocker

Er ikke regnskapsførere en utdøende rase, som vil sovne stille inn over permene sine?

Norsk næringsliv er i stadig endring og utvikling. Det gjelder på alle måter også regnskapsbransjen. Kilde: regnskapnorge.no

Les mer
24.03.22

Nå blir det forbudt med hjemmekontor på søndager

Regjeringen har i dag vedtatt nye regler for arbeid på hjemmekontor. Fra i sommer blir det slutt på at ansatte kan jobbe fra hjemmekontor på natten eller på søndag. Kilde: simployer.no

Les mer
24.03.22

Har du enkelt-personforetak?

Nå får du ny og enklere skattemelding.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai hvert år.

Det er forskjell på å levere skattemelding for et enkeltpersonforetak og et selskap. Det er også en del forskjeller avhengig av hva slags type virksomhet du driver, hvor mye du omsetter for og hvilke fradrag du har krav på. Kilde: skatteetaten.no

Les mer
22.03.22

Hvorfor ha revisor når du har regnskapsfører?

Spørsmålet er legitimt. Og svaret er enkelt: - Revisor og regnskapsfører har fundamentalt forskjellige roller og oppgaver. Overfor bedriftene og samfunnet. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
07.03.22

Høring om ny lov om folkefinansiering

Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet er foreslått for å gjennomføre folkefinansieringsforordningen. Høringsfristen er 17. april 2022. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.02.22

Høringsnotat – forslag til endringer i reglene i skatte-betalingsloven

- om bl.a. frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt.

Forslaget innebærer blant annet at fristene for å klage utvides slik at disse samsvarer med tilsvarende frister etter skatteforvaltningsloven. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.02.22

De vanskelige vurderingene i årsoppgjøret - tap på krav

Siste nedstenging som kom på bakgrunn av pandemien nok en gang, kan ha vært nådestøtet for mange bedrifter.

Trolig sitter det nå tusenvis av økonomer og vurderer hvor høy avsetning for tap på kundefordringer som skal være i årsregnskapet for 2021. Kilde: svea.com

Les mer
21.02.22

Nye poster om offentlig støtte i skattemeldingen for aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2021 må aksjeselskaper rapportere om de har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgiftsfordel i RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
07.02.22

Kompensasjons-ordning 4 har åpnet for søknader

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall er videreført i ny forskrift.

Kompensasjonsordning 4 gjelder for perioden november 2021 - februar 2022. Søknadsportalen åpnet 28. januar 2022. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
31.01.22

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste. Kilde: simployer.no

Les mer
07.01.22

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for å avhjelpe situasjonen.

Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.12.21

Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.12.21

Norske foretak pålegges nye tunge byrder

Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger kan komme til å bli både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
29.11.21

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA