Credit News Regnskap og Revisjon
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Disse regelendringene gjelder fra nyttår

1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste. Kilde: simployer.no

Les mer
07.01.22

Støttetiltak for næringslivet etter nye smitteverntiltak

Nye smitteverntiltak vil nok en gang ramme deler av næringslivet hardt. Regjeringen har varslet økonomiske støttetiltak for å avhjelpe situasjonen.

Vi venter at dette vil komme på plass i januar. Her får du en oversikt over det vi vet per i dag. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.12.21

Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.12.21

Norske foretak pålegges nye tunge byrder

Skatteetatens forslag om å innføre opplysningsplikt for salgs- og kjøpsmeldinger kan komme til å bli både byrdefullt og kostbart for norske virksomheter, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
29.11.21

Kan få ettergitt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020 pga. korona

Finansdepartementet har gitt Regnskapsregisteret adgang til å godta covid-19 som begrunnelse i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2020. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.11.21

Konkurs- og regnskapskriminalitet skal ikke lønne seg

Det er svært alvorlig når 7 av 10 anmeldelser fra bostyrere etter selskapskonkurser henlegges av Politiet.

Da sender man et klart signal om at kriminalitet lønner seg, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
08.11.21

Lønnssystemet som kilde til HR masterdata – en dårlig idé

Ingen bruker en kalkulator til å lagre telefonnummer, lagre notater eller ivareta sosiale relasjoner. Til tross for at lønnssystemer er avanserte kalkulatorer, bruker mange systemene til å lagre HR masterdata, noe som kan ha negative konsekvenser på mange plan. Kilde: blogg.simployer.no

Les mer
01.11.21

Lav mva-sats blir igjen på 12 %

I en periode har den lave mva-satsen vært satt ned til 6 %, men fra og med 1. oktober er lav mva-sats igjen 12 %. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
04.10.21

Debitorskifte ansett som realisasjon av fordringen for kreditor

I en bindende forhåndsuttalelse kom Skattedirektoratet til at et debitorskifte for utstedte obligasjoner med fortrinnsrett vil medføre at obligasjonen blir ansett realisert for kreditor. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
04.10.21

Registrering av salg av varer som skal kjøres ut

Ikke lenger unntak fra kravet til å registrere riktig betalingsmiddel på kassasystemet før kvitteringen skrives ut. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
27.09.21

Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

Det er utviklet en indikatorliste for mistenkelige transaksjoner/hvitvasking for regnskapsførere og revisorer og en indikatorliste for terrorfinansiering. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.09.21

Modhi: Alltid oppdatert saldo i kundereskontroen med gode integrasjons-løsninger

Løsninger som kobler regnskapsbyråets ERP-system sammen med inkassoselskapets fagsystem på en god måte, sørger for at saldoen alltid er oppdatert i begge systemer. Helt automatisk. Det gjør straks regnskapsmedarbeiderens jobb mye enklere.

Til tross for gode avtaler og klare rutiner for fakturering, er det ikke alle kunder som gjør opp for seg i tide – dessverre. I slike tilfeller må regnskapsførere brette opp ermene og gjøre det de kan for å få inn det de har utestående hos kundene sine. Denne prosessen er sjelden veldig givende, ettersom den hjemsøkes av en rekke manuelle arbeidsoppgaver og flere lover og regler som må hensyntas.

Ikke minst er risikoen for feil og menneskelig svikt betydelig, når både purreprosessen og oppdateringen av kundereskontroene er preget av mye manuelle prosesser og tidkrevende arbeid

Heldigvis finnes det innovative og digitale integrasjonsløsninger på markedet, som automatiserer disse prosessene, reduserer risikoen for menneskelige feil og sørger for at saldoen alltid er oppdatert med riktige tall. Kilde: Petter Adde, Industry Lead/Strategic Sales i Modhi / smarterebetaling.no

Les mer
13.09.21

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Elektronisk melding: Foretaksregisteret må ha mottatt melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.09.21

Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Næringsdepartementet har sendt på høring et forslag om å øke grensen for revisjonsplikt i tråd med den generelle prisøkningen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
30.08.21

Nye skatteregler for gaver - Ansatte, styremedlemmer og bedrifter kan spare store beløp

Likevel er det mange som ikke benytter muligheten.

Fra 2021 har skattereglene for gaver til ansatte blitt langt mer fleksible og generøse enn tidligere.

Der det tidligere var krav om at alle ansatte fikk samme gave med en beløpsgrense på 2000 kroner, kan ansatte nå individuelt få gaver for opptil 5000 kroner i året på toppen av eventuelle gaver ved spesielle anledninger som bryllup og runde år. Kilde: simployer.no

Les mer
23.08.21

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper - I Norge også aktuelt med lignende modell

Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.

Det danske Folketingets flertall slår fast at en ukritisk svekkelse av revisjonsplikten i forenklingens navn kan ha store skadevirkninger for samfunnet. Det trekkes i nødbremsen.

Det danske forslaget er interessant på flere måter. Det erkjennes at ryddighet og tillit ikke kommer av seg selv. Likevel skjæres ikke alle over én kam. Innskjerpingen er rettet mot utfordringer i enkelte utsatte bransjer, og det påpekes at revisorene er en viktig del av løsningen, sier Karen Kvalevåg.

Vi mener en slik risikobasert tilnærming kan være et alternativ også i Norge for selskaper som er unntatt revisjonsplikt, med mindre man alternativt velger å senke revisjonspliktgrensen. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
13.07.21

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
06.07.21

Vesentlighet i regnskapsloven

Vesentlighetsprinsippet er endelig definert i regnskapsloven, men hva betyr dette for regnskapsfører, daglig leder, styret og revisor? Kilde: sticos.no

Les mer
04.07.21

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
28.06.21

Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv.

Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
22.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA