Credit News Økonomisk Kriminalitet
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

ID-tyveri kan ramme 3,3 millioner nordmenn

Da hindrer du at noen låner penger i ditt navn.

Tirsdag ettermiddag ble det avdekket et innbrudd i søketjenesten til kartselskapet Norkart. Søketjenesten ble umiddelbart stengt og sårbarheten ble utbedret en snau halvtime etter at innbruddet ble oppdaget - men ikke før personopplysninger til 3,3 millioner nordmenn var hentet ut. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
13.05.22

750 nordmenn utsatt for kryptosvindel

Snakk om rundt 50 millioner norske kroner.

– Det er opplyst at 750 norske kunder er blitt frastjålet sine midler. Det er uklart hvilke verdier som er frastjålet de norske fornærmede, men det kan være rundt 50 millioner norske kroner, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth på tirsdagens pressekonferanse. Kilde: nattavisen/msn.com

Les mer
11.05.22

Regnskapsførere tiltalt for grov økonomisk kriminalitet

To tidligere ledere av den russiskeide bitcoinfabrikken i Alvdal er tiltalt for grove økonomiske forbrytelser i en annen sak. Kilde: vg/msn.com

Les mer
09.05.22

Bankene kan bedre sikre seg mot ID-tyveri ved å verifisere telefonnummeret til kundene

Dun & Bradstreet: Med moderne teknologi kan bank-kundens mobilnummer bekreftes. Det øker sikkerheten for forbrukeren og reduserer ID -tyverier som stiller bankene til ansvar.

Låneopptak med stjålet Bank-ID er et omfattende problem. Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, har over 150 000 nordmenn vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene. (Kilde: NorSIS og Skatteetatens ID-tyveriundersøkelsen).

En Høyesterettsdom har slått fast at det er banken, og ikke kunden, som i de fleste tilfeller må holdes ansvarlig for svindel med Bank-ID. Svindel over 12000 kr må bankene erstatte, selv om kunden har vært grovt uaktsom.

SLIK BLIR DU SVINDLET: Bankens datasystemer er koblet opp mot offisielle kilder slik at din adresse verifiseres mot disse registrene. Nettbankene har manuelle prosesser der du som kunde selv kan endre og bekrefte mobilnummeret bankene har registret på deg er riktig. Det kan skape sikkerhetsutfordringer. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer
09.05.22

Avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
02.05.22

Økokrim: Fiskerikriminalitet en av de største truslene

Økokrim mener fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten i årets trusselvurdering.

Nå vil regjeringen ta grep. Kilde: vg.no

Les mer
02.05.22

Nordea med svindeladvarsel: - Mange kunder er berørt

Like før helgen i forrige uke oppdaget Nordea at noen bruker navnet deres til å prøve og lure kundene for penger. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
26.04.22

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm grovt bedrageri

En mann var i lagmannsretten dømt til fengsel i 120 dager for medvirkning til brudd på arbeidsmiljøloven og grovt bedrageri. Kilde:lovdata.no

Les mer
28.03.22

Økt risiko for nettverksangrep

På grunn av krigen mellom Russland og Ukraina er det forventet økning av nettverksangrep.

Dette gjør det ekstra viktig å ta forholdsregler, og å sørge for at informasjonssikkerheten er god. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
18.03.22

Skatteetaten advarer mot svindel

Svindelforsøkene foregår gjennom eposter eller tekstmeldinger som forsøker å lure mottakerne til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan brukes for å svindle mottakeren. Kilde: ntb/msn.com

Les mer
14.03.22

NorSIS med nye tall: 150 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

ID-tyveri skjer oftest i forbindelse med netthandel, men ID-tyveri i sosiale medier er noe stadig flere opplever. Det viser en fersk spørreundersøkelse.

For ellevte gang har NorSIS og Skatteetaten gjennomført ID-tyveriundersøkelsen*. Den viser at antall nordmenn som oppgir at de har blitt utsatt for identitetstyveri den siste toårsperioden er på 3,4 prosent. Det tilsvarer rundt 150 000 personer.

– Det er altfor mange som får sin identitet misbrukt. For de som rammes så oppleves det ofte som ekstremt belastende, sier seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner Holm. Kilde: kommunikasjon.ntb.no

Les mer
10.03.22

Frykter cyberkriminalitet mest av alt

Nøkkelfunn fra PwCs Global CEO Survey 2022.

Fire av ti norske ledere er svært bekymret for cyberkriminalitet. Kilde: pwc.no

Les mer
08.03.22

NorSIS: Ny svindelmetode knyttet til personnummer

Den siste uken har mange nordmenn opplevd å bli ringt til av engelsktalende personer som varsler om sikkerhetproblemer knyttet til personnummer eller nasjonalt ID-kort.

Personene oppgir at de ringer fra utenlandske myndigheter. Dette er forsøk på svindel og det er viktig å ikke følge instruksjonene om å dele sensitiv informasjon, råder politiet og Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS. Kilde: norsis.no

Les mer
23.02.22

Cyberkriminelle styrer ikke Datatilsynets gebyrer

Vi undersøker også andre aktører enn de som er meldt inn til oss og kontrollerer om personvernregelverket er ivaretatt. Kilde: personvernbloggen.no

Les mer
21.02.22

Derfor kan dine person-opplysninger være gull verdt for kriminelle

Bare i løpet av det siste året har det ifølge Europol vært en boom i etterspørselen etter stjålne personopplysninger på det mørke nettet.

Slik misbruker de kriminelle informasjon om deg til alt fra ID-tyveri og kontokapring til mer målrettede svindeloperasjoner.

– Det er for de fleste logisk at når de kriminelle får tak i ditt passord i forbindelse med et dataangrep mot en aktør, som en strømmetjeneste eller en e-postleverandør, kan dette misbrukes. Kilde: norsis.no

Les mer
15.02.22

Tiltalt for omfattende fakturasvindel – mot minst 150 bedrifter

Ifølge Adresseavisen/MN24 skal mannen ha sendt falske fakturaer til bedrifter i hele Norge. Tiltalen omfatter grovt bedrageri, grov hvitvasking og svindelforsøk.

I tiltalen kommer det fram at minst 150 bedrifter har gått på svindelen og betalt inn over 860.000 kroner. Kilde: ntb/msn.com

Les mer
14.02.22

Norge på svindeltoppen i Norden

NTB: I Danmark ble 2,2 millioner oppringninger blokkert, og i Finland kun 450.000, viser tall fra Telia.

Det dreier seg om svindelformen kalt wangiri, som betyr «ett ring og kutt» på japansk. Ofte legger de på før man rekker å ta telefonen. Pengene tjener de når folk ringer tilbake. Kilde. nettavisen/msn.com

Les mer
14.02.22

Lurte 77 småsparere for over 54 millioner

Mannen, som er hjemmehørende i Moss, er dømt for å ha lurt 77 småsparere til å låne ut mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
02.02.22

DNB: Stor økning i antall svindelforsøk under pandemien

Utviklingen i antall svindelsaker har økt kraftig de siste årene. Ifølge DNB er problemet mangedoblet de siste årene. Kilde: dn.no

Les mer
24.01.22

Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper

I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske Økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
24.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA