Credit News Nasjonale Nyheter
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Kronen rett til bunns: – Betydelig svekkelse

Til tross for gode forutsetninger, ligger kronen på et av de svakeste nivåene opp mot dollaren i år.

Mandag morgen veksles en amerikansk dollar for 8,65 norske kroner. En euro veksles for 10,29 kroner. En svak krone betyr i praksis at importerte varer blir dyrere og turistoppholdet kan koste deg mer enn planlagt.

Den svake kronekursen kommer til tross for signaler om rentehevinger fra Norges Bank og en høy oljepris per fat. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
22.06.21

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Kilde: norges-bank.no

Les mer
17.06.21

NHO spår to renteøkninger i 2021

Økt rente og høyere boligpriser er blant stikkordene i NHOs ferske rapport om framtidsutsiktene i norsk økonomi. Kilde: abcnyheter/msn.com

Les mer
15.06.21

Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor

Kredinor: Fem om dagen – for felles bærekraft

Kredinor er opptatt av bærekraft, og mobiliserer nå til kampanjen «fem om dagen – for felles bærekraft» gjennom sletting av e-post. Hvis alle nordmenn sletter 4-5 e-poster hver dag kan vi dekke det årlige strømforbruket til 1000 husstander.

-Mange vet ikke at det å slette e-post er et klimatiltak, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor. -Vi bruker begrepet fem om dagen fordi det er noe folk flest har et positivt forhold til, og som gjør det lettere å mobilisere til felles innsats for klima, understreker hun.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor. Hun er ansvarlig for bærekraftsplanen i selskapet, og flere tiltak vil komme i tiden fremover.

ALLE KAN BIDRA: Kredinor har en bærekraftsplan som utvikles fortløpende, og denne interne kampanjen er like aktuell for våre oppdragsgivere og deres kunder. Hvis alle som leser dette sletter fem e-poster om dagen vil vi bidra til et grønnere samfunn. Kilde: kredinor.no

Les mer
15.06.21

Betydelige endringer i kompensasjons-ordningen for næringslivet

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift.

Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
14.06.21

Statens reiseregulativ – får vi en ny avtale på plass til 1. juli?

Også i år er reiseregulativet, som nesten alle som reiser i jobben forholder seg til, forsinket. I år har partene varslet større endringer, men det begynner å haste hvis de skal holde den utsatte fristen 1. juli. Kilde: simployer.no

Les mer
14.06.21

Det tok fem år å få på plass et gjeldsregister. Nå ser bankene en klar effekt

- Vi ser en markant økning i antall kunder som både får avslag på søknad om kredittkort og økt kredittkortgrense, sier Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea.

I fem år jobbet myndighetene med å få på plass et gjeldsregister i Norge. I 2019 kom registeret, som har informasjon om kredittkortgjeld og forbrukslån. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
08.06.21

Norges Bank - Regionalt nettverk: Gjenåpning gir økt optimisme

Aktiviteten i næringslivet har økt de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene har tro på at lettelser i smitteverntiltakene gjennom sommeren vil gi betydelig vekst fremover. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil forsterke veksten.

Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har økt. Veksten var sterkest innenfor industrien og næringsrettet tjenesteyting. Samtidig har omsetningen i varehandelen og bygg- og anleggsnæringen falt. I de øvrige næringene har aktivitetsnivået endret seg lite fra februar. Kilde: Norges-bank.no

Les mer
08.06.21

Finanstilsynet: Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko

Finansielt utsyn: Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt.

Det er viktig at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og realøkonomien. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
02.06.21

Norges Bank: Valuta-transaksjoner i juni 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i juni 2021.

Noregs Bank kjøper kvar månad valutainntektene frå Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE). Dersom netto kontantstrøm frå petroleumsverksemda overstig det oljekorrigerte underskotet på statsbudsjettet, overførast deler av valutainntektene frå SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Noregs Bank seljer den resterende valutaen i marknaden. Kilde: Norges-bank.no

Les mer
31.05.21

Historisk lav pengemarkedsrente

Siden nyttår har pengemarkedsrenten Nibor, renta på usikret utlån mellom banker, falt til 0,26 prosent. Det kan være godt nytt for dem med boliglån.

– Det er norgeshistoriens laveste nivå, sier kredittanalysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv. Kilde: abcnyheter/msn.com

Les mer
26.05.21

«Nye» Norwegian er klar: Forlater konkurs-beskyttelsen med friske milliarder

Med seks milliarder kroner i frisk kapital heises Norwegian-flagget til topps utenfor hovedkontoret på Fornebu. Selskapet kan nå markere avslutningen på ett år med krise, rekonstruksjon og omfattende rettsprosesser. Kilde: e24.no

Les mer
26.05.21

Forventnings-barometeret for 2. kvartal

Optimismen tar seg kraftig opp.

Norge er i ferd med å se slutten på pandemien og starten på en markert vekst i norsk økonomi. Det er vanskelig å tolke Forventningsbarometeret for 2. kvartal på annen måte. Kilde: finansnorge.no

Les mer
25.05.21

Foto: Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: Krisen som aldri kom

Det har ikke manglet på dommedagsprofetier som har spådd gjeldskrise og inkassoboom som følge av korona. Når Norge nå begynner å se enden på pandemien, konkluderer Kredinor med at det ble helt feil.

Det har ikke blitt noen inkassokrise, sier analysesjef i Kredinor Magnus Solstad. Under nær sagt alle økonomiske kriser de siste tiårene har tallene vist en stor økning i antall saker til inkasso. For eksempel under finanskrisen i 2008-2009 var oppgangen på opptil 20 prosent.

Vi er nå på vei ut av koronakrisen, og denne gang ble det ingen inkassoøkning. Fasiten er tvert imot at det har vært en betydelig nedgang i antall inkassosaker, og at folk har doblet sparingen sin, sier Solstad. Han reagerer på at flere aktører har forsøkt å skape et inntrykk av en gjeldskrise.

Selv om vi jevnlig har kunnet lese dommedagsprofetier og skremselspropaganda om en kommende krise, har ingenting av dette materialisert seg for de aller fleste nordmenn.

Solstad peker på at enkelte kommuner og bransjer har møtt veggen, men at dette er unntak fra hovedbildet. Kilde: kredinor.no

Les mer
19.05.21

Regjeringen planlegger omstridt gjeldsregister-utvidelse

Nordmenns bil- og boliggjeld kan snart havne i sentrale registre, til jubel fra Forbrukerrådet og sterke protester fra Datatilsynet. Kilde: e24.no

Les mer
18.05.21

Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangs -ordningen

Deklarasjonsfritaket for varer til en verdi under kr 350 videreføres, mens ansvarsbegrensningen for utenlandske tilbydere avvikles. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
18.05.21

De viktigste forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni. Her er hovedpunktene i forslaget til revidert budsjett: Kilde: sticos.no

Les mer
14.05.21

Nordmenns økonomiske bekymringer er mindre

Dette kommer fram i Norsk koronamonitor, som er gjennomført av Opinion.

Tallet for mai i år er 6 prosentpoeng lavere enn i mai i fjor og 14 prosentpoeng lavere enn da Norge stengte ned i mars i fjor.

Samtidig er 40 prosent av de spurte bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Kilde: ntb/msn.com

Les mer
10.05.21

Lønnsstøtte-ordningen forlenges ut august

9. mai: Lønnsstøtteordningen forlenges ut august. Lønnsstøtteordningen trådte ikraft fra 15. mars og skulle opprinnelig ha varighet ut juni 2021. Søknadsportalen åpnet 3. mai. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
10.05.21

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent. Kilde: Norges-bank.no

Les mer
06.05.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA