Credit News Nasjonale Nyheter
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Nordmenn satte rekord: Brukte 58 milliarder på netthandel i andre kvartal

Med 58 milliarder kroner brukt på netthandel, er altså det ny rekord.

Totalt brukte nordmenn 96,2 milliarder kroner på korttransaksjoner i andre kvartal. Det var en økning på 26 prosent fra andre kvartal 2020, viser en SSB -statistikk basert på bruken av internasjonale betalingskort. For kortbruk utenom internett var økningen 9 prosent. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
20.09.21

Dobbel smell for husholdningene: - Jeg er bekymret

Norges Bank kommer til å sette opp styringsrenten på rentemøtet 23. september. Det blir den første av kanskje fem rentehevinger i 2021 og 2022. Samtidig går strømprisene til himmels, og lite tyder på lavere strømpriser fremover.

Det går derfor mot en dobbeltsmell for husholdninger, en smell som blir langt høyere enn det en lønnsvekst på rundt 3 prosent vil dekke inn. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
20.09.21

Snart er det rentemøte - Nordea advarer låntakerne

Det kan gå mot enda raskere renteøkninger enn det Norges Bank har sett for seg.

Nordea Markets er ute med en kort renteoppdatering før rentemøtet i Norges Bank i neste uke. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
15.09.21

Norges Bank - Regionalt nettverk: Sterkere vekst – flere flaskehalser

Aktiviteten i næringslivet har økt mye de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Gjenåpning av samfunnet har bidratt til høyere etterspørsel, og bedriftene har tro på at etterspørselen vil øke videre. Samtidig har nær halvparten av bedriftene kapasitetsbegrensninger. Kilde: norges-bank.no

Les mer
14.09.21

Overføring av person-opplysninger ut av EØS

All overføring av personopplysninger ut av EØS krever et særskilt grunnlag for å være lovlig. Her er en gjennomgang av hva som skal til for at personopplysninger kan overføres til land utenfor EØS. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
13.09.21

Næringsministerens kommunikasjonssjef skal lede Virke inkasso

Christine Spersrud Haug fra Nærings- og fiskeridepartementet er ansatt som ny bransjeleder i Virke inkasso.

Christine Spersrud Haug er ansatt som ny bransjeleder i Virke inkasso fra 1. oktober, opplyses i en pressemelding onsdag. Kilde:kom24.no

Les mer
13.09.21

Svensker dundrer inn i refinansierings-markedet

Neobanken Northmill skal toge inn i Norge og ta et jafs av refinansieringsmarkedet som er beregnet til 130 milliarder kroner. Kilde: finansavisen.no

Les mer
13.09.21

Innfører begrensninger: Blir vanskeligere å bruke kredittkortet

Nå blir det bitcoin- og svartebørs-stopp for mange norske bank-kunder.

– Det er i dag ikke mulig å benytte kredittkortet til gambling, og nå innfører vi tilsvarende sikkerhetsrutiner på transaksjoner for kryptovaluta og svartebørsmarkedet, sier Eirin Sørensen Røkke, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 SMN, på vegne av Sparebank 1 Kreditt, til Nettavisen. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
07.09.21

Første land i verden godtar bitcoin som lovlig betalingsmiddel

Som det første landet i verden har El Salvador gjort bitcoin til lovlig betalingsmiddel, tross skepsis på hjemmebane og advarsler utenfra. Kilde: e24.no

Les mer
07.09.21

Nye oppgaver til Norges Bank

Regjeringen har gitt Norges Bank i oppgave å fastsette kravet til motsyklisk kapitalbuffer for bankene. Norges Bank skal dessuten regelmessig gi Finansdepartementet råd om bankenes systemrisikobuffer. Kilde: norges-bank.no

Les mer
06.09.21

Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,3 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før. Kilde: ssb.no

Les mer
31.08.21

Norges Bank: Valutatransaksjonar i september 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i september 2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
31.08.21

Foto: Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: Øker forskjellene i Norge?

I Finansavisen 25. august presenterte inkassoselskapet Lindorff en analyse som påstår at forskjellene i Norge øker.

Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor og Audun Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor, har sett på tall fra ulike kilder. På det grunnlag mener vi at Lindorff presenterer et skjevt bilde av utviklingen i norsk økonomi.

Først vil vi si at vi deler bekymringen for de aller svakeste i samfunnet. Tall fra Dun & Bradstreet viser at drøyt 5 prosent av den voksne befolkningen, eller 230.000 personer, akkurat nå har store gjeldsproblemer målt ved betalingsanmerkninger.

Det positive er at gruppen har blitt mindre gjennom pandemien, og hittil har mer enn 26 000 personer kommet seg ut av de økonomiske problemene. Kilde: kommunikasjon.ntb.no

Les mer
31.08.21

Gullalderen for usikret kreditt er forbi

Gullalderen for usikret kreditt er forbi, ifølge en ny Sifo-rapport, som fastslår at gjeldsregistrene har bidratt til å sende markedet ned – og gi nordmenn flere låneavslag. Funnene kan støtte opp under en utvidelse, sier regjeringen. Kilde: e24.no

Les mer
31.08.21

Personvern og nettvett for unge

Utdanningsdirektoratet og Datatilsynet er stolte over å endelig kunne vise frem en helt nyoppusset versjon av dubestemmer.no – en nettside der særlig elever og lærere, men også andre, kan lære om personvern og digital dømmekraft. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
30.08.21

10 milliarder kroner til «grønn» skipsfinansiering

Eksportfinansiering Norge (Eksfin) har i løpet av fire år gitt statlige lån og garantier til en verdi av rundt 10 milliarder kroner til bygging av skip i Norge som bruker helt eller delvis miljøvennlig drivstoff, eller som tar i bruk ny teknologi som reduserer skadelige utslipp.

Sist ut er det eksklusive og miljøvennlige ekspedisjonscruiseskipet «Le Commandant Charcot», levert fra Vard til franske Ponant i sommer. Kilde: eksfin.no

Les mer
23.08.21

Rekordhøy fremtidstro til landets økonomi

Forventningsbarometeret for 3. kvartal viser fortsatt positiv utvikling, og er nå tilbake på samme nivå som før koronakrisen. Troen på landets økonomi neste år har aldri vært høyere. Kilde: finansnorge.no

Les mer
23.08.21

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.

I Pengepolitisk rapport 2/21, som ble publisert 17. juni, indikerte renteprognosen at styringsrenten ville øke gradvis fra høsten av.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Kilde: norges-bank.no

Les mer
19.08.21

Auke i skatteinntektene

Frå januar til juli i år blei det betalt inn 543 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 24 milliardar, eller 4,7 prosent, meir enn i same periode i fjor.

Utanom skatt på utvinning av petroleum har innbetalingar av alle skatteartar auka sidan i fjor. Til no i år er innbetalingar av skattar som ikkje er knytt til petroleumsverksemd 76 milliardar kroner høgare enn i fjor. Kilde: ssb.no

Les mer
18.08.21

Rekordhøyt mislighold i Bank Norwegian

Banken melder fredag morgen om netto renteinntekter i andre kvartal på 1183 millioner kroner, tap og tapsavsetninger på 370 millioner og et resultat før skatt på 491 millioner kroner. I andre kvartal i fjor utgjorde resultatet før skatt 773 millioner kroner. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
17.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA