Credit News Inkasso
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: En gruppe har betydelig økning i antall inkassosaker

Et faresignal: Det blir sendt ut færre inkassosaker, men en gruppe får betydelig flere inkassoer i år enn i fjor, ifølge Kredinor. Økonom kaller utviklingen for dramatisk.

Til tross for pris- og renteøkninger, er det 15 prosent færre inkassosaker i år sammenlignet med 2021, viser ferske tall fra inkassoselskapet Kredinor.

I aldersgruppen 18 til 25 år har derimot antallet inkassosaker økt i år sammenlignet med fjoråret, ifølge Kredinor. Kilde: tv2.no

Les mer
29.11.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor vil kutte inkassogjelden på Black Friday

Norges største inkassoselskap, Kredinor, vil som et bærekraftig motsvar til Black Friday gi en hjelpende hånd og sende ut et løsningsforslag til omtrent 75 000 kunder.

- Med høye strømpriser og stigende renter vet vi at mange kommer til å slite utover vinteren. Derfor ønsker vi å rette fokuset mot nedbetaling av gjeld fremfor å pådra seg ny, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

November er en måned med generelt høyt trykk på å få folk til å bruke penger, med Black Friday som det absolutte toppunktet. Det utgjør en risiko å øke inkassobelastningen for dem som sliter mest. Kilde: Kredinor/kommunikasjon.ntb.no

Les mer
23.11.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Fra bølle til bestevenn

Inkassobransjen står overfor et veiskille - hvordan skal man unngå å legge sten til byrden for folk med betalingsproblemer, samtidig som kundene skal gjøre opp for seg?

Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen, diskuterer hvilket ansvar bransjen har for å tenke kundens beste, og hvilke grep som skal til. Kilde: finansnorge.no

Hør podkasten
08.11.22

Foto: Sven Ingebretsen Managing Director

Sergel: Markedet endrer seg når bedrifter går fra vekst til lønnsomhet

Vi ser at bedriftene blir stadig mer interessert i kundetilfredshet. Det å beholde kundene blir viktigere, og behandlingen gjennom hele kundeprosessen blir essensielt.

God behandling starter med forståelsen av at alle er forskjellige. Et liv er sjelden en rett reise – det å være en god eller dårlig betaler er ikke et statisk stempel eller et spørsmål om personlighet. Betalingsevne avhenger av dynamiske faktorer i individers liv. Disse faktorene øker eller reduserer sannsynligheten for om man kan eller vil huske å betale regningen sin også denne gangen.

Er livet rotete for tiden, har personen mistet jobben, skilt seg eller flyttet? Kanskje har man fått barn, giftet seg eller blitt syk? Vært involvert i noe midlertidig som tar mye tid, tanke og energi, og som påvirker betalingsevnen for øyeblikket.

Heldigvis går det ofte over – personen får forhåpentligvis ny jobb, finner balanse og struktur igjen. Det er viktig å se at det er snakk om individer som lever et liv i endring, og hvor det går opp og ned.

Alle mennesker har ulike forutsetninger. På den ene siden kan det være aldersrelatert, ved at ungdom ofte ikke har rukket å akkumulere så mye sparekapital. Ungdom blir dermed mer avhengig av når lønnen utbetales hver måned. På den annen side kan det være at eldre har en økt tendens til å ønske å betale fakturaene sine via manuelle kanaler, fremfor digitalt. Kilde: sergel.no

Les mer
17.10.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor og Modhi-fusjon klar

Fusjonen mellom Kredinor og Modhi har fått godkjenning og det er satt dato for formell fusjon.

Finanstilsynet godkjente fredag fusjonen mellom Kredinor og Modhi. Dermed er alle formelle godkjenninger på plass, og fusjonen gjennomføres 1. oktober 2022.

– Endelig blir to solide inkassoselskap til ett, og vår størrelse skal brukes til kundenes beste. Vår historie som går helt tilbake til 1876 er et sterkt fundament når vi nå bygger fremtiden sammen.

Kredinor og Modhi har mange fellesnevnere i vår kulturbakgrunn, og av den grunn vil både oppdragsgivere og kunder oppleve oss like våre opprinnelige selskap. Sammen vil vi levere bedre løsninger enn hver for oss, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Kilde: finanswatch.no

Les mer
03.10.22

Ønsker å endre inkassobransjens ordbruk

Lenge har ord som «hovedstol», «akkordoppgjør» og «begjæring» vært presise faguttrykk for inkassobransjen.

Intrum mener uttrykkene er mer forvirrende enn forklarende, og ønsker endring. Kilde: finanswatch.no

Les mer
27.09.22

Foto: Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital endrer normen i markedet for fakturadistribusjon og innfordring

Credit News tar en prat med Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital har tatt den tekniske utviklingen videre innenfor fakturering- og innfordringsmarkedet, for å kunne levere en helhetlig prosess fra faktura genereres til pengene er på konto. Gjennom sin egenutviklede plattform Ropo 24, leverer Ropo Capital nå hele fakturaens livssyklus i ett og samme system. Dette vil bli den nye normen i markedet, og det er Ropo Capital som nå er i førersetet for denne endringen, sier Administrerende direktør i Ropo Capital Tove Giske.

Tove, du har ca 25 års erfaring i bransjen hvorav de 15 siste årene som medgründer i to suksessfulle oppstartsselskaper, deriblant Ropo Capital. Hvilke tanker gjør du deg når du ser tilbake?

Min første jobb i denne bransjen var hos Lindorff, da var de et selskap med 100 ansatte i Norge. Jeg trodde da at jeg hadde funnet drømmejobben og arbeidssted, men det bodde nok en skjult Gründerspire i meg. Den fikk lov til å blomstre etter 10 år i Lindorff da jeg tok jobben som Administrende direktør i et lite Gründerselskap i Sandefjord, som i dag er Sergel Norge. Det er Gründerne fra dette selskapet jeg startet opp igjen sammen med og som nå er Ropo Capital.

Det har fra jeg startet for ca 25 år siden vært en fantastisk reise i et marked som har vært under stadig endring teknologisk og ikke minst i forhold til regelverk. Det jeg imidlertid har sett og som hele tiden har forundret meg er at bransjen, etter min mening, har levert en stykkevis og delt tjeneste. Det har vært utmerkede leveranser på deler av verdikjeden, men jeg har lenge hatt en idè om at verdikjeden i vårt marked starter når fakturaen skal genereres og distribueres til kunde.

Da Ropo Capital i Finland tok kontakt med oss (den gang BAHS Kapital) vedrørende oppkjøp tenkte vi at dette er for tidlig, men da vi forsto hva de hadde utviklet i en egen plattform - Ropo 24 - falt brikkene på plass. En plattform for hele verdikjeden. Dette har vært en stor suksess i Finland hvor hver 6. faktura går gjennom Ropo 24 og dette ruller vi nå ut i Norge. Jeg gleder meg veldig til reisen videre sier Tove Giske.

Les hele artikkelen
14.09.22

Foto: Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen sammen med Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim

Kredinor blir partner i Inkassoregistreret

Luksusfellen-programledernes inkassoregister startet i det stille i sommer. Nå vil de knytte til seg resten av inkasso-Norge.

Under arbeidet med Luksusfellen så Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange behovet for et inkassoregister som kunne gjøre det enklere for gjeldsrådgivere og enkeltpersoner å få oversikt over egne inkassosaker.

Som sagt så gjort. Inkassoregisteret fikk en såkalt stille lansering i sommer, og siden juni har norske privatpersoner gratis kunnet logge inn med BankID og søke opp egne inkassosaker i registeret.

Innkassoregisteret lagrer ikke informasjon om alle kunder, i motsetning til Gjeldsregisteret. I stedet hentes informasjonen ut på forespørsel fra kunden selv.

KREDINOR INN SOM PARTNER: Nå går Kredinor inn som partner i Inkassoregisteret. Det betyr at Kredinor gjør sine kundedata tilgjengelige for registeret gjennom et programmeringsgrensesnitt, noe som gjør at registeret vil få tilgang til treff fra Kredinor-saker i løpet av sekunder. Kilde: finanswatch.no

Les mer
01.09.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor: Kraftig inkassoøkning for bedrifter

Norske bedrifter sliter med å betale strømregningen, viser nye tall fra Kredinor, et av Norges største inkassoselskap.

Antall inkassosaker for bedrifter er opp 10 prosent første halvår, mens den totale inkassogjelden går opp med 50 prosent. Samtidig går antall inkassosaker ned for folk flest.

– Vi ser en urovekkende utvikling for norske bedrifter i tallene våre. Mens inkassosakene faller for privatpersoner første halvår, er det en kraftig økning for bedrifter.

Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale, og som dermed går til inkasso, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er et av Norges største inkassoselskaper, og har 22 prosent markedsandel. Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på inkassoutviklingen i Norge. Ser vi samlet på bedrifter og forbrukere har Kredinor en nedgang i antall nye inkassosaker på -14,9 prosent første halvår 2022. Tallene for unge og bedrifter er imidlertid økende. Kilde: Kredinor/kommunikasjon.ntb.no

Les mer
26.08.22

Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor

Hele Kredinor er nå sertifisert Miljøfyrtårn

Sommerens gledelige nyhet er at hele Kredinor nå er sertifisert Miljøfyrtårn, etter at byene Kristiansund og Bergen fikk sertifiseringen i juni 2022.

Disse byene kompletterer nå hovedkontoret i Oslo og avdelingskontoret i Kristiansand som allerede er sertifisert Miljøfyrtårn.

– Oppmerksomhet rundt miljø er ikke et engangstiltak, men noe som må ha løpende oppfølging, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor (foto). – Derfor var det gledelig at vi nå har fått på plass de to siste sertifiseringene slik at hele Kredinor er Sertifisert Miljøfyrtårn, sier hun.

For å klare kravene til å bli Sertifisert Miljøfyrtårn kreves det en betydelig innsats fra de enkelte kontorene sin side. Ansatte skal involveres og få instruksjoner, miljøkonsulenter skal følges opp, avfall må veies og sorteres, energiforbruket registreres, avfallsbokser merkes, etc. Kilde: kredinor.no

Les mer
19.07.22

Mange turister i utenlandske kjøre­tøyer slipper bompenger

- selskapene mangler avtaler.

Siden 2021 har de regionale bompengeselskapene hatt problemer med å kreve inn bompenger fra utenlandskregistrerte kjøretøy som ikke har autopass. Kilde: motor.no

Les mer
08.07.22

Foto: (f.v.) adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor og Christoffer Andvig, Neonomics

Neonomics og Kredinor med løsninger som gjør det enklere for inkassokundene

Kredinor har inngått en avtale med fintechselskapet Neonomics om å levere en åpen bankløsning som blant annet muliggjør betaling av inkassosaker direkte fra egen konto via Min side på kredinor.no.

Avtalen åpner også for andre innovative løsninger som gjør det enklere å være inkassokunde, for eksempel løsninger som kan hjelpe kunder å prioritere, dele opp betaling eller slå sammen flere betalinger til en.

– Hos oss er kundene og deres behov vår viktigste prioritering, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen, i Kredinor. – Vi vil hjelpe de som har økonomiske utfordringer med å få oversikt og kontroll med sin økonomi, og bidra til å forenkle betaling.

Vi kan inkassohåndtverket, men det alene er ikke nok. Derfor trenger vi innovative partnere som Neonomics, som er kjent for å ha en av de sterkeste og mest robuste API-plattformene for banker i Norden. Sammen vil vi utvikle løsninger som leverer på kundebehov før kundene selv vet at de trenger det, sier Nysteen. Kilde: kredinor.no

Les mer
06.07.22

Ny forsinkelsesrente fra 1. juli

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2022. Kilde: regjeringen.no

Les mer
02.07.22

Foto: Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge

Sergel scorer høyt på kundetilfredshet

Utfordrer i kredittbransjen med fokus på økonomisk bærekraft.

Vi i Sergel ønsker å utfordre markedet ved å skape en bærekraftig økonomi basert på kreditt. Bransjens oppdrag har lenge vært å kreve inn mest mulig gjeld som skyldnere har til kreditorer. Vi tror på det å være et inkassoselskap med en positiv merkevare som aktivt jobber for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter til å komme seg ut av sine betalingsproblemer.

– Det er ingen hemmelighet at vi anser oss for å ha bransjens beste saksbehandlere og team. Dette viser seg i de svært positive tilbakemeldingene vi får fra kundene våre. Vi er stolte av at kundene som er i kontakt med oss scorer 9 av 10 på kundeopplevelse, sier Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge.

TILLIT SOM KONKURRANSEFORTRINN: Tillit i kredittmarkedet er grunnleggende for alle utviklede samfunn. I Norge har vi ett samfunn med tillit mellom folk og selskaper – når vi stoler på hverandre, blir alle transaksjoner og relasjoner billigere, enklere, og mer effektive. Vi i Sergel tar samfunnsansvaret vårt på alvor, og er opptatt av å finne bærekraftige løsninger for kunden og de som skylder penger. Med omtanke og lidenskap sørger vi for ​at selgere og kjøpere møtes, og gjør forretninger.

– Det handler ikke bare om å sende enkeltpersoner direkte til namsmannen, men om en individuell behandling. Det å se individet, og med ulike virkemidler møte den som skylder penger med riktig retorikk i de rette kanalene. Individuelle løsninger, basert på data og innsikt, gjør at vi kan skape bedre forutsetninger for at flere skal kunne betale gjelden sin, sier Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge. Kilde: sergel.no

Les mer
21.06.22

Slik bruker du faktura som tvangsgrunnlag

Mange selskaper sliter med å få betalt for sine ytelser. De sender faktura etter utført oppdrag, men hører ingenting fra motparten, heller ikke etter purringer.

Dette koster tid og sliter på likviditeten. Heldigvis kan selve fakturaen være tvangsgrunnlag i seg selv. Kilde: sticos.no

Les mer
24.05.22

Foto: Lisa S. Legallais-Hansen, er ansatt som direktør for Operasjonell drift i Kredinor

Ny konsernledelse i Kredinor

Vår administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen, har nå fått på plass sin ledergruppe som skal være operativ når fusjonen mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi gjennomføres.

Lisa S. Legallais-Hansen, er ansatt som direktør for Operasjonell drift i Kredinor og skal lede kundearbeidet i selskapets desidert største forretningsområde. Den nye ledergruppen har en lik fordeling av kvinner og menn.

I mars kunngjorde Kredinor og Mohdi Finance planene om å slå seg sammen, og at det nye selskapet vil få navnet Kredinor. Allerede i slutten av april fikk vi grønt lys fra konkurransemyndighetene. Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år. Det nye selskapet vil bli et av Norges største inkassoselskap.

Kredinor AS vil ha følgende konsernledelse: Kilde: kredinor.no

Les mer
20.05.22

Gå ikke i forliksrådsfella

Den 29. april 2022 avsa Borgarting lagmannsrett en dom hvor en entreprenør tapte alle sine krav fordi søksmålsfristen i NS 8407 punkt 35.2 (åtte måneder fra overtakelse av kontraktsarbeidene) var oversittet.

Lagmannsretten kom til dette til tross for at entreprenøren i utgangspunktet hadde avbrutt søksmålsfristen ved å sende en forliksklage innen utløpet av søksmålsfristen. Kilde: bygg.no

Les mer
18.05.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kraftig inkasso-økning blant småbedrifter

Små og mellomstore bedrifter sliter med å betale regningene sine. I årets første fire måneder er økning i inkasso mot foretak opp hele 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Kredinor.

– Norsk økonomi kom seg bra gjennom pandemien. Statlige støtteordninger kombinert med oppgang i norske næringer som olje, fiskeri og teknologi gjorde at vi kom ut av pandemien med den laveste arbeidsledigheten på 15 år.

Samtidig viser våre siste inkassotall en bekymringsfull utvikling. Mens inkassovolumet for privatpersoner faller med drøyt 5 prosent i første kvartal sammenlignet med fjoråret, er det en oppgang på over 40 prosent for foretak.

Det er altså foretak som i større grad enn privatpersoner opplever utfordringer med å betale regninger, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker, og tallene er derfor en god indikator på utviklingen i norsk økonomi. Kilde: kommunikasjon.ntb.no

Les mer
06.05.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Grønt lys for fusjon mellom Kredinor og Modhi

Konkurransetilsynet har godkjent søknaden om fusjon mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi.

Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år. Nyheten om fusjon ble tatt godt imot av oppdragsgivere. Både utviklingen i markedet, økt fleksibilitet i tilbudet og den nordiske posisjonen fremheves som klare fordeler.

– Dette var en gledelig nyhet fra Konkurransetilsynet og helt i tråd med våre forventninger. Kredinor og Modhi er trygge på at prosessen vi har startet kommer godt i havn. Inkassobransjen har et stort ansvar for å ivareta mennesker med økonomiske problemer.

Den nye organisasjonen kan investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av god kundeservice, ny teknologi og innovative løsninger, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Kilde: kredinor.no

Les mer
04.05.22

Inkassoalarm etter økte strømutgifter og økte priser

Inkassobransjen slår alarm om at flere sliter etter skyhøye strømregninger og prisøkning på matvarer og drivstoff.

Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp, og konsekvensen er at stadig flere lar regninger ligge for lenge, ifølge inkassobyråer VG har vært i kontakt med. Kilde: abcnyheter.no

Les mer
29.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA