Credit News Inkasso
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Innrapporterte inkassotall for 2022

Summen av innkasserte midler økte med 5 prosent fra 2021 til 2022.

I samme periode var det en nedgang på 3,2 prosent i antall inkassosaker under utførelse, men den totale fordringsmassen til inndrivelse økte med 1,1 prosent. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
30.03.23

Ekspertenes økonomiske tips: – Ta kontakt tidlig

Mange nordmenn kan få pengeproblemer i 2023. Ekspertene har klare råd til dem som sliter.

Stadig flere nordmenn opplever økonomiske problemer, og Namsfogden i Bergen frykter at flere vil bli kastet ut av boligen sin i 2023.

Nå tror 53 prosent av befolkningen at det blir tøft økonomisk fremover, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for DNB. Kilde: tv2.no

Les mer
14.03.23

Fra Danske Bank til Intrum: Blir ny adm dir i Norge

Steinar Nielsen kommer fra stillingen som leder for personmarked i Danske Bank Norge.

Etter over 20 år i Danske Bank-konsernet, hvor han har hatt en rekke ulike topplederstillinger, starter Steinar Nielsen som administrerende direktør i Intrum Norge.

Trønderen, som har ledet personmarkedssatsingen til Danske Bank Norge inntil nå, var administrerende direktør i Danica Pensjon fra 2018 til 2022. Kilde: intrum.no

Les mer
03.03.23

Den norske tilliten bygger på inkasso

Hvorfor har vi høy grad av tillit i Norge? Hvorfor kan avtaler inngås smidig og med betaling etter levering?

Fordi vi alle stoler på at alle gjør opp for seg fordi vi har effektive løsninger når betaling uteblir. Det er dette inkassobransjen bidrar med. Den norske tilliten hviler med andre ord på inkasso. Kilde: finansnorge.no

Les mer
27.02.23

Det er lov å være uenig – dersom man bruker riktige fakta

Finans Norge svarer Forbrukerrådet om inkassosalærer.

I et intervju med Dagsavisen publisert 20. februar, får Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet som eneste kilde i en sak om inkasso fremføre påstander som ikke er sanne. Det kan ikke stå uimotsagt. Kilde: dagsavisen.no

Les mer
22.02.23

2023 blir betydningsfullt for inkassobransjen

Ny lov, et samfunn i endring, og mye som beveger seg innenfor fintech. Kilde: fair.no

Les mer
31.01.23

Inkassobyks: - Alarmerende

At flere nordmenn begynner å få en strammere økonomi, gir seg utslag i en økning i antall inkassosaker.

Hos landets største inkassoselskap, Intrum, har antall inkassosaker overfor forbrukere økt med 13 prosent det siste året. Kilde: borsen.dagbladet.no

Les mer
27.01.23

Satser på seniorrådgivere

I en tid da kampen om de beste hodene er hardere enn noen gang, satser inkassoselskapet Intrum på å utvikle egne seniorrådgivere.

Nå er de første 18 seniorrådgiverne uteksaminert. Kilde: finansfokus.no

Les mer
27.01.23

Foto: Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde AS og administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital Norway

Ropo Capital Norway har kjøpt inkassoselskapet Demand Norge

Gjennom en offentlig anbudsprosess har Ferde AS gitt Ropo Capital Norway AS tilsagn om å kjøpe inkassoselskapet Demand Norge AS. Demand Norge var 100% eid av Ferde AS.

Ferde AS er et regionalt bompengeselskap som, med mandat fra staten, finansierer bompengeprosjekter og driver bompengeinnkreving. Ferde AS ble etablert av de nåværende fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Det overordnede målet for Ferde er å sørge for bompengefinansiering gjennom effektiv bompengeinnkreving og gode finansieringsvilkår i bomregion sørvest.

Anbudsprosessen har bestått av en kvalifiseringsrunde og en tilbudsrunde hvor Ropo Capital Norway til slutt hadde det beste tilbudet basert på kvalitet og pris. «Vi er trygge på at Ropo Capital Norway vil bli en god eier for Demand Norge som kan videreutvikle selskapet og ivareta de ansatte på en god måte, sier Trond Juvik, administrerende direktør i Ferde AS.»

Ropo Capital Norway kjøper 100% av aksjene i Demand Norge. Selskapet er lokalisert i Bergen og betjener i dag, med sine 9 ansatte, Ferdes inkassoportefølje for ubetalte bompengeavgifter. «Vi har gjennom evalueringsprosessen av Demand, opparbeidet et svært godt inntrykk av et kompetent, strukturert og velorganisert selskap, og dette skal vi selvsagt ta med oss videre i våre vekstplaner i Norge, sier Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital Norway.» Kilde: ropocapital.no

Les mer
11.01.23

Espen (45) går i strupen på inkassogigantenes superprofitt

Nå skal vi ta innersvingen på dem.

Det er omtrent fire milliarder kroner i det vi kaller superprofitt, hvor halvparten går til to av de største inkassoselskapene. Dette kommer fra folk som ikke har råd til det. Vi skal strupe den superprofitten, sier Espen Starheim til Nettavisen. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
22.12.22

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

- fra 1. januar 2023.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2023. Rentesatsen skal være 10,75 prosent p.a.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 410 kroner. Kilde: regjeringen.no

Les mer
19.12.22

Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: En gruppe har betydelig økning i antall inkassosaker

Et faresignal: Det blir sendt ut færre inkassosaker, men en gruppe får betydelig flere inkassoer i år enn i fjor, ifølge Kredinor. Økonom kaller utviklingen for dramatisk.

Til tross for pris- og renteøkninger, er det 15 prosent færre inkassosaker i år sammenlignet med 2021, viser ferske tall fra inkassoselskapet Kredinor.

I aldersgruppen 18 til 25 år har derimot antallet inkassosaker økt i år sammenlignet med fjoråret, ifølge Kredinor. Kilde: tv2.no

Les mer
29.11.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor vil kutte inkassogjelden på Black Friday

Norges største inkassoselskap, Kredinor, vil som et bærekraftig motsvar til Black Friday gi en hjelpende hånd og sende ut et løsningsforslag til omtrent 75 000 kunder.

- Med høye strømpriser og stigende renter vet vi at mange kommer til å slite utover vinteren. Derfor ønsker vi å rette fokuset mot nedbetaling av gjeld fremfor å pådra seg ny, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

November er en måned med generelt høyt trykk på å få folk til å bruke penger, med Black Friday som det absolutte toppunktet. Det utgjør en risiko å øke inkassobelastningen for dem som sliter mest. Kilde: Kredinor/kommunikasjon.ntb.no

Les mer
23.11.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Fra bølle til bestevenn

Inkassobransjen står overfor et veiskille - hvordan skal man unngå å legge sten til byrden for folk med betalingsproblemer, samtidig som kundene skal gjøre opp for seg?

Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen, diskuterer hvilket ansvar bransjen har for å tenke kundens beste, og hvilke grep som skal til. Kilde: finansnorge.no

Hør podkasten
08.11.22

Foto: Sven Ingebretsen Managing Director

Sergel: Markedet endrer seg når bedrifter går fra vekst til lønnsomhet

Vi ser at bedriftene blir stadig mer interessert i kundetilfredshet. Det å beholde kundene blir viktigere, og behandlingen gjennom hele kundeprosessen blir essensielt.

God behandling starter med forståelsen av at alle er forskjellige. Et liv er sjelden en rett reise – det å være en god eller dårlig betaler er ikke et statisk stempel eller et spørsmål om personlighet. Betalingsevne avhenger av dynamiske faktorer i individers liv. Disse faktorene øker eller reduserer sannsynligheten for om man kan eller vil huske å betale regningen sin også denne gangen.

Er livet rotete for tiden, har personen mistet jobben, skilt seg eller flyttet? Kanskje har man fått barn, giftet seg eller blitt syk? Vært involvert i noe midlertidig som tar mye tid, tanke og energi, og som påvirker betalingsevnen for øyeblikket.

Heldigvis går det ofte over – personen får forhåpentligvis ny jobb, finner balanse og struktur igjen. Det er viktig å se at det er snakk om individer som lever et liv i endring, og hvor det går opp og ned.

Alle mennesker har ulike forutsetninger. På den ene siden kan det være aldersrelatert, ved at ungdom ofte ikke har rukket å akkumulere så mye sparekapital. Ungdom blir dermed mer avhengig av når lønnen utbetales hver måned. På den annen side kan det være at eldre har en økt tendens til å ønske å betale fakturaene sine via manuelle kanaler, fremfor digitalt. Kilde: sergel.no

Les mer
17.10.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor og Modhi-fusjon klar

Fusjonen mellom Kredinor og Modhi har fått godkjenning og det er satt dato for formell fusjon.

Finanstilsynet godkjente fredag fusjonen mellom Kredinor og Modhi. Dermed er alle formelle godkjenninger på plass, og fusjonen gjennomføres 1. oktober 2022.

– Endelig blir to solide inkassoselskap til ett, og vår størrelse skal brukes til kundenes beste. Vår historie som går helt tilbake til 1876 er et sterkt fundament når vi nå bygger fremtiden sammen.

Kredinor og Modhi har mange fellesnevnere i vår kulturbakgrunn, og av den grunn vil både oppdragsgivere og kunder oppleve oss like våre opprinnelige selskap. Sammen vil vi levere bedre løsninger enn hver for oss, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Kilde: finanswatch.no

Les mer
03.10.22

Ønsker å endre inkassobransjens ordbruk

Lenge har ord som «hovedstol», «akkordoppgjør» og «begjæring» vært presise faguttrykk for inkassobransjen.

Intrum mener uttrykkene er mer forvirrende enn forklarende, og ønsker endring. Kilde: finanswatch.no

Les mer
27.09.22

Foto: Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital endrer normen i markedet for fakturadistribusjon og innfordring

Credit News tar en prat med Administrerende direktør Tove Giske i Ropo Capital

Ropo Capital har tatt den tekniske utviklingen videre innenfor fakturering- og innfordringsmarkedet, for å kunne levere en helhetlig prosess fra faktura genereres til pengene er på konto. Gjennom sin egenutviklede plattform Ropo 24, leverer Ropo Capital nå hele fakturaens livssyklus i ett og samme system. Dette vil bli den nye normen i markedet, og det er Ropo Capital som nå er i førersetet for denne endringen, sier Administrerende direktør i Ropo Capital Tove Giske.

Tove, du har ca 25 års erfaring i bransjen hvorav de 15 siste årene som medgründer i to suksessfulle oppstartsselskaper, deriblant Ropo Capital. Hvilke tanker gjør du deg når du ser tilbake?

Min første jobb i denne bransjen var hos Lindorff, da var de et selskap med 100 ansatte i Norge. Jeg trodde da at jeg hadde funnet drømmejobben og arbeidssted, men det bodde nok en skjult Gründerspire i meg. Den fikk lov til å blomstre etter 10 år i Lindorff da jeg tok jobben som Administrende direktør i et lite Gründerselskap i Sandefjord, som i dag er Sergel Norge. Det er Gründerne fra dette selskapet jeg startet opp igjen sammen med og som nå er Ropo Capital.

Det har fra jeg startet for ca 25 år siden vært en fantastisk reise i et marked som har vært under stadig endring teknologisk og ikke minst i forhold til regelverk. Det jeg imidlertid har sett og som hele tiden har forundret meg er at bransjen, etter min mening, har levert en stykkevis og delt tjeneste. Det har vært utmerkede leveranser på deler av verdikjeden, men jeg har lenge hatt en idè om at verdikjeden i vårt marked starter når fakturaen skal genereres og distribueres til kunde.

Da Ropo Capital i Finland tok kontakt med oss (den gang BAHS Kapital) vedrørende oppkjøp tenkte vi at dette er for tidlig, men da vi forsto hva de hadde utviklet i en egen plattform - Ropo 24 - falt brikkene på plass. En plattform for hele verdikjeden. Dette har vært en stor suksess i Finland hvor hver 6. faktura går gjennom Ropo 24 og dette ruller vi nå ut i Norge. Jeg gleder meg veldig til reisen videre sier Tove Giske.

Les hele artikkelen
14.09.22

Foto: Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen sammen med Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim

Kredinor blir partner i Inkassoregistreret

Luksusfellen-programledernes inkassoregister startet i det stille i sommer. Nå vil de knytte til seg resten av inkasso-Norge.

Under arbeidet med Luksusfellen så Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange behovet for et inkassoregister som kunne gjøre det enklere for gjeldsrådgivere og enkeltpersoner å få oversikt over egne inkassosaker.

Som sagt så gjort. Inkassoregisteret fikk en såkalt stille lansering i sommer, og siden juni har norske privatpersoner gratis kunnet logge inn med BankID og søke opp egne inkassosaker i registeret.

Innkassoregisteret lagrer ikke informasjon om alle kunder, i motsetning til Gjeldsregisteret. I stedet hentes informasjonen ut på forespørsel fra kunden selv.

KREDINOR INN SOM PARTNER: Nå går Kredinor inn som partner i Inkassoregisteret. Det betyr at Kredinor gjør sine kundedata tilgjengelige for registeret gjennom et programmeringsgrensesnitt, noe som gjør at registeret vil få tilgang til treff fra Kredinor-saker i løpet av sekunder. Kilde: finanswatch.no

Les mer
01.09.22

Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor: Kraftig inkassoøkning for bedrifter

Norske bedrifter sliter med å betale strømregningen, viser nye tall fra Kredinor, et av Norges største inkassoselskap.

Antall inkassosaker for bedrifter er opp 10 prosent første halvår, mens den totale inkassogjelden går opp med 50 prosent. Samtidig går antall inkassosaker ned for folk flest.

– Vi ser en urovekkende utvikling for norske bedrifter i tallene våre. Mens inkassosakene faller for privatpersoner første halvår, er det en kraftig økning for bedrifter.

Det er spesielt strømregningene bedriftene sliter med å betale, og som dermed går til inkasso, sier administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er et av Norges største inkassoselskaper, og har 22 prosent markedsandel. Tallene til Kredinor er derfor en god pekepinn på inkassoutviklingen i Norge. Ser vi samlet på bedrifter og forbrukere har Kredinor en nedgang i antall nye inkassosaker på -14,9 prosent første halvår 2022. Tallene for unge og bedrifter er imidlertid økende. Kilde: Kredinor/kommunikasjon.ntb.no

Les mer
26.08.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA