Credit News IKT
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Til venstre i bildet er prosjektleder for kundeunersøkelsen og markedssjef, Ingjerd Grenne Thurmer fra Kredinor. Til høyre er leder for Fakturaservice, Siri Jensen fra Kredinor.

Kredinor: Kundene er samstemte: Faktura er en jobb for spesialister

I en nylig gjennomført kundeundersøkelse blant oppdragsgivere som oursourcer fakturering, reskontro og betalingsoppfølging til Kredinor sier 79 prosent at de ikke har tenkt å insource igjen.

Hele 81 prosent er fornøyde med Kredinors produkter og tjenester innenfor fakturahåndtering. Ved å la Kredinor gjøre jobben frigjør bedriften ressurser og sparer årsverk, samtidig som de er trygge på at kundene deres får god oppfølging og pengene kommer inn. Det gir fornøyde kunder.

– Våre oppdragsgivere roser oss særlig på løpende kommunikasjon, vår evne til å sette oss inn i bedriftens situasjon og at vi leverer løsninger som skaper lønnsomhet, sier markedssjef Ingjerd Thurmer, som er prosjektleder for kundeundersøkelsen i Kredinor.

Kundeundersøkelsen er gjennomført av analyseselskapet Aalund for Kredinor. Aalund har intervjuet et representativt utvalg oppdragsgivere av Kredinor. Kundene til Kredinor har behov for hjelp til alt fra noen tusen fakturaer, til mer enn to millioner fakturaer hvert år. Totalt administrerer Kredinor om lag 8,2 millioner fakturaer årlig for sine oppdragsgivere. Kilde: kredinor.no

Les mer
16.11.21

Dun & Bradstreet: Mestrer du masterdata?

Ta kontroll over dine mest verdifulle data. De fleste selskaper vet at de må mestre sine masterdata, også kalt grunnleggende data. Samtidig mangler begrepet en treffsikker definisjon. Hva er dine mest verdifulle data?

I sin enkleste form svarer grunndata på de grunnleggende spørsmålene "Hvem, hva, hvor og når", for å sette forretningstransaksjoner i sammenheng. Slik som hvor kunden befinner seg eller for eksempel deres alder, kjønn eller disponibel inntekt.

Så kommer selvfølgelig spørsmålet "hvorfor" et selskap trenger denne informasjonen, og det spørsmålet er det lettere å svare på.

Hvorfor trenger du denne informasjonen? Jo, fordi det er verdifullt. Informasjonen er inngangen til å utvikle selskapet og sikre vekst. Det er på tide at du tar kontroll, slik at masterdata utgjør kjernen i din forretningsmodell. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer
09.11.21

Bankene i Norge går sammen for å forenkle bankbytte

Bankene i Norge er nærmest fulldigitalisert, og Nordmenn er godt vant med effektive betalingsløsninger. Ved bankbytte er imidlertid prosessen fremdeles manuell.

«Verstingen» i så måte er flytting av AvtaleGiro-avtaler til ny bank. Denne flytteprosessen er krevende, også for bankene, og det ender ikke sjelden med purringer på ubetalte AvtaleGiro krav.

Bankene har derfor, i regi av Bits, tatt et initiativ for å forenkle bankbytte for AvtaleGiro-tjenesten. Kilde: bits.no

Les mer
21.09.21

Dun & Bradstreet: Styrk ditt CRM-system med global, oppdatert og korrekt B2B salgsinformasjon

Øk lønnsomheten med en mer effektiv bruk av ditt CRM-system.

Våre analyser gir verdifull innsikt. Beriker dine kundedata og innkommende leads i sanntid. Kilde: Dun & Bradstreet/bisnode.no

Les mer
04.07.21

SAP Expanding World’s Largest Business Network

At its global SAPPHIRE NOW conference, SAP SE (NYSE: SAP) announced a bold vision to create new business communities able to improve business outcomes, better navigate changing economic and geopolitical conditions and enhance sustainability contributions.

SAP unveiled the first step toward creating the world’s largest business network with SAP Business Network, which will bring together Ariba Network, SAP Logistics Business Network and SAP Asset Intelligence Network. Over 5.5 million organizations will benefit from being members of this connected community. Kilde: sap.com

Les mer
14.06.21

Modhi: Slik integrerer du helautomatisk purre- og inkassotjeneste

Innfordring av utestående fordringer må tas mer på alvor. Dere skal jo ha inn pengene kundene skylder dere. Men enda viktigere er at prosessene gjøres skikkelig. Integrasjonsplattformen som nå er utviklet forenkler alle prosessene og leverer en helautomatisk purre- og inkassotjeneste fra Modhi Norge uavhengig av hvilket økonomisystem bedriften benytter.

Det sier seg selv at alt går digitalt i dag. Det skulle bare mangle, synes vi. Purrearbeid er sjelden det som prioriteres høyest, og det tar ofte mye tid, men dette er nå løst. Nå kan alt gå helautomatisk, med purring og inkasso-oppfølging, uten at du er nødt til å bruke tid på dette.

I tillegg styres alt direkte fra ditt økonomisystem, noe som gir bedre oversikt og kontroll. Samtidig sparer du mye tid og penger, ikke minst ettersom bedre integrasjoner gjør at pengene kommer raskere inn på konto.

MODERNE SYSTEMPLATTFORM: Integrasjonsplattformen er utviklet på en slik måte at du som ansvarlig regnskapmedarbeider velger Inkassomodulen fra Modhi Norge når du er logget inn i eget økonomisystem. Din åpen post liste vil da bli vist i et enkelt grensesnitt og du markerer de fakturaene som skal overføres til inkassoselskapet Modhi Norge.

Via egne API er henter Modhi Norge daglig fakturaer elektronisk som leses automatisk inn i inkassosystemet og det sendes en kvittering tilbake til økonomisystemet hvor Modhi Norge sitt saksnummer legges på fakturaen i reskontroen. Alt helautomatisk. Kilde: Petter Adde, Industry Lead / Strategic Sales i Modhi Norge, smarterebetaling.no

Les mer
31.05.21

NorSIS oppsummerer 2020

Økt etterspørsel etter informasjon om trygg nettbruk.

Da Norge delvis stengte ned for et år siden, økte nordmenns behov for digitale løsninger dramatisk, både på jobb og hjemme. Det samme gjorde behovet for å få råd og tips i en ny og enda mer digital hverdag. Det har NorSIS merket svært godt. Kilde: norsis.no

Les mer
23.03.21

Gründerne avslører dårlige betalere som ingen skulle tro var dårlige betalere

Henter 10 millioner til vekst.

Etter flere års hardt strev har både kunder og investorer endelig fått øynene opp for teknologien fra Per Nestor Warp og Stian Davidsen i Axeptia. Kilde: shifter.no

Les mer
16.03.21

Elektronisk sletting av utleggsforretning

Infotorg: Vi lanserer en ny tjeneste – eTinglysing / sletting av utleggsforretning. Nå kan du slette en utleggsforretning raskt og effektivt både hos Kartverket og i Løsøreregisteret hos Brønnøysundregistrene.

Med eTinglysing kan man foreta slettinger på sekunder og spare mye tid. Løsningen automatiserer hele prosessen gjennom digital kontroll, kvalitetssikring og validering av alle elementene i verdikjeden. BankID-sertifikat benyttes for elektronisk signering. Kilde: infotorg.no

Les mer
25.02.21

Bisnode: Ny digital tjeneste gjør kjøp og salg av bedrifter tilgjengelig for alle

Hvert år avvikles tusenvis av gode norske foretak med fortsatt drifts- og utviklingspotensial. Med disse forsvinner også mange tusen arbeidsplasser.

Det vil oppstartsbedriften Nobema gjøre noe med, for å unngå at verdier går tapt. Markedsinformasjon fra Bisnode gjør det mulig å finne og «matche» kjøper med selger.

En av de viktigste årsakene til at mange bedrifter avvikles årlig, er at eierne går av med pensjon, eller av annen grunn ikke har mulighet å drive selskapet videre. Samtidig finnes det ingen fungerende arenaer og hjelpemidler som gjør det enkelt å videreføre aktiviteten og eierskapet, i ordinære bedrifter, til nye eiere.

Et av de store dilemmaene i næringslivet er at det hvert år etableres tusenvis av nye foretak, med skyhøy risiko for etablererne, samtidig som mange gode eksisterende selskap, med videre driftspotensial, avvikles. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications /bisnode.no

Les mer
15.02.21

Bisnode: Datakvalitet er helt avgjørende for å skape gode kunde-opplevelser

For et år siden utvidet bilkonsernet Mobile samarbeidet med Bisnode, og tok i bruk den nye API-løsningen Bisnode Consumer Inteligence (BCI).

Nå høster de resultater av samarbeidet, og opplever både bedre kontroll på sine data og forbedret datakvalitet.

– Jeg skulle nesten ønske jeg ikke gjorde det intervjuet her, for denne API-løsningen er så bra og effektiv for oss at jeg egentlig ikke vil at konkurrentene våre skal bli klar over den, sier IT-driftsansvarlig i Mobile, Vidar Magistad.

API-løsningen Magistad snakker om er tjenesten «Bisnode Consumer Intelligence» (BCI) som er utviklet av Bisnode. Tjenesten gir deg tilgang til unike kundedata i sanntid, om forbrukere i hele Europa.

– Når det jobbes med store mengder data i et kundeperspektiv er målet å skape én etablert sannhet, slik at du kan ta gode beslutninger basert på kvalitetsdata. I denne sammenheng er BCI et uvurderlig ledd, som bidrar til å berike eksisterende datagrunnlag, sier Senior Solution Manager & Sales Developer i Bisnode Norge, Majid Malik. Kilde: Liv Anne Holst/bisnode.no

Les mer
01.12.20

Kraftig økning i nordmenns bruk av sikker pålogging på nett

Nå bruker mer enn halvparten av alle nordmenn totrinnsbekreftelse ved pålogging, der det er mulig. Det er en kraftig økning fra i fjor, konkluderes det med i den årlige rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur» som offentliggjøres i dag.

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned legger NorSIS frem årets rapport om sikkerhetskultur. Den viser at stadig flere nordmenn tar i bruk sikker pålogging på sine digitale kontoer. Kilde: norsis.no

Les mer
12.10.20

Norsk bank eksporterer AR-teknologi til Japan

SpareBank 1 Østlandet har hatt suksess med sin AR-App som skal gi unge økt økonomiforståelse. Nå eksporteres løsningen til skoler i teknologinasjonen Japan. Kilde: finansnorge.no

Les mer
28.09.20

Mørketalls-undersøkelsen 2020

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) har kartlagt sikkerhetstilstanden hos over 1600 virksomheter i privat og offentlig sektor.

Mørketallsundersøkelsen gir et innblikk i norske virksomheters holdninger knyttet til digital sikkerhet, kunnskap, forebygging og beredskap. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
27.09.20

NorSIS ber nordmenn droppe lette passord

Verden over er over 10 milliarder passord og brukernavn stjålet. NorSIS oppfordrer nordmenn til å sjekke om deres passord er på avveie. Kilde: cw.no

Les mer
18.08.20

Fintech-selskapet Banqsoft AS tar over 100% av aksjene i Concent AS

Overtagelsen vil bety at Banqsoft nå kan komplettere sine forretningsområder med kredittadministrasjon. Kilde: concent.no

Les mer
12.08.20

Alle rutiner må ikke være på plass for å outsource økonomi-funksjonene

Er du engstelig for å sette i gang en outsourcingsprosess på grunn av mangelfulle beskrivelser av rutinene i økonomiavdelingen? Jeg avliver den myten og byr på en beskrivelse fra virkeligheten.

Det er ikke så sjelden jeg fanger opp utsagn som dette i dialogen med virksomheter som vurderer outsourcing: «Vi har så mange særegne og udokumenterte rutiner, og vi har ikke alt på plass, så da må vi vel få til det før…». Kilde: blogg.norian.eu

Les mer
27.04.20

Bør du beskytte bankkortet ditt mot trådløs svindel?

Det ligger syv millioner kontaktløse betalingskort i norske lommebøker.

«Svindlernes sleipe metode kan tømme bankkortet ditt», står det med rød, fet skrift i annonsen til svenske Skimsafe, som vil selge oss «bankkortbeskytter» til 299 kroner. Kilde: aftenposten.no

Les mer
30.03.20

Myndighetene advarer mot dataangrep når folk har hjemmekontor på grunn av koronaviruset

Både Økokrim og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frykter at kriminelle kan benytte seg av usikkerhet og frykt for å svindle folk og bedrifter.

Koronaepedemien har ført til at mange mennesker jobber på en annen måte enn de har gjort før. Mange jobber hjemmefra med andre sikkerhetsmekanismer og annet utstyr enn de har brukt før.

– Dette vil aktører forsøke å utnytte, advarer leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), Bente Hoff, til NRK.

Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som mandag sendte ut en advarsel om farene ved databruk når man arbeider hjemmefra.

Også Økokrim frykter økt svindel som et resultat av koronaviruset. – Vi mener at mer bruk av hjemmekontor og nye kommunikasjonslinjer i bedriftene øker sannsynligheten for at kriminelle vil kunne lykkes med CEO-bedragerier, sier førstestatsadvokat hos Økokrim, Inge Svae-Grotli. Kilde: nrk.no

Les mer
25.03.20

Populære apper som brukes til VPN- og annonse-blokkering samler inn persondata i det skjulte

Sensor Tower har svin på skogen, ifølge Buzzfeed.

Nettstedet Buzzfeed rapporterer nå at en rekke populære apper som brukes til VPN-tjenester og annonseblokkering skal ha samlet inn persondata i hemmelighet. Kilde: digi.no

Les mer
11.03.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA