Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Innrapporterte inkassotall for 2022

Summen av innkasserte midler økte med 5 prosent fra 2021 til 2022.

I samme periode var det en nedgang på 3,2 prosent i antall inkassosaker under utførelse, men den totale fordringsmassen til inndrivelse økte med 1,1 prosent. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
30.03.23

Pengepolitisk rapport 1/2023

Norges bank: Pengepolitiske vurderinger. Kilde: norges-bank.no

Les mer
27.03.23

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2022

Norges Bank fikk et underskudd på 11 milliarder kroner i 2022 mot et overskudd på 23 milliarder kroner i 2021. 8 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten. Kilde: norges-bank.no

Les mer
10.03.23

Cyberkriminalitet : nasjonal og global utvikling

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser.

Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko. Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. Kilde: allvit.no

Les mer
23.02.23

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 99 saker.

Noen av sakene du kan lese om er oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven, forslag om endringer i finansforetaksloven om utdelinger i finansforetak, ny lov om låneformidling, ikrafttredelse lov om bærekraftig finans og nytt direktiv om bærekrafts-rapportering. Kilde: finansnorge.no

Les mer
20.02.23

Usikre tider preger SMB, men det finnes lyspunkt

BDOs SMB-barometer 2023.

BDOs SMB-barometer måler temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Årets undersøkelse viser at bedriftene forventer mindre vekst enn i fjor og at konsekvenser av den globale uroen og økt bekymring rundt rammevilkår bekymrer dem mest. Kilde: bdo.no

Les mer
09.02.23

Foto: Elisabeth Holvik Sjeføkonom i Sparebank 1

Renter kan bli "Higher for Longer"

Det er rentemøte i både USA, UK og Europa denne uken. Mest spenning er knyttet til USA. Blir det siste renteøkning? Og vil sentralbanksjefen på ny skremme markedet og skape børsnedtur?

Som følge av at inflasjonen er på vei ned, øker forventningene om at sentralbankene kan stoppe å heve renten, og at de vil kunne begynne å senke rentene allerede mot slutten av året. Vi tror rentetoppen er nær, men tror at rentene vil bli holdt høyere lenger enn det markedet priser inn. Kilde: Sparebank1/mynewsdesk.com

Les mer
30.01.23

Foto: Sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen

Pandoras år

2023 er i sannhet en Pandoras krukke.

Men det at vi bruker et gresk sagn som bilde på årets utfordringer er kanskje også et tegn på at problemene vi har i år, er noe mennesket alltid har hatt,” skriver Jan Ludvig Andreassen, som i denne kronikken oppsummerer året som gikk, og deler sine teorier om hva vi kan forvente oss i 2023. Kilde: fair.no

Les mer
17.01.23

Fersk undersøkelse: Inkassotopp overraskes av detalj

Forbrukerøkonom advarer om at jobben ikke er gjort for norske husholdninger, og at vi ikke har sett full effekt av rentehevingene.

Hver måned sender inkassoselskapet Intrum ut en undersøkelse til 1000 nordmenn med følgende spørsmål: Har du hatt problemer med å betale regningene og lånene dine den siste måneden? Kilde: tv2.no

Les mer
13.01.23

Finansielt utsyn desember 2022

Etter Finanstilsynets vurdering er det økt fare for finansiell ustabilitet i tiden framover.

Krigen i Ukraina, virkninger av koronapandemien og høy inflasjon bidrar til stor økonomisk og finansiell usikkerhet. Høy gjeld i norske husholdninger og høye priser på boliger og næringseiendom utgjør fortsatt de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
08.12.22

Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i SpareBank 1

All I got for Christmas was a Rentehopp

- SpareBank 1 makrorapport desember.

Rentemøter i USA, Europa og Norge neste uke vil prege markedet. Vi tror sentralbanken i USA vil heve renten med 0,5%-poeng og sikte seg inn på en rentetopp på 5% neste år. ECB vil trolig også heve med 0,5 %-poeng til 2,5%, det samme nivå Sveriges Riksbank er på. Kilde: mynewsdesk.com

Les mer
05.12.22

Penger til besvær

Privatøkonomiske utfordringer og økonomisk rådgivning i kredittsamfunnet.

Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
29.11.22

Intrum’s annual European Consumer Payment Report

Jump in bill anxiety: Many Europeans expect to miss out on payments in the next 12 months.

Intrum’s annual European Consumer Payment Report shows that inflation has tightened its grip on European households’ finances. Consumer confidence has fallen to record-low levels, and while most consumers say they are changing their spending habits, three in 10 are struggling to make ends meet and expect to miss one or several utility bills in the upcoming year. Kilde: cision.com

Les mer
17.11.22

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 68 saker.

Noen av sakene du kan lese om er siste nytt om finansavtaleloven, herunder tolkningsuttalelse om rentejustering, veiledning om åpenhetsloven, høringsforbud om tilleggsfordeler ved kreditt, og Olga-saken. Kilde: finansnorge.no

Les mer
31.10.22

Eiendoms-skatteloven

Eiendomsskatteloven regulerer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatten berører svært mange nordmenn. Mange opplever et økende skattetrykk - eiendomsskatt skal betales i tillegg til formuesskatt. Regelverket er uoversiktlig. I denne boken gjennomgås eiendomsskattelovens regler, supplert med omfattende referanser til praksis. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
28.10.22

Dun & Bradstreet: Kan du stole på dine compliance-data?

Last ned gratis sjekkliste med 7 praktiske tips til hvordan du kan få bedre kontroll.

Betydningen av å ha tilgang til pålitelig, oppdatert og kvalitetssikret data er uvurderlig for å kunne være proaktiv og identifisere potensielle risikoer.

Det reiser samtidig noen avgjørende spørsmål: Fra hvilke kilder bør disse dataene hentes? Hvor nøyaktig, tilgjengelig og aktuell er dataen? Hva med sikkerhet?

Disse spørsmålene er like viktige når du navigerer i kompleksiteten innenfor forskrifter, lover, mandater og standarder som stadig oppdateres på tvers av alle sektorer, globalt så vel som lokalt. Kilde: dnb.com

Les mer
26.10.22

2022 har blitt tøffere for folk flest

Credit Quarterly Q3 2022: Dyrere mat, dyrere strøm, dyrere drivstoff og økte renter setter nå sine spor i norske husholdninger og bedrifter. Kilde: creditsafe.com

Les mer
05.10.22

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisik

Ukom mottok en bekymringsmelding fra en mor. Sønnen hadde tatt livet av seg noen år tidligere.

Etter at han døde oppdaget moren en rekke ubetalte regninger, purringer, inkassovarsler og rettslige fordringer.

En stor del av kravene var fra helsetjenesten hvor han hadde fått helsehjelp for diabetes og depresjon. Flere av regningene som hadde gått til inkasso var gebyr for timer han ikke hadde møtt opp til på sykehuset. Kilde: ukom.no

Les mer
27.09.22

Tvisteløsning

Tvisteløsning inneholder en systematisk fremstilling av behandlingen av sivile rettstvister etter tvisteloven av 2005.

Alle viktige allmennprosessuelle spørsmål blir grundig behandlet med henvisninger til lovforarbeider og rettspraksis. På enkelte punkter går boken også inn på behandlingen av voldgiftssaker. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.09.22

Strømsjokk, inflasjon og børsfall?

SpareBank 1 makrorapport september.

Europa står foran et energisjokk til vinteren. Det kan drive inflasjonen ytterligere opp, samtidig som økonomier stopper helt opp pga energirasjonering og nedstenging av industri.

Torsdag denne uken vil sentralbanken i Europa trolig heve renten med 0,75 %-poeng. Europa kan oppleve en dramatisk økonomisk nedtur. Kilde: mynewsdesk.com

Les mer
06.09.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA