Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Credit Quarterly Q4 - 2021

Hvordan har tallene utviklet seg gjennom 2021?

Credit Quarterly holder deg oppdatert på utviklingen innen kredittfaget. Kilde: cq.fair.no

Les mer
10.01.22

Nytt nummer av Finansrett

Les 60 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant den nye forsikringsformidlingsloven som vedtas av Stortinget før jul, den nylig vedtatte åpenhetsloven, og om den nye EU-bankpakken for gjennomføring av Basel III. Kilde: finansnorge.no

Les mer
23.12.21

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet 4/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
16.12.21

Finansielt utsyn – desember 2021

Norsk og internasjonal økonomi har tatt seg opp, men det er betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

God soliditet er avgjørende for bankenes evne til å bære utlånstap og yte lån til kredittverdige kunder i nedgangstider. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
06.12.21

Dun & Bradstreet: 5 topprioriteringer som supply chain ledere må ta opp etter Covid

Covid-19 pandemien og hendelser som blokkeringen av Suez-kanalen i april har hatt store effekter på forsyningskjeder over hele verden. Hva kan din bedrift gjøre for å bli mer motstandsdyktig?

Det har vært et utrolig spesielt år for innkjøpere og forsyningskjedeledere over hele verden, og selskaper har vært nødt til å transformeres digitalt og forbedre sin økonomiske risikostyring.

Med vaksinasjonsprogrammet i full gang kan samfunnet sakte åpnes, og vi kan forvente en forsiktig vei tilbake til den "nye normalen". Men Covid-19 pandemien har likevel endret hvordan risikoen håndteres og hvordan selskaper beveger seg videre.

I rapporten Supply Chain Management spurte vi 1 019 ledere som jobber innenfor supply chain management i USA og Storbritannia om deres høyeste prioriteringer og mål fremover.

Samlet sett viser undersøkelsen blant annet at 30 prosent av lederne så på digital transformasjon som den aller viktigste prioriteten etter Covid. Kilde: dnb.com

Les mer
22.11.21

Norges Bank ser høy gjeld som største sårbarhet

Selv om utsiktene for finansiell stabilitet er bedret etter pandemien, er det fortsatt fare for at smitteoppblomstring og brå økning i globale renter kan forplante seg til det norske finansielle systemet.

Norges Bank presenterer tirsdag sin årlige rapport om finansiell stabilitet. Kilde: e24.no

Les mer
09.11.21

Nedgang i utlånsvolumet, lågare tap og færre inkassosaker, men framleis høg del misleghaldne forbrukslån

Finanstilsynet: Det har vore ein nedgang i utlånsvolumet i den norske marknaden for forbrukslån i 2021. Tapsnivået er redusert, men delen av misleghaldne lån er framleis høg.

Misleghalde forbruksgjeld utgjorde ved utgangen av første halvår 2021 nær halvparten av den samla misleghalde opprinnelege gjelda (hovudstolen) som inkassoføretaka hadde til inndriving.

Ved utgangen av første halvår 2021 var 34,1 prosent av forbrukslånkrava til inndriving teke opp for meir enn fem år sidan. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
01.11.21

Nytt nummer av Finansrett

Les 90 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant proposisjoner om ny forsikringsformidlingslov og endringer i forsikringsavtaleloven, utredningsarbeid om kapitalstrukturen i sparebankene og ny arbeidspakke i EU innen bærekraftig finans. Kilde: finansnorge.no

Les mer
25.10.21

Ut med KPI, inn med OKR

KPI kom med Balanced Scorecard fra Norton og Kaplan for flere år siden. Det tok litt tid før vi var familiære med begrepet og utnyttet det i praksis. Metoden Balacd Scorecard var det verre med. Der løp vi aldri linen ut. Metoden var for ambisiøs og krevende, men å fokuser og måle på KPI hadde vi stor nytte av. Kilde: Jon Arve Risan, Daglig leder NorStella/norstella.no

Les mer
11.10.21

Credit Quarterly Q3 2021

Konkurstallene synker fortsatt – men én trend skiller seg ut.

Antallet konkurser i tredje kvartal er nærmest halvert sammenlignet med normalåret 2019, men foretak med null i omsetning står for en større andel av de konkursene som forekommer. Kilde: creditsafe.com

Les mer
04.10.21

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet 3/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
27.09.21

Økning i inkassokrav blant husholdninger med lav inntekt

Den nyeste utgaven av Lindorffanalysen viser en økning i inkassosaker blant husholdninger i Norge som sliter med å betale nødvendige utgifter. Det er særlig dem med lav inntekt som har betalingsvansker. Kilde: lindorff.no

Les mer
25.08.21

Grunnloven

Historisk kommentarutgave 1814-2020.

Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.08.21

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Politiet har i samarbeid med DNB og Telenor laget en digital brosjyre med informasjon og forebyggende råd om faktura- og direktørbedragerier. Det er svært mange virksomheter (både små, store og også forskjellige foreninger) som blir utsatt for denne type bedragerier, og det er store mørketall. Kilde: politiet.no

Les mer
10.08.21

Intrum: Interim report

Second quarter, 2021. Kilde: intrum.com

Les mer
26.07.21

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
12.07.21

Credit Quarterly Q2 2021

Konkurstrenden stadfestet også i Q2 – markant nedgang fra 2020 og 2019.

– Pandemien har vist oss at konkursutviklingen ikke nødvendigvis gir oss et riktig bilde på den økonomiske utviklingen i samfunnet, mener Per Fjærestad i Creditsafe. Kilde: creditsafe.com

Les mer
06.07.21

Nytt nummer av Finansrett

Les våre 88 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant om Norges Banks rapport om digitale sentralbankpenger, endringer i hvitvaskingsforskriften, tolkningsuttalelse om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling fra Finansdepartementet, og proposisjon om garanterte produkter og pensjon fra første krone. Kilde: finansnorge.no

Les mer
28.06.21

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
21.06.21

European businesses see outlook improving ‒ now hungry for growth

Today, Intrum publishes the 23rd edition of the European Payment Report*. According to the report, half of the companies surveyed are lucky to have survived 2020. At the same time, reality did not turn out as gloomy as expected, partially due to government support, but also with new, digital business models gaining ground. Nevertheless, many companies are under pressure and are now hungry for a new phase of growth. Kilde: cision.com

Les mer
16.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA