Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Økning i inkassokrav blant husholdninger med lav inntekt

Den nyeste utgaven av Lindorffanalysen viser en økning i inkassosaker blant husholdninger i Norge som sliter med å betale nødvendige utgifter. Det er særlig dem med lav inntekt som har betalingsvansker. Kilde: lindorff.no

Les mer
25.08.21

Grunnloven

Historisk kommentarutgave 1814-2020.

Denne boka omhandler Grunnloven helt fra 1814 til i dag. Den er både en oppdatert lovkommentar som tar med hele grunnlovsrevisjonen i 2014, og en forklaring av Grunnloven slik den har vært, med dens bakgrunn, alle dens endringer og kontinuiteten fra 17. mai 1814 til utgangen av 2020. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.08.21

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Politiet har i samarbeid med DNB og Telenor laget en digital brosjyre med informasjon og forebyggende råd om faktura- og direktørbedragerier. Det er svært mange virksomheter (både små, store og også forskjellige foreninger) som blir utsatt for denne type bedragerier, og det er store mørketall. Kilde: politiet.no

Les mer
10.08.21

Intrum: Interim report

Second quarter, 2021. Kilde: intrum.com

Les mer
26.07.21

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.

I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
12.07.21

Credit Quarterly Q2 2021

Konkurstrenden stadfestet også i Q2 – markant nedgang fra 2020 og 2019.

– Pandemien har vist oss at konkursutviklingen ikke nødvendigvis gir oss et riktig bilde på den økonomiske utviklingen i samfunnet, mener Per Fjærestad i Creditsafe. Kilde: creditsafe.com

Les mer
06.07.21

Nytt nummer av Finansrett

Les våre 88 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant om Norges Banks rapport om digitale sentralbankpenger, endringer i hvitvaskingsforskriften, tolkningsuttalelse om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling fra Finansdepartementet, og proposisjon om garanterte produkter og pensjon fra første krone. Kilde: finansnorge.no

Les mer
28.06.21

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
21.06.21

European businesses see outlook improving ‒ now hungry for growth

Today, Intrum publishes the 23rd edition of the European Payment Report*. According to the report, half of the companies surveyed are lucky to have survived 2020. At the same time, reality did not turn out as gloomy as expected, partially due to government support, but also with new, digital business models gaining ground. Nevertheless, many companies are under pressure and are now hungry for a new phase of growth. Kilde: cision.com

Les mer
16.06.21

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur, men rom for forbedringer

Norges Bank publiserer i dag rapporten Finansiell infrastruktur 2021 og et memo om kunderettet betalingsformidling.

Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Norges Bank vurderer at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv. Kilde: Norges-bank.no

Les mer
25.05.21

Makroøkonomi - kort og godt

Boken dekker pensum i makroøkonomi på de fleste høyskoler og universiteter. Den er bygget opp på samme måte som ulike lærebøker innen faget. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
30.04.21

Datatilsynet: Årsrapport for 2020

Her kan du lese om hva som preget 2020 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med.

Vi presenterer her de mest sentrale kapitlene fra årsrapporten som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
28.04.21

Ny utgave av Norges Lover

Siden 1931 er det Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet i Oslo som har gitt ut den norske lovsamlingen i bokform, opplyser Stortinget i en pressemelding.

Da Lovsamlingsfondet besluttet å stoppe å gi den ut som følge av manglende lønnsomhet, besluttet Stortingets presidentskap i mai 2019 at Stortinget skulle finansiere og gi den ut i stedet. Kilde: abcnyheter/msn.com

Les mer
26.04.21

FinAut - Årsrapport 2020

FinAut forsterker sin posisjon som kompetansesenter for fag og etikk i finansnæringen. Alle de fire fagområdene i privatmarkedet: Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring, har en autorisasjonsordning. Korpset av autoriserte rådgivere i Norge teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger.

Dette er noen av resultatene vi kan vise til: Kilde: finaut.no

Le mer
19.04.21

GIEKs årsrapport for 2020

Variert garantiportefølje og sterkere miljøprofil i et krevende år.

Nesten halvparten av alle nye garantier i 2020 (7,6 milliarder kroner) var knyttet til omfattende norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker. GIEK innførte på kort varsel tre nye korona-ordninger. Vi tok nye grep for å håndtere tapsrisikoen i tidligere utstedte garantier innen olje og gass. Kilde: giek.no

Les mer
03.04.21

Hvitvaskings-loven

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering.

Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
22.03.21

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen, både i forhold til omsetning og de nyeste trendene blant forbrukerne. Bli klokere på bl.a. e-handelens fordeling, forbrukernes preferanser og nye betalingsmuligheter. Kilde: info.nets.no

Les mer
22.03.21

Beslagsretten

Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann.

Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.03.21

Bedriftens økonomi

«Bedriftens økonomi» er en generell og grundig innføringsbok i bedriftsøkonomi. Den primære målgruppen er ingeniørstudenter og andre universitets- og høyskolestudenter som ikke studerer økonomi, men har det som en del av fagkretsen.

Boken er også svært godt egnet for ulike kurs innen bedriftsøkonomi og er Norges mest brukte bok innenfor sitt segment. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
05.03.21

Pantsettelse av immaterial-rettigheter

Innovasjon er nødvendig for samfunnsutviklingen, men det er også kostbart. Adgangen til å pantsette immaterialrettigheter kan øke kredittilgangen for innovasjons- og teknologibedrifter.

Det er på denne måten en sammenheng mellom rimelig kreditt og innovasjon. Denne sammenhengen er utgangspunktet for boken pantsettelse av immaterialrettigheter. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
02.03.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA