Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Dun & Bradstreet: Global Economic Outlook – October 2023

Surge in Energy and Food Prices Poses Risk to Global Economic Stability. Kild: dnb.com

Les mer
25.10.23

Innrapporterte inkassotall for 1. halvår 2023

Inkassogjelden til inndrivelse i inkassoforetakene økte med litt over 4 prosent i årets første halvår og utgjorde 121,4 milliarder kroner ved utgangen av juni 2023. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
25.09.23

Ny dyrtidsrapport: De mest sårbare rammes hardest

På Forbrukerkonferansen tirsdag lanserer forbruksforskningsinstituttet SIFO og Forbrukerrådet en rapport om forbrukernes økonomiske trygghet.

Årets rapport viser at husholdningene har fått svekket økonomisk trygghet igjennom dyrtiden, og at de mest sårbare rammes hardest. Kilde: forbrukerradet.no

Les mer
22.09.23

Nordea: – Boligrenten kan bli 7 prosent

Nordea Markets offentliggjør onsdag prognoser for norsk og internasjonal økonomi i makrorapporten Nordea Economic Outlook. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
06.09.23

Finansiell analyse og verdsettelse

Dette er innføringsboken du trenger for å forstå finansiell analyse og verdsettelse. Her får du de grunnleggende modellene og de vesentlige begrepene. Og du forstår hva du kan bruke dem til. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
01.07.23

Revisorforeningens årsrapport

Revisorforeningens årsrapport gir deg oversikt over bransjen og foreningen, og hvilke strategiske hovedsaker som preget vår virksomhet i 2022. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer
24.06.23

Ropo Capitals Bærekraftsrapport for 2022 er publisert

2022 var et vellykket år for Ropo Capital når det gjelder bærekraftsarbeid og resultater.

Vi oppfylte våre nulltoleransekrav, overgikk vårt løfte om 99,9% oppetid, scoret 71/100 i kvalitet og driftsstabilitet, og hjalp våre kunders kunder med betalingsvansker ved å sette opp nærmere 800 000 nedbetalingsplaner.

Vi fokuserte også på å forbedre åpenhet knyttet til miljøpåvirkningen av fakturering og startet overgangen for at alle PCer og andre elektroniske enheter inngår i karbonkompensasjonsprogrammer.

I Ropo Capital er bærekraft en integrert del av konsernets strategi og verdier. Vårt bærekraftsarbeid fokuserer på forretningsetikk og en ansvarlig tjenesteleveranse, mennesker og et inspirerende arbeidsmiljø og en klimavennlig fakturalivssyklus. Vi er forpliktet til å forbedre åpenheten, fremme langsiktig bærekraftig vekst og sikre en utmerket kundeopplevelse og medarbeidertilfredshet.

“Forretningsetikk og ansvarlig tjenesteleveranse er grunnpilarene i Ropo Capitals bærekraftsarbeid”, sier Jenni Jantunen, konsernets Chief Brand & Communications Officer, som er ansvarlig for bærekraftsrapportering. “Våre nøkkelindikatorer inkluderer ikke bare kvalitet, compliance, driftsstabilitet og kundetilfredshet, men også utestående kredittdager, volumet av fakturaer betalt i tide, nedbetalingsordninger og Net Promoter Score til sluttkunder.” “Vår tjeneste og suksess måles i forhold til både våre kunder og deres kunder, men like mye trivselen for hver enkelt Ropo ansatt. Den klimavennlige fakturalivssyklus prosessen er nøkkelfaktoren for Ropos langsiktige vekst”, fortsatte hun. Kilde: ropocapital.no

Les mer
23.05.23

Venter lavere prisvekst og høyere lønn

Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene øker, samtidig som flere næringslivsledere venter bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i egen bedrift. Kilde: e24.no

Les mer
23.05.23

European Payment Report 2023

Intrum: The European Payment Report 2023 paints a picture of how inflation and rising interest rates are continuing to squeeze European businesses, putting liquidity and credit management in the spotlight.

The report outlines how late payments impact business outlook among 10,000+ companies in 29 European countries. Kilde: intrum.com

Les mer
23.05.23

Finansiell stabilitet 2023 - 1. halvår

I den halvårlige rapporten Finansiell stabilitet vurderer Norges Bank utsiktene for finansiell stabilitet. Kilde: norges-bank.no

Les mer
10.05.23

Økokrims årsrapport viser klar økning i antall bedragerier

Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport. Kilde: e24.no

Les mer
09.05.23

Datatilsynet: Årsrapport for 2022

I årsrapporten kan du lese om hva Datatilsynet jobbet med i 2022, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
28.04.23

Bekymret etter ny undersøkelse

Funnene er urovekkende.

Mange nordmenns privatøkonomi har fått seg en støkk det siste året. Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea roper varsko etter ny undersøkelse. Kilde: abcnyheter.no

Les mer
25.04.23

Innrapporterte inkassotall for 2022

Summen av innkasserte midler økte med 5 prosent fra 2021 til 2022.

I samme periode var det en nedgang på 3,2 prosent i antall inkassosaker under utførelse, men den totale fordringsmassen til inndrivelse økte med 1,1 prosent. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer
30.03.23

Pengepolitisk rapport 1/2023

Norges bank: Pengepolitiske vurderinger. Kilde: norges-bank.no

Les mer
27.03.23

Norges Banks årsrapport og regnskap for 2022

Norges Bank fikk et underskudd på 11 milliarder kroner i 2022 mot et overskudd på 23 milliarder kroner i 2021. 8 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten. Kilde: norges-bank.no

Les mer
10.03.23

Cyberkriminalitet : nasjonal og global utvikling

Cyberangrep og annen alvorlig cyberkriminalitet forekommer helt uavhengig av landegrenser.

Cyberspace er i dag en arena der globale straffbare handlinger kan gjennomføres med lav risiko. Stein Schjølberg har vært ekspert på cyberkriminalitet og global rettshåndhevelse av cyberkriminalitet siden begrepet datakriminalitet ble etablert i Norge i 1976. Kilde: allvit.no

Les mer
23.02.23

Nytt nummer av Finansrett

I dette nummeret av Finansrett har vi 99 saker.

Noen av sakene du kan lese om er oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven, forslag om endringer i finansforetaksloven om utdelinger i finansforetak, ny lov om låneformidling, ikrafttredelse lov om bærekraftig finans og nytt direktiv om bærekrafts-rapportering. Kilde: finansnorge.no

Les mer
20.02.23

Usikre tider preger SMB, men det finnes lyspunkt

BDOs SMB-barometer 2023.

BDOs SMB-barometer måler temperaturen på små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge. Årets undersøkelse viser at bedriftene forventer mindre vekst enn i fjor og at konsekvenser av den globale uroen og økt bekymring rundt rammevilkår bekymrer dem mest. Kilde: bdo.no

Les mer
09.02.23

Foto: Elisabeth Holvik Sjeføkonom i Sparebank 1

Renter kan bli "Higher for Longer"

Det er rentemøte i både USA, UK og Europa denne uken. Mest spenning er knyttet til USA. Blir det siste renteøkning? Og vil sentralbanksjefen på ny skremme markedet og skape børsnedtur?

Som følge av at inflasjonen er på vei ned, øker forventningene om at sentralbankene kan stoppe å heve renten, og at de vil kunne begynne å senke rentene allerede mot slutten av året. Vi tror rentetoppen er nær, men tror at rentene vil bli holdt høyere lenger enn det markedet priser inn. Kilde: Sparebank1/mynewsdesk.com

Les mer
30.01.23
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA