Credit News Fagbøker og Publikasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer
21.06.21

European businesses see outlook improving ‒ now hungry for growth

Today, Intrum publishes the 23rd edition of the European Payment Report*. According to the report, half of the companies surveyed are lucky to have survived 2020. At the same time, reality did not turn out as gloomy as expected, partially due to government support, but also with new, digital business models gaining ground. Nevertheless, many companies are under pressure and are now hungry for a new phase of growth. Kilde: cision.com

Les mer
16.06.21

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur, men rom for forbedringer

Norges Bank publiserer i dag rapporten Finansiell infrastruktur 2021 og et memo om kunderettet betalingsformidling.

Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Norges Bank vurderer at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv. Kilde: Norges-bank.no

Les mer
25.05.21

Makroøkonomi - kort og godt

Boken dekker pensum i makroøkonomi på de fleste høyskoler og universiteter. Den er bygget opp på samme måte som ulike lærebøker innen faget. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
30.04.21

Datatilsynet: Årsrapport for 2020

Her kan du lese om hva som preget 2020 på personvernfeltet, og hvilke utfordringer Datatilsynet ser fremover. Du finner også en gjennomgang av de viktigste sakene og områdene vi har jobbet med.

Vi presenterer her de mest sentrale kapitlene fra årsrapporten som er sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kilde: datatilsynet.no

Les mer
28.04.21

Ny utgave av Norges Lover

Siden 1931 er det Lovsamlingsfondet ved Det juridiske fakultet i Oslo som har gitt ut den norske lovsamlingen i bokform, opplyser Stortinget i en pressemelding.

Da Lovsamlingsfondet besluttet å stoppe å gi den ut som følge av manglende lønnsomhet, besluttet Stortingets presidentskap i mai 2019 at Stortinget skulle finansiere og gi den ut i stedet. Kilde: abcnyheter/msn.com

Les mer
26.04.21

FinAut - Årsrapport 2020

FinAut forsterker sin posisjon som kompetansesenter for fag og etikk i finansnæringen. Alle de fire fagområdene i privatmarkedet: Sparing og investering, Kreditt, Personforsikring og Skadeforsikring, har en autorisasjonsordning. Korpset av autoriserte rådgivere i Norge teller nå 12 500, og de fleste har autorisasjon i to eller flere ordninger.

Dette er noen av resultatene vi kan vise til: Kilde: finaut.no

Le mer
19.04.21

GIEKs årsrapport for 2020

Variert garantiportefølje og sterkere miljøprofil i et krevende år.

Nesten halvparten av alle nye garantier i 2020 (7,6 milliarder kroner) var knyttet til omfattende norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker. GIEK innførte på kort varsel tre nye korona-ordninger. Vi tok nye grep for å håndtere tapsrisikoen i tidligere utstedte garantier innen olje og gass. Kilde: giek.no

Les mer
03.04.21

Hvitvaskings-loven

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering.

Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
22.03.21

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen, både i forhold til omsetning og de nyeste trendene blant forbrukerne. Bli klokere på bl.a. e-handelens fordeling, forbrukernes preferanser og nye betalingsmuligheter. Kilde: info.nets.no

Les mer
22.03.21

Beslagsretten

Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann.

Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
16.03.21

Bedriftens økonomi

«Bedriftens økonomi» er en generell og grundig innføringsbok i bedriftsøkonomi. Den primære målgruppen er ingeniørstudenter og andre universitets- og høyskolestudenter som ikke studerer økonomi, men har det som en del av fagkretsen.

Boken er også svært godt egnet for ulike kurs innen bedriftsøkonomi og er Norges mest brukte bok innenfor sitt segment. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
05.03.21

Pantsettelse av immaterial-rettigheter

Innovasjon er nødvendig for samfunnsutviklingen, men det er også kostbart. Adgangen til å pantsette immaterialrettigheter kan øke kredittilgangen for innovasjons- og teknologibedrifter.

Det er på denne måten en sammenheng mellom rimelig kreditt og innovasjon. Denne sammenhengen er utgangspunktet for boken pantsettelse av immaterialrettigheter. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
02.03.21

Lønnsgaranti-loven

Lønnsgarantiloven inneholder regler om den statlige lønnsgarantiordningen.

Loven regulerer blant annet de nærmere vilkårene for lønnsgarantidekning, hvordan utbetaling av lønnsgarantimidler gjennomføres, og statens posisjon som regresskreditor. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
09.02.21

Skattesvik

Overtredelser av skattelovgivningen kan medføre straff, og de mest sentrale straffebestemmelsene er straffeloven §§ 378 til 380 om ordinært, grovt og grovt uaktsomt skattesvik.

Også skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven inneholder straffebestemmelser som skal sikre at rett skatt blir betalt til riktig tid. I denne boken gjennomgår forfatteren straffebestemmelsene for overtredelser av skattelovgivningen. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
01.02.21

Foto: Siv Hjellegjerde Martinsen, adm. dir. i Lindorff Norge

Pandemien øker inntektsgapet i Norge

Den nyeste utgaven av Lindorffanalysen viser en klar økning i husholdninger som ikke betaler regelmessige utgifter man normalt prioriterer å betale, som blant annet strøm og telekomtjenester. Kilde: lindorff.no

Les mer
25.01.21

Ekspropriasjons-rett kort forklart

«Ekspropriasjonsrett kort forklart» er en innføringsbok i ekspropriasjon.

Ekspropriasjon er i korte trekk en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot erstatning. Boken tar sikte på å gi en pedagogisk og aktuell fremstilling av ekspropriasjonsretten. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
19.01.21

Har du ikke full kontroll på Økonomistyring?

Fortvil ikke, 7. utgave av Økonomistyring 2 er nå i salg.

Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integreres. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør den også meget godt egnet for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
11.01.21

Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News

Credit News med nye trafikk-rekorder i 2020

De grep som er tatt i Credit News, i det meget utfordrende år 2020, har vist seg smarte. I tillegg er det jo et gammelt ordtak som sier «Aldri så galt at det ikke er godt for noe». Kanskje er det slik også med pandemien?, selv om det jo kan høres kynisk ut. Uansett har Credit News satt nye trafikkrekorder i 2020!

Vi hadde meget hyggelige trafikktall i 2018 og 2019 også, men 2020 topper altså alt. Økningen i antall brukere var på hele 24 prosent. Tallene fra Google Analytics- og våre andre målinger, kan oversendes på forespørsel.

Her kan kort nevnes at vi sendte ut 52 unike nyhetsbrev i 2020, inneholdende ca 850 fag/nyhetsartikler. Ca 45.000 interessenter mottar brevet ukentlig. Konkursstoff er alltid mye lest hos oss, men i disse utfordrende inkassotider er det verdt å merke seg at blant de aller mest leste artiklene var «Driver du med kreditt og inkasso og gjør du det riktig?», "Hvorfor er det behov for inkasso, egentlig?", "6 tips for å få raskere betaling" og «Turbulens rammer næringslivet: Dette kan redde din bedrift fra konkurs». Fire bunnsolide fagsaker der altså. Vi hadde ca 73.000 brukere i 2020 og antall sidevisninger økte med 33 prosent.

Er man tilbyder av, eksempelvis, kredittopplysninger, kredittforsikring, inkassotjenester, leasing eller factoring-tjenester- og trenger å komme raskt i kontakt med premissleverandører- og beslutningstakere i anskaffelsesprosessene vedr. tjenester «fra ordre til betaling», i norsk næringsliv ?

Interessert i mer informasjon om mulighetene som finnes i kanalen Credit News (ukentlige nyhetsbrev og fag/nyhetsportalen creditnews.no)?: Kontakt gjerne Tom Ottesen, tlf. 918 79 440, e-post: tom@creditnews.no

05.01.21

Tenker du på å starte ditt eget firma?

ABC for ikke-økonomer: Skal du starte ditt eget firma, eller utdanner du deg til et yrke hvor det er naturlig å starte for seg selv? Kanskje du har blitt med i styret til en bedrift og ønsker å forstå firmaets økonomiske situasjon bedre eller du har fått større ansvar på arbeidsplassen og ønsker å oppgradere kunnskapene?

Da er det nyttig å lese denne boken. Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
04.01.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA