Nyhetsbrev fra Credit News
Sergel - Innovative løsninger for effektiv inkasso med kunden i fokus
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. september 2019 Pr. september 2018 Endring pr. september
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 79 61 61 0
B Bergverksdrift og utvinning 12 10 9 1
C Industri 232 174 186 -12
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 6 4 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 596 1 251 1 248 3
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 300 1 030 1 009 21
H Transport og lagring 387 311 295 16
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 576 429 427 2
J Informasjon og kommunikasjon 227 191 185 6
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
45 36 37 -1
L Omsetning og drift av fast eiendom
265 243 211 32
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
601 425 483 -58
N Forretningsmessig tjenesteyting
431 320 342 -22
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 66 52 52 0
Q Helse- og sosialtjenester
91 61 77 -16
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
109 74 89 -15
S Annen tjenesteyting
188 127 145 -18
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 67 60 52 8
           
  Totalt 6 279 4 861 4 913 -52
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. september 2019 Pr. september 2018 Endring pr. september
           
00 Uoppgitt næring 67 60 52 8
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 32 26 25 1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 9 16 -7
03 Fiske, fangst og akvakultur 30 26 20 6
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 0 1 -1
07 Bryting av metallholdig malm 0 1 0 1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 3 3 0
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 6 5 1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 50 33 35 -2
11 Produksjon av drikkevarer 11 5 8 -3
12 Produksjon av tobakksvarer 0 1 0 1
13 Produksjon av tekstiler 6 6 4 2
14 Produksjon av klær 7 8 5 3
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 12 8 10 -2
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 8 12 -4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 2 5 2 3
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 3 4 -1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 9 4 9 -5
24 Produksjon av metaller 4 2 2 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 31 26 26 0
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 4 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 5 5 5 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 6 8 6 2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 3 7 1 6
31 Produksjon av møbler 15 10 11 -1
32 Annen industriproduksjon 10 6 7 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 38 27 34 -7
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 0 2 -2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 3 5 2 3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 749 605 594 11
42 Anleggsvirksomhet 22 11 17 -6
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 825 635 637 -2
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 253 198 190 8
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 356 308 273 35
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 691 524 546 -22
49 Landtransport og rørtransport 259 216 195 21
50 Sjøfart 25 8 22 -14
51 Lufttransport 1 0 1 -1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 27 20 19 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 75 67 58 9
55 Overnattingsvirksomhet 24 22 20 2
56 Serveringsvirksomhet 552 407 407 0
58 Forlagsvirksomhet 26 10 18 -8
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 20 34 16 18
60 Radio- og fjernsynskringkasting 0 2 0 2
61 Telekommunikasjon 11 8 10 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 151 116 123 -7
63 Informasjonstjenester 19 21 18 3
64 Finansieringsvirksomhet 27 25 22 3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 18 11 15 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 265 243 211 32
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 34 13 27 -14
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 226 159 184 -25
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 153 132 119 13
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 6 8 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 58 46 48 -2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 119 68 97 -29
75 Veterinærtjenester 1 1 0 1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 52 34 40 -6
78 Arbeidskrafttjenester 88 59 74 -15
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 45 45 37 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 18 7 15 -8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 137 122 15
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 62 38 54 -16
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 66 52 52 0
86 Helsetjenester 58 50 51 -1
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 31 11 25 -14
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 66 50 51 -1
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 7 5 6 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 36 19 32 -13
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 9 4 7 -3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 29 16 20 -4
96 Annen personlig tjenesteyting 150 107 118 -11
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 

Nettstedet Advokatguiden.no lar deg rangere norske advokater anonymt

Les mer

Bilutleie-giganten er i store problemer – risikerer konkurs

Les mer
Sergel - Faktura-, reskontroadm. og inkasso

Fortsett å handle! - Både mennesker og samfunnet trenger å komme til hektene igjen – raskt!

Les mer

Kredinor energiwebinar 3. juni 2020

Les mer

Når butikken er konkurs: Bare én betalings-metode gir rett til å få igjen pengene

Les mer

Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

Norsk Kredittforum - Om kredittpolicy i krisetider

Invitasjon til frokostmøte og Generalforsamling
Les mer

Bilutleiegiganten Hertz konkurs - søker beskyttelse

Les mer

Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Les mer

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm Tvangs-fullbyrdelse og Tvangsdekning

Les mer

Rekonstruksjon med sikte på gjeldsordning

Les mer

Coronaviruset svekker krona og globaliseringen går tilbake

- av Elisabeth Holvik, Sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen
Les mer

Morris-eier åpner for konkurs

Les mer

Storbank med laveste fastrente noensinne

Les mer

Disse butikkene vil ikke overleve i fremtiden

Les mer

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm anke over tingrettens beslutning om ikke å tilbakelevere et konkursbo

Les mer

Kredinor styrket sin markeds-posisjon i 2019

Les mer

Sikret seg avtale med kinesisk Tesla-utfordrer – 16.000 nordmenn står på listen

Les mer

Dette betyr nullrente for deg

Les mer

Forslag til ny finansavtalelov: uklokt lovforslag

Les mer

Ryddet opp i konkursgjeld: - Hun har "løyet" om alt

Les mer

Bør du beskytte bankkortet ditt mot trådløs svindel?

Les mer

Dette har du krav på om ferieturen blir kansellert

Les mer
Foto: Stine Augeberg, leder avdelingen for små og mellomstore bedrifter i Kredinor
Foto: Stine Augeberg, leder avdelingen for små og mellomstore bedrifter i Kredinor

Nesten en milliard tapt – mye kunne vært reddet med kredittforsikring

Les mer

Turbulens rammer næringslivet: Dette kan redde din bedrift fra konkurs

- av Liv Anne Holst, Head of Marketing & Communications Norway, Bisnode Norge AS
Les mer
Foto: Petter Gjeitnes, forretningsutvikler i Kredinor
Foto: Petter Gjeitnes, forretningsutvikler i Kredinor

Inkassobrev sendes direkte til nettbanken

Les mer

Konkurser uke 21, inkl. Norsk Elsykkelsenter AS, Sulis Hunde og kattepensjonat AS og Raufoss Installasjon AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Byggefirma med 20 ansatte gikk konkurs

Les mer

Konkurser uke 20, inkl. Bermingrud, Norsk Fluefiskesenter AS og Larvik Gym og Bodytuning AS

Les mer

Konkurser uke 19, inkl. Vebostad Transport AS, Trådsnelle AS og Grønn Glede AS

Les mer
Foto: Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor
Foto: Tor Berntsen, administrerende direktør i Kredinor

Ny styreleder i Virke inkasso fra Kredinor

Les mer

Ny arvelov skal gjelde fra nyttår

Les mer

Gikk konkurs etter hyllesten fra Erna

Les mer

Betalingsgrad for ulike fakturakanaler

Les mer

England: 50-60 klubber kan gå konkurs

Les mer

Regjeringen endrer konkursreglene fra mandag 11. mai - pga. covid-19

Les mer

Dette er dine rettigheter hvis arbeidsgiver går konkurs

Les mer

Kværner sendte hjem 1500 innleide ansatte på ett døgn

Les mer

Syv ting du må vite om tæpping

Les mer

Desperat kamp for å unngå konkurs

Les mer

Skiltfirma slått konkurs

Les mer

Innsyn i vedtak om tildelt tilskudd

Les mer

Konkurser uke 18, inkl. Wagno AS, Nidaros Trafikkskole AS og Vestfold Bowling AS

Les mer
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Har du nok sikkerhet hvis kunden din går konkurs?

Les mer

Alle er med på coronadugnaden. Utenom Lånekassen

Les mer

Vi søker ny kredittsjef og compliance ansvarlig. Er det deg?

Les mer

Stort rengjøringsfirma gikk konkurs

Les mer

Konkurs for 128 år gammelt elektroselskap

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA