Nyhetsbrev fra Credit News
Sergel - Innovative løsninger for effektiv inkasso med kunden i fokus
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. september 2019 Pr. september 2018 Endring pr. september
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 79 61 61 0
B Bergverksdrift og utvinning 12 10 9 1
C Industri 232 174 186 -12
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 6 4 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 596 1 251 1 248 3
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 300 1 030 1 009 21
H Transport og lagring 387 311 295 16
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 576 429 427 2
J Informasjon og kommunikasjon 227 191 185 6
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
45 36 37 -1
L Omsetning og drift av fast eiendom
265 243 211 32
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
601 425 483 -58
N Forretningsmessig tjenesteyting
431 320 342 -22
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 66 52 52 0
Q Helse- og sosialtjenester
91 61 77 -16
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
109 74 89 -15
S Annen tjenesteyting
188 127 145 -18
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 67 60 52 8
           
  Totalt 6 279 4 861 4 913 -52
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. september 2019 Pr. september 2018 Endring pr. september
           
00 Uoppgitt næring 67 60 52 8
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 32 26 25 1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 9 16 -7
03 Fiske, fangst og akvakultur 30 26 20 6
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 0 1 -1
07 Bryting av metallholdig malm 0 1 0 1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 3 3 0
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 6 5 1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 50 33 35 -2
11 Produksjon av drikkevarer 11 5 8 -3
12 Produksjon av tobakksvarer 0 1 0 1
13 Produksjon av tekstiler 6 6 4 2
14 Produksjon av klær 7 8 5 3
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 12 8 10 -2
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 8 12 -4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 2 5 2 3
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 3 4 -1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 9 4 9 -5
24 Produksjon av metaller 4 2 2 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 31 26 26 0
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 4 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 5 5 5 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 6 8 6 2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 3 7 1 6
31 Produksjon av møbler 15 10 11 -1
32 Annen industriproduksjon 10 6 7 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 38 27 34 -7
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 0 2 -2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 3 5 2 3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 749 605 594 11
42 Anleggsvirksomhet 22 11 17 -6
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 825 635 637 -2
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 253 198 190 8
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 356 308 273 35
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 691 524 546 -22
49 Landtransport og rørtransport 259 216 195 21
50 Sjøfart 25 8 22 -14
51 Lufttransport 1 0 1 -1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 27 20 19 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 75 67 58 9
55 Overnattingsvirksomhet 24 22 20 2
56 Serveringsvirksomhet 552 407 407 0
58 Forlagsvirksomhet 26 10 18 -8
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 20 34 16 18
60 Radio- og fjernsynskringkasting 0 2 0 2
61 Telekommunikasjon 11 8 10 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 151 116 123 -7
63 Informasjonstjenester 19 21 18 3
64 Finansieringsvirksomhet 27 25 22 3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 18 11 15 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 265 243 211 32
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 34 13 27 -14
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 226 159 184 -25
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 153 132 119 13
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 6 8 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 58 46 48 -2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 119 68 97 -29
75 Veterinærtjenester 1 1 0 1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 52 34 40 -6
78 Arbeidskrafttjenester 88 59 74 -15
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 45 45 37 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 18 7 15 -8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 137 122 15
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 62 38 54 -16
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 66 52 52 0
86 Helsetjenester 58 50 51 -1
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 31 11 25 -14
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 66 50 51 -1
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 7 5 6 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 36 19 32 -13
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 9 4 7 -3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 29 16 20 -4
96 Annen personlig tjenesteyting 150 107 118 -11
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 

Lot bankkunde betale boliglånet med kontanter, uten noen hvitvask-sjekk

Les mer

Krise for Martin Andresens møbel-gigant

Les mer
Sergel - Faktura-, reskontroadm. og inkasso
Foto: Ruth Vogsland er leder for avregning og betalingsadministrasjon i Skagerak Nett
Foto: Ruth Vogsland er leder for avregning og betalingsadministrasjon i Skagerak Nett

Sergel: Effektiv kundehåndtering

Les mer

Vil hindre eksadvokater i å drive advokatfirma

Les mer

Så mye lån kan du faktisk tåle

Les mer

Har du en av disse platene? - da kan du sitte på en formue

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

Les mer

Kleskjede med 51 butikker legges ned

- 300 ansatte blir berørt
Les mer
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto

Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finans-klagenemda

Les mer

Sparetabben foreldre for all del må unngå: – Ofte tenker man ikke over det

Les mer

Mulig å overleve på 20 millioner kroner i gjeld med to normallønninger

Les mer

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse angående midlertidig forføyning ifm god forretningsskikk

Les mer

Prognose: Nordmenn vil bruke nærmere 100 milliarder kroner på julehandelen

Les mer

Datatilsynet varsler personvern-tilsyn i år

- ett år etter at GDPR trådte i kraft, varsler Datatilsynet at både små og store selskaper vil få tilsyn i år
Les mer

Outlet-gründer Ådne Søndrål spår tomme kjøpesentre

Les mer
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor: Stadig flere betaler inkassogjelden med mobilen

Juni er den beste betalingsmåneden i året, med en «all time high» i bruken av mobil og den enkle betalingsløsningen Betal nå fra Kredinor, hvor sluttkunden kan gå til direkte betaling med Vipps eller kort
Les mer

PayPal bekrefter – trekker seg ut av Facebooks krypto-prosjekt

Les mer

Færre nordmenn leaser bil

- tallet på nordmenn som har valgt å privatlease bil, har gått kraftig ned i årets første halvår
Les mer

USAs største private kull-selskap søker konkurs-beskyttelse

Les mer

FN varsler: går mot konkurs

Les mer

En mann fikk skreddersydd to kjoler i Thailand som ikke passet - sendte regningen til banken

Les mer

Skrekktall: Tusener av nordmenn har minst 20 forbrukslån

Les mer

Ønsker du å pensjonere deg tidlig? Slik gjorde andre det

Les mer
Foto: Terje Kvitrud, salgsdirektør i Conecto
Foto: Terje Kvitrud, salgsdirektør i Conecto

Conecto: Digital utvikling – hva skjer ?

Les mer
Foto:(f.v.) Adm. dir. Sven Ingebretsen i Sergel Norge og Isak Åsbrink,CEO i Legres (Sergel Group)
Foto:(f.v.) Adm. dir. Sven Ingebretsen i Sergel Norge og Isak Åsbrink,CEO i Legres (Sergel Group)

Med Sergel inn i fremtiden

Les mer

Danmark: Gældsstyrelsen hyrer Kredinor til at inddrive SU-gæld

Les mer
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Vy dropper kontanter – Trolig helt i grenseland juridisk

Les mer

Leasing kan bidra til det grønne skiftet

Les mer

30 måter du sløser bort pengene dine på

Les mer

Begrenset regnskapsplikt

Les mer

Kontaktløs-betaling eksploderer

Les mer

Osteprodusenten Den Blinde Ku er konkurs

Les mer

Salgsrushet fortsetter for Kid

Les mer

Musikkjede slår seg konkurs

Les mer
Foto: Ken Andersen kredittavdelingsleder i Komplett Group
Foto: Ken Andersen kredittavdelingsleder i Komplett Group

Komplett om den viktige kundereisen

- nettgiganten har valgt Sergel som samarbeidspartner, og her deler Ken Andersen i Komplett Group sine erfaringer
Les mer

Konkurser uke 44

Les mer

Skole gikk konkurs

Les mer

Henning Solberg slapp konkurs: – En seier

Les mer

Aksjonærkart

Les mer

2.500 nasjonale skatteklagesaker i kø i Stavanger

Les mer

Skybaserte ERP-systemer - mer effektivt og billigere?

Les mer

Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld

Les mer
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto

Conecto: Gir digitale betalings-løsninger et overvåkings-samfunn?

Mange frykter at Big Data er det nye Big Brother. Betalingstjenester er fulle av data, og tett regulert i Norge. Men hva med andre land? Hva skjer i Kina? Har utviklingen der noen relevans for norske forhold.
Les mer
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge

Hva gjør du hvis for eksempel mobil- eller strøm-abonnementet lukkes på grunn av en ubetalt regning?

Les mer

Namsfogden frykter flom av gjeldssaker

Les mer

Kan en nettbutikk be om mitt fødselsnummer?

- virksomheter kan kreve fødselsnummeret ditt hvis du handler på kreditt
Les mer

Gjelden til Ola Nordmann vokser

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA