Nyhetsbrev fra Credit News
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. februar 2018 Pr. februar 2017 Endring pr. februar
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 86 11 16 -5
B Bergverksdrift og utvinning 11 2 1 1
C Industri 233 37 42 -5
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 0 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 1 3 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 566 288 253 35
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 274 224 212 12
H Transport og lagring 390 47 69 -22
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 512 88 87 1
J Informasjon og kommunikasjon 205 34 30 4
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
44 6 8 -2
L Omsetning og drift av fast eiendom
282 35 38 -3
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
592 90 72 18
N Forretningsmessig tjenesteyting
429 84 58 26
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 64 4 6 -2
Q Helse- og sosialtjenester
71 11 13 -2
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
92 13 16 -3
S Annen tjenesteyting
155 26 22 4
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 76 10 12 -2
           
  Totalt 6 098 1 011 958 53
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. februar 2018 Pr. februar 2017 Endring pr. februar
           
00 Uoppgitt næring 76 10 12 -2
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 49 6 10 -4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 16 2 3 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 21 3 3 0
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 1 1 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 45 5 7 -2
11 Produksjon av drikkevarer 3 0 0 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 1 0 1
14 Produksjon av klær 9 1 0 1
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 18 3 3 0
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 10 1 5 -4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 3 0 2 -2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 7 0 2 -2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 3 4 0 4
24 Produksjon av metaller 1 0 1 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 35 4 5 -1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 3 0 1 -1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 2 0 2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 11 1 2 -1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 2 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 10 0 2 -2
31 Produksjon av møbler 15 2 3 -1
32 Annen industriproduksjon 8 3 3 0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 38 10 6 4
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 0 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 12 0 2 -2
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 730 135 115 20
42 Anleggsvirksomhet 16 5 4 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 820 148 134 14
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 243 35 32 3
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 379 59 67 -8
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 652 130 113 17
49 Landtransport og rørtransport 256 29 42 -13
50 Sjøfart 20 2 6 -4
51 Lufttransport 0 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 1 3 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 89 15 18 -3
55 Overnattingsvirksomhet 32 4 2 2
56 Serveringsvirksomhet 480 84 85 -1
58 Forlagsvirksomhet 17 3 3 0
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 2 2 0
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 0 2 -2
61 Telekommunikasjon 10 2 1 1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 130 25 18 7
63 Informasjonstjenester 17 2 4 -2
64 Finansieringsvirksomhet 21 2 5 -3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 23 4 3 1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 282 35 38 -3
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 16 5 5 0
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 224 36 30 6
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 155 20 15 5
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 3 0 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 74 7 11 -4
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 107 19 11 8
75 Veterinærtjenester 2 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 58 10 11 -1
78 Arbeidskrafttjenester 72 19 10 9
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 38 6 5 1
80 Vakttjeneste og etterforsking 21 4 0 4
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 183 29 24 5
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 57 16 8 8
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 64 4 6 -2
86 Helsetjenester 52 7 7 0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 17 4 6 -2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 4 10 -6
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 2 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 2 0 2
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 7 6 1
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 3 0 3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 17 3 1 2
96 Annen personlig tjenesteyting 133 20 21 -1
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 

Dun & Bradstreet: Styrk ditt CRM-system med global, oppdatert og korrekt B2B salgsinformasjon

Les mer
Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Modhi nyter stor tillit i markedet og signerte flere store kontrakter i 2. kvartal

Les mer
Nyhet! - Vipps på Sergel Link, gjør det lett å betale krav.

Konkurser uke 37, inkl. Dekk og Felgservice AS, Nordic Events AS og Sandvika Matfestival AS

Les mer

Én setning i byggekontrakten kan koste deg hundretusener

Les mer

Ny svindel brer om seg: Dette må du aldri gjøre i SMS

Les mer
Foto: Jo Fjeldstad, konseptansvarlig innenfor fakturaservice i Kredinor
Foto: Jo Fjeldstad, konseptansvarlig innenfor fakturaservice i Kredinor

Kredinor: Enklere og raskere betaling

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

VELKOMMEN TIL MODHI FORUM FAKTURA 2021

Konferanse den 22.oktober
Les mer

Bisnode PULS - Du kan abonnere på disse tallene kostnadsfritt

Les mer

Ingen nåde for pølsefingre - tapte en halv million på feiltasting

Les mer

Nye skatteregler for gaver - Ansatte, styremedlemmer og bedrifter kan spare store beløp

Les mer

Bisnode - Ny trendrapport: Slik møter du framtidig risiko - sikre din compliance

Les mer

Den store hodepinen: Likviditets-problemer i norske småbedrifter

Les mer

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Les mer

Oppjustering av revisjonspliktgrensen

Les mer

Så mange sliter med å bli kvitt gjelda si

Les mer

Betalings-anmerkninger: Enin møter Bjørn-Anton Knold i Lindorff

Les mer

Disse bilene klager vi mest på

Les mer

Regler om grenseoverskridende konkurs trer i kraft 1. juli 2021

Les mer

Venter nytt byks i rekordhøye strømpriser til høsten

Les mer

Nær 19 000 nye foretak i andre kvartal

Les mer

Gladmelding til 500.000 nordmenn: - Det er supert at flere nå vil få en bedre pensjon

Les mer

Brikkemangel kan føre til mangel på bankkort

Les mer

Norges ledende inkassoselskap søker en motiverende og tillitsskapende salgsleder- Er det deg ?

Les mer

Snart er det rentemøte - Nordea advarer låntakerne

Les mer

Kontanter - hva er regelverket?

Les mer

Modhi: Alltid oppdatert saldo i kundereskontroen med gode integrasjons-løsninger

Les mer

Konkurser uke 36, inkl. JJ Renhold AS, Levendefisk AS og Vest Byggspesialisten AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Dun & Bradstreet: AI revolusjonerer kreditt- og risikostyringen din

Les mer

Konkurser uke 35, inkl. Bærspesialisten AS, Tur Retur Reiser AS og Urstad Hyttebygg AS

Les mer

Overføring av person-opplysninger ut av EØS

Les mer

Indikatorlister for mistenkelige transaksjoner

Les mer

Du kan gå personlig konkurs av å sitte i borettslagsstyret

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. august 2021

Les mer

Modhi: Slik integrerer du helautomatisk purre- og inkassotjeneste

Les mer

Norges Bank: Valutatransaksjonar i september 2021

Les mer

Inkassotallene bekymrer: - Ikke pent

Les mer

Gullalderen for usikret kreditt er forbi

Les mer

Coops bedriftskunder må betale «svindyre gebyrer»: – Går imot all praksis

Les mer

Agder lagmannsrett – Kjennelse ifm tvungen gjeldsordning

Les mer

Vil du jobbe med kredittinnstillinger for Brage Finans?

Les mer

Nordmenns gjeldsvekst på sitt høyeste siden høsten 2019

Les mer

10 milliarder kroner til «grønn» skipsfinansiering

Les mer

Konkurser uke 34, inkl. Mortensen Maling og Snekkring AS, Mudo Gym Skien AS og GSP Sko og Vesker AS

Les mer

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm spørsmål om en pantsatt fordring er betalt med frigjørende virkning

Les mer

Grunnloven

Les mer

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Les mer

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA