Nyhetsbrev fra Credit News
Sergel - Innovative løsninger for effektiv inkasso med kunden i fokus
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. august 2019 Pr. august 2018 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 79 54 58 -4
B Bergverksdrift og utvinning 12 8 9 -1
C Industri 231 157 158 -1
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 6 4 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1596 1105 1097 8
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1300 924 903 21
H Transport og lagring 387 268 259 9
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 576 382 378 4
J Informasjon og kommunikasjon 227 172 166 6
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
46 33 32 1
L Omsetning og drift av fast eiendom
265 220 195 25
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
601 366 425 -59
N Forretningsmessig tjenesteyting
431 290 308 -18
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 66 45 46 -1
Q Helse- og sosialtjenester
91 58 65 -7
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
109 72 72 0
S Annen tjenesteyting
188 116 129 -13
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 67 52 45 7
           
  Totalt 6,279 4,328 4,350 -22
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2018 Pr. august 2019 Pr. august 2018 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 67 52 45 7
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 32 21 24 -3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 9 15 -6
03 Fiske, fangst og akvakultur 30 24 19 5
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 0 1 -1
07 Bryting av metallholdig malm 0 1 0 1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 2 3 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 5 5 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 50 30 31 -1
11 Produksjon av drikkevarer 11 5 7 -2
12 Produksjon av tobakksvarer 0 1 0 1
13 Produksjon av tekstiler 6 5 4 1
14 Produksjon av klær 7 8 3 5
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 12 7 8 -1
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 8 10 -2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 2 4 2 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 3 2 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 9 4 9 -5
24 Produksjon av metaller 4 2 1 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 31 24 23 1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 1 3 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 5 4 4 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 6 7 4 3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 3 7 1 6
31 Produksjon av møbler 15 9 11 -2
32 Annen industriproduksjon 10 6 6 0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 37 22 28 -6
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 0 1 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 0 2 -2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 3 5 2 3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 749 530 522 8
42 Anleggsvirksomhet 22 10 16 -6
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 825 565 559 6
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 253 182 171 11
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 356 273 248 25
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 691 469 484 -15
49 Landtransport og rørtransport 259 183 166 17
50 Sjøfart 25 8 22 -14
51 Lufttransport 1 0 1 -1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 27 18 15 3
53 Post og distribusjonsvirksomhet 75 59 55 4
55 Overnattingsvirksomhet 24 21 20 1
56 Serveringsvirksomhet 552 361 358 3
58 Forlagsvirksomhet 26 7 17 -10
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 20 30 15 15
60 Radio- og fjernsynskringkasting 0 2 0 2
61 Telekommunikasjon 11 8 7 1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 151 106 110 -4
63 Informasjonstjenester 19 19 17 2
64 Finansieringsvirksomhet 28 22 20 2
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 18 11 12 -1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 265 220 195 25
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 34 12 22 -10
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 226 140 162 -22
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 153 113 105 8
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 6 8 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 58 38 43 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 119 57 85 -28
75 Veterinærtjenester 1 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 52 29 35 -6
78 Arbeidskrafttjenester 88 53 69 -16
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 45 43 35 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 18 7 12 -5
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 123 107 16
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 62 35 50 -15
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 66 45 46 -1
86 Helsetjenester 58 48 43 5
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 31 10 21 -11
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 66 49 38 11
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 7 4 5 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 36 19 29 -10
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 9 4 7 -3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 29 15 17 -2
96 Annen personlig tjenesteyting 150 97 105 -8
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 

Tre klassiske, økonomiske feller for kvinner

Les mer

Oslos gjeld eksploderer: Dette kan bli farlig

Les mer
Sergel - Faktura-, reskontroadm. og inkasso

Salgsrushet fortsetter for Kid

Les mer

Musikkjede slår seg konkurs

Les mer

Superdry-kjeden konkurs

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. september 2019

- Sjekk din bransje nå !
Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

Hvorfor du bør velge elbil som firmabil

Les mer

Kleskjede med 51 butikker legges ned

- 300 ansatte blir berørt
Les mer
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto
Foto: Advokat Bjørn Ove Myhrsveen i Conecto

Kreditors beslagsrett

- Advokat Bjørn Ove Myhrsveen på Connecting Bank/Finans 2019
Les mer

Dette er frynsegodene du bør be om på jobben

Les mer

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm fortrinnsrett i konkurs

Les mer

H&M-rival Forever 21 søker konkurs-beskyttelse

Les mer

Lav eller negativ rente i årevis – kanskje i tiår

Les mer

Nå er det ikke bare å "vippse" i vei

Les mer

En ny verden. Nye kompetanse-behov

Les mer
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor
Foto: Audun Rønningen Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor: Stadig flere betaler inkassogjelden med mobilen

Juni er den beste betalingsmåneden i året, med en «all time high» i bruken av mobil og den enkle betalingsløsningen Betal nå fra Kredinor, hvor sluttkunden kan gå til direkte betaling med Vipps eller kort
Les mer

PayPal bekrefter – trekker seg ut av Facebooks krypto-prosjekt

Les mer

Færre nordmenn leaser bil

- tallet på nordmenn som har valgt å privatlease bil, har gått kraftig ned i årets første halvår
Les mer

Konkurs i 2008 - ti år senere er Notar en suksesshistorie

Les mer

FN varsler: går mot konkurs

Les mer

Nå går vi inn i en ny bankvirkelighet

Les mer

Nordisk samarbeid om forbruker-utfordringer

Les mer

Knusende om kontanter

3 av 5 vil ikke bytte ut kontanter
Les mer
Foto:(f.v.) Adm. dir. Sven Ingebretsen i Sergel Norge og Isak Åsbrink,CEO i Legres (Sergel Group)
Foto:(f.v.) Adm. dir. Sven Ingebretsen i Sergel Norge og Isak Åsbrink,CEO i Legres (Sergel Group)

Med Sergel inn i fremtiden

Les mer
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto
Foto: Advokat Glenn Lorentzen i Conecto

Nytt på nytt – nytt fra lovgiver, rettspraksis og Finans-klagenemda

Les mer

Danmark: Gældsstyrelsen hyrer Kredinor til at inddrive SU-gæld

Les mer
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Vaktmesterfirma gikk konkurs

Les mer

Veterinær slått konkurs

Les mer

30 måter du sløser bort pengene dine på

Les mer

Byggefirma slått konkurs

Les mer

Travselskapet: Kan gå mot konkurs og oppsigelser

Les mer

Luksusfellen gjennom 20 sesonger: Dette er fylkene med flest og færrest deltakere

Les mer

Forslag til ny kreditt-opplysningslov

Les mer

Coop har best omdømme blant de største norske bedriftene

Les mer
Foto: Ken Andersen kredittavdelingsleder i Komplett Group
Foto: Ken Andersen kredittavdelingsleder i Komplett Group

Komplett om den viktige kundereisen

- nettgiganten har valgt Sergel som samarbeidspartner, og her deler Ken Andersen i Komplett Group sine erfaringer
Les mer

Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmanns-foretak

Les mer

Ønsker du å bli kvitt kredittkortgjeld raskt?

Les mer

Slik pruter du på bilen

Les mer

Kriserammet Bang & Olufsen bytter toppsjef

Les mer

Skattetrikset for deg som er gift

- dette har ektefeller og samboere rett til å fordele av fradrag
Les mer

Gjennomsnittlig fortjeneste ved å bruke ERP i store bedrifter

Les mer

Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld

Les mer
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto
Foto: Iren Rutle, Direktør forretningsutvikling i Conecto

Conecto: Gir digitale betalings-løsninger et overvåkings-samfunn?

Mange frykter at Big Data er det nye Big Brother. Betalingstjenester er fulle av data, og tett regulert i Norge. Men hva med andre land? Hva skjer i Kina? Har utviklingen der noen relevans for norske forhold.
Les mer
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge
Foto: Sven O. Ingebretsen, administrerende direktør i Sergel Norge

Hva gjør du hvis for eksempel mobil- eller strøm-abonnementet lukkes på grunn av en ubetalt regning?

Les mer

Namsfogden frykter flom av gjeldssaker

Les mer

Kan en nettbutikk be om mitt fødselsnummer?

- virksomheter kan kreve fødselsnummeret ditt hvis du handler på kreditt
Les mer

Gjelden til Ola Nordmann vokser

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA