Nyhetsbrev fra Credit News
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. august 2018 Pr. august 2017 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 86 57 54 3
B Bergverksdrift og utvinning 11 9 7 2
C Industri 233 157 154 3
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 1 1 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 4 9 -5
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1565 1096 1060 36
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1274 902 833 69
H Transport og lagring 390 256 249 7
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 512 377 341 36
J Informasjon og kommunikasjon 205 162 133 29
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
44 30 32 -2
L Omsetning og drift av fast eiendom
283 195 194 1
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
588 427 361 66
N Forretningsmessig tjenesteyting
430 306 276 30
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 64 46 44 2
Q Helse- og sosialtjenester
71 65 42 23
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
92 69 62 7
S Annen tjenesteyting
155 129 98 31
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 1 -1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 79 44 50 -6
           
  Totalt 6,098 4,332 4,001 331
 
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2017 Pr. august 2018 Pr. august 2017 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 79 44 50 -6
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 49 23 30 -7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 16 15 10 5
03 Fiske, fangst og akvakultur 21 19 14 5
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 3 3 2 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 5 5 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 45 30 26 4
11 Produksjon av drikkevarer 3 7 1 6
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 4 2 2
14 Produksjon av klær 9 3 4 -1
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 18 8 13 -5
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 10 10 7 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 3 2 3 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 1 0 1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 7 2 5 -3
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 3 9 3 6
24 Produksjon av metaller 1 1 1 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 35 23 26 -3
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 3 3 1 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 4 2 2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 11 4 8 -4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 2 0 2 -2
30 Produksjon av andre transportmidler 10 1 6 -5
31 Produksjon av møbler 15 11 9 2
32 Annen industriproduksjon 8 6 7 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 38 28 28 0
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 1 1 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 2 0 2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 12 2 8 -6
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 729 522 501 21
42 Anleggsvirksomhet 16 16 12 4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 820 558 547 11
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 243 170 155 15
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 379 248 251 -3
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 652 484 427 57
49 Landtransport og rørtransport 256 164 154 10
50 Sjøfart 20 22 19 3
51 Lufttransport 0 1 0 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 14 16 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 89 55 60 -5
55 Overnattingsvirksomhet 32 20 23 -3
56 Serveringsvirksomhet 480 357 318 39
58 Forlagsvirksomhet 17 17 9 8
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 14 17 -3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 0 3 -3
61 Telekommunikasjon 10 7 7 0
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 130 107 86 21
63 Informasjonstjenester 17 17 11 6
64 Finansieringsvirksomhet 21 18 16 2
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 23 12 16 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 283 195 194 1
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 15 22 10 12
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 221 165 142 23
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 155 105 89 16
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 8 6 2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 74 42 47 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 107 85 65 20
75 Veterinærtjenester 2 0 2 -2
77 Utleie- og leasingvirksomhet 58 35 38 -3
78 Arbeidskrafttjenester 72 68 44 24
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 38 35 27 8
80 Vakttjeneste og etterforsking 21 12 8 4
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 184 106 124 -18
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 57 50 35 15
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 64 46 44 2
86 Helsetjenester 52 43 30 13
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 1 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 17 21 11 10
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 37 39 -2
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 2 0 2 -2
92 Lotteri og totalisatorspill 1 5 1 4
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 27 20 7
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 7 4 3
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 17 17 11 6
96 Annen personlig tjenesteyting 133 105 83 22
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 1 -1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 

Dun & Bradstreet: Ny guide! De fem beste tipsene for en effektiv screening

Les mer
Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Ja, sånn gjør vi det ikke hos Conecto!

Foto: Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen sammen med Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim
Foto: Administrerende direktør i Kredinor, Klaus-Anders Nysteen sammen med Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim

Kredinor blir partner i Inkassoregistreret

Les mer
Nyhet! - Vipps på Sergel Link, gjør det lett å betale krav.

Konkurser uke 38, inkl. Eliassen Fiskebåt AS, Mesterhus Trøndelag AS og Kongsberg Glasservice AS

Les mer
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor: Kraftig inkassoøkning for bedrifter

Les mer

Ansatt fikk ikke lønn og feriepenger – slo firmaet han jobbet i konkurs

Les mer

Bensinstasjon gikk konkurs

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

Stilling ledig hos Ropo Capital

Les mer

Spisested ble tvangsoppløst

Les mer

Russisk domstol godkjenner Googles konkursbegjæring

Les mer

Dun & Bradstreet: Ny kreditt-opplysningslov

Les mer

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm søksmålsfristen i tvisteloven

Les mer

Lover full betaling til de norske kreditorene

Les mer

Bilfirma ble tvangsoppløst

Les mer

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

Les mer

Restskatt – slik betaler du den

Les mer

Staten slo Egge gård konkurs: – Maktarroganse

Les mer

Gravemaskinfirma gikk konkurs med kjempegjeld

Les mer

Finance Manager til spennende tech-selskap i vekst

Les mer

Dun & Bradstreet: Identifiser risiko og muligheter i de ulike land i verden

Les mer

Slik tar du i bruk BankID-appen

Les mer

Ta grep om din egen økonomi

Les mer

44 prosent av nyetablerte selskap går dukken etter ett år

Les mer

Reagerer på komplisert betalingssystem for hurtigladere: – Dette holder ikke

Les mer
Foto: Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge
Foto: Ken Andersen, Head of Sales & Marketing i Sergel Norge

Sergel scorer høyt på kundetilfredshet

Les mer
Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel Norge
Foto: Adm. direktør Sven Ingebretsen i Sergel Norge

Sergels frokostseminar, den 05.04: Et arrangement med lærerike foredrag, inspirasjon og hygge

Les mer

Banken lovet fast­rente på billån, økte likevel renten

Les mer

Konkurser uke 37, inkl. CW Bilsalg AS, Otta Hus og Hyttebygg AS og Taxi Nordmøre AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Slått konkurs med en gjeld på 2.876.249 kroner

Les mer

Denne svindelformen har tidoblet seg

Les mer
Foto: Jon Waalen, Partner i Deloitte
Foto: Jon Waalen, Partner i Deloitte

Deloittes Jon Waalen med foredrag på Sergels frokostseminar - «Endringer i CFO-rollen – hva blir viktig fremover?»

Les mer

Handelsbanken sikker på hard landing i ny rapport

Les mer

Økt rente reduserer behovet for regulering av boliglån

Les mer

Regjeringen vil styrke folks rett til å betale med kontanter

Les mer

Byggefirma med forsvunnet innehaver slått konkurs

Les mer

Sjekkliste for riktig håndtering av reiseregninger

Les mer

Konkurser uke 36, inkl. Bolig og Næringsfinans AS, Art Design AS og Ja Bygg AS

Les mer

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Les mer

Modhi avsluttet et veldig godt 2021 med en nordisk prestisjekontrakt

Les mer

Bruk av nedbetalingslån økte med 0,4 mrd siste måned

Les mer

Sverige: konkurser

Les mer
Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor
Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor

Hele Kredinor er nå sertifisert Miljøfyrtårn

Les mer
Foto: (f.v.) adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor og Christoffer Andvig, Neonomics
Foto: (f.v.) adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor og Christoffer Andvig, Neonomics

Neonomics og Kredinor med løsninger som gjør det enklere for inkassokundene

Les mer

Bilfirma slått konkurs av Skatteetaten

Les mer

Konkurser uke 35, inkl. Danske Design Møbler AS, Funky Fresh Foods AS og Brøstfjord Kystfiske AS

Les mer

Hagemøbelselskap konkurs - skylder blant annet på Ever Given

Les mer

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Les mer

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto