Nyhetsbrev fra Credit News
Bisnode - Nå er det viktig å følge med på kundene dine!
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2019 Pr. april 2020 Pr. april 2019 Endring pr. april
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 83 27 14 13
B Bergverksdrift og utvinning 14 2 3 -1
C Industri 224 64 86 -22
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 1 0 1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 9 2 3 -1
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 600 414 573 -159
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 313 371 453 -82
H Transport og lagring 390 103 147 -44
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 574 200 201 -1
J Informasjon og kommunikasjon 233 59 67 -8
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
43 24 14 10
L Omsetning og drift av fast eiendom
308 70 92 -22
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
573 142 142 0
N Forretningsmessig tjenesteyting
411 122 130 -8
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 63 24 22 2
Q Helse- og sosialtjenester
83 21 29 -8
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
99 24 32 -8
S Annen tjenesteyting
162 49 43 6
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 87 38 20 18
           
  Totalt 6 270 1 757 2 071 -314
           
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2019 Pr. april 2020 Pr. april 2019 Endring pr. april
           
00 Uoppgitt næring 87 38 20 18
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 37 11 4 7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 15 2 3 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 31 14 7 7
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 4 1 2 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 9 1 1 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 18 21 -3
11 Produksjon av drikkevarer 9 3 3 0
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 8 0 3 -3
14 Produksjon av klær 8 2 5 -3
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 12 5 4 1
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 1 0 1
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 10 2 5 -3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 0 1 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 1 0 1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 3 0 2 -2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 2 4 -2
24 Produksjon av metaller 3 0 1 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 31 7 13 -6
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 1 0 1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 5 3 1 2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 13 4 3 1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 1 0 1
30 Produksjon av andre transportmidler 7 3 2 1
31 Produksjon av møbler 14 3 5 -2
32 Annen industriproduksjon 8 2 2 0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 35 5 10 -5
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 1 0 1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 6 2 2 0
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 2 0 1 -1
41 Oppføring av bygninger 774 188 270 -82
42 Anleggsvirksomhet 16 6 6 0
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 810 220 297 -77
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 259 58 93 -35
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 396 98 114 -16
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 658 215 246 -31
49 Landtransport og rørtransport 268 75 101 -26
50 Sjøfart 9 3 5 -2
51 Lufttransport 0 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 26 8 8 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 87 17 33 -16
55 Overnattingsvirksomhet 32 15 13 2
56 Serveringsvirksomhet 542 185 188 -3
58 Forlagsvirksomhet 12 5 4 1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 42 8 14 -6
60 Radio- og fjernsynskringkasting 2 1 1 0
61 Telekommunikasjon 10 3 5 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 143 36 36 0
63 Informasjonstjenester 24 6 7 -1
64 Finansieringsvirksomhet 27 12 7 5
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 16 12 7 5
68 Omsetning og drift av fast eiendom 308 70 92 -22
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 7 6 1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 217 57 52 5
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 167 37 54 -17
72 Forskning og utviklingsarbeid 9 3 2 1
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 60 12 10 2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 95 26 18 8
75 Veterinærtjenester 1 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 44 24 11 13
78 Arbeidskrafttjenester 82 28 26 2
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 55 12 13 -1
80 Vakttjeneste og etterforsking 9 2 1 1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 170 42 63 -21
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 51 14 16 -2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 63 24 22 2
86 Helsetjenester 65 15 21 -6
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 17 6 8 -2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 65 14 23 -9
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 6 0 1 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 10 8 2
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 7 2 2 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 17 5 4 1
96 Annen personlig tjenesteyting 138 42 37 5
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 

Bisnode frykter konkursras i flere bransjer

Les mer

Nye arveregler får betydning for forskudd på arv og bruk av testament

Les mer
Sergel - Faktura-, reskontroadm. og inkasso

Konkurser uke 2, inkl. Forus Pizza AS, Stall Tor Olaf Halle AS og Eide Heavy Lift AS

Les mer

Bilfirma gikk konkurs

Les mer

Klesfirma gikk konkurs

Les mer

Hotellanalytiker om Stordalen-konkurs: – Det er oppsiktsvekkende

Les mer
Kredittforsikring;

Betaler du for mye? Med disse enkle grepene kan du spare tusenlapper

Les mer

Gravemaskin-firma slått konkurs

Les mer

Borgarting lagmannsrett – Kjennelse ifm begjæring om midlertidig forføyning, subsidiært arrest

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. desember 2020

- Sjekk din bransje nå !
Les mer

Konkurs som restrukturerings-verktøy

Les mer

Frykter konkurser hos historiske hoteller og restauranter

Les mer

Slik blir 2021 for lommeboken din

Les mer

Du finner slett ikke all gjeld i Gjeldsregisteret

Les mer

Hva sier skattereglene om alkohol?

Les mer

Forsinkelses-rente og standard-kompensasjon fra 1. januar 2021

Les mer

Flere har trøbbel med å betale de små regningene

Les mer

Danmark: konkurser

Les mer

En av Norges eldste turoperatører er konkurs

Les mer

Bare Jazz stenger dørene etter 24 år

Les mer

Mest forsikrings-svindel på bil

Les mer

Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Les mer

Skatteoppkrever-funksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten

Les mer
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS

Modhi sikter høyt i Norden

Les mer
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News

Credit News med nye trafikk-rekorder i 2020

Les mer

Ulovlig kredittvurdering - Flere saker fra Datatilsynet

Les mer

Konkurser uke 1, inkl. Havfruen Grorud Fisk AS, Hedmark Maskin AS og Blomsterteltet AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Conecto

Ny kompensasjons-ordning for næringslivet

Les mer

Konkurser uke 53, inkl. AK Hestesport AS og Gulating Pub Gamlebyen AS

Les mer

Nå kan du endelig søke om nasjonalt ID-kort

Les mer

Overføring av person-opplysninger til Storbritannia kan fortsette som før

Les mer

Petter Stordalen slår Stavanger-hotell konkurs

Les mer

Bilfirma ble slått konkurs

Les mer

Konkursrytter hevder å ha fått jackpot i India

Les mer

6 tips for å få raskere betaling

Les mer

Bisnode: Datakvalitet er helt avgjørende for å skape gode kunde-opplevelser

Les mer
Foto: Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for Energi i Kredinor
Foto: Heidi Hagen Stensrud, markedssjef for Energi i Kredinor

Kredinor: Ekstra kundeoppfølging gir god uttelling blant strømkunder

Les mer

Is a debtor worth chasing?

Les mer

Krav om sterk kunde-autentisering ved betaling med kort ved handel på internett

Les mer

Konkursåpninger pr. fylke i 2020

Les mer

Finland: bankruptcies

Les mer

Skrekkvarsel: - Det er dramatisk

Les mer

Konkurser uke 51, inkl. Sofies Brudesalong AS, Najaden Fiskeri AS og Bamboo Dagligvare AS

Les mer
Foto: Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor
Foto: Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor

Kredinor hevder at det er viktig å bidra til høy kompetanse innenfor inkassofaget

Les mer

Norske husholdninger ligger i verdenstoppen i privat gjeld

Les mer

81 prosent av foretakene sendte elektroniske fakturaer som ikke egner seg til automatisert behandling

Les mer

Bitcoin-kursen snuser på rekord: Økokrim advarer mot bedrageri-bølge

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA