Credit News Reklamasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

- det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne
Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.
Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai. Kilde: aftenposten.no
Les mer
13.05.19
 

Norske forbrukere kjenner ikke klagereglene

- halvparten av oss er usikre på hva vi har krav på når ting ikke funker
Det er dårlig nytt for lommebok og miljø. Kjenner du forskjellene på garanti og reklamasjon? Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
23.04.19
 

Dette fikk vi klager på i 2018

- Forbrukertilsynet
I 2018 mottok Forbrukertilsynet totalt 14 661 skriftlige tips og klager. Dette er klagerekord, med en økning på over 1400 henvendelser fra 2017.
I år som i fjor er strøm på klagetoppen. Klagene gjelder stort sett telefonsalg og villedende markedsføring. I 2018 kom det også inn mange klager på internettjenester, mobilbransjen og kredittmarkedsføring.
Les mer
06.02.19
 

Reklamasjons-frist

- fem års reklamasjonsfrist gjelder fortsatt i Norge
Norske forbrukere får beholde fem års reklamasjonsfrist på varer. Det er resultatet etter flere års forhandlinger med EU som ville redusere fristen. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
01.02.19
 

Store endringer i forbruker-apparatet

Regjeringen har besluttet å omorganisere forbrukerapparatet
Behandlingen av forbrukerklager skal samles under Forbrukertilsynet. Kilde: forbrukertilsynet.no
Les mer
28.01.19
 

Hvordan bestrider jeg et inkassokrav?

- Datatilsynet
Får du et betalingskrav du mener er uriktig må du gjøre følgende: Send et brev til inkassobyrået med kopi til den som opprinnelig krevde inn beløpet.
Forklar hvorfor du mener kravet er feil (f.eks. «Beløpet ble betalt inn [DATO]», «fakturaen gjelder en vare jeg ikke har kjøpt»).
Selv om du ringer eller skriver e-post, bør du også sende henvendelsen som vanlig brev.
Dette er for å sikre at selskapet registrerer henvendelsen. Ta kopi av brevene du sender og svarene du får. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
09.10.18
 

Nå kan det bli bli ulovlig å selge bolig «som den er»

- det skal bli vanskeligere å skjule feil og mangler ved et boligsalg
Nettavisen har den siste uken satt fokus på hvilken risiko eiendomskjøpere tar ved boligkjøp.
Ifølge NCL havner for tiden 1 av 10 boligkjøp i en tvist mellom kjøper og selger, og torsdag ettermiddag var det høring hos Regjeringen. Det arbeides for tiden med en større endring av Avhendingsloven, med det målet å redusere konfliktnivået etter boligkjøp i Norge. Kilde: msn.com
Les mer
27.08.18
 

Hvordan komme best mulig ut av en konflikt?

Harald Strømstad har bistått i flere hundre tvistesaker. Dette er hans oppskrift for å komme best mulig ut av en konflikt
Harald Strømstad, advokat og partner i DLA Piper, har 20 års erfaring med å posisjonere seg - og sine klienter - for en fight. Han har bistått i mer enn 200 tvister og dette er hans beste råd. Kilde: e24.no
Les mer
17.07.18
 

Bedre klagemuligheter med ny pakkereiselov

- fra og med 1. juli
… vil du kunne ha de samme rettighetene når du kjøper flere reisetjenester som fly og hotell sammen på nettet, som fra et tradisjonelt reisebyrå. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
08.07.18
 

Forbrukerrådet: Folk tar hyppigst kontakt om bruktbil, mobiler og møbler

- viser statistikk fra første halvår 2018
Forbrukerrådet har fått 29 235 spørsmål hittil i år. De fleste tar kontakt for hjelp i et bruktbilkjøp, et IKT-produkt som mobil og nettbrett eller de tar kontakt om et møbel.
Les mer
08.07.18
 

Pakkereise-rettigheter

- forbrukere bommer på disse
Går ferien galt, så kan det være greit å kjenne rettighetene sine. En befolkningsundersøkelse Forbrukerrådet har gjort, viser at folk bommer på pakkereiserettighetene sine. Kilde: forbrukerradet.no
Les mer
07.05.18
 

Ingen tegn til at forbrukerne er mindre fornøyd med inkassobransjen

- en logisk konsekvens av at det har blitt enklere å klage på inkassoforetakene er at antall klagesaker har gått noe opp
Under overskriften «Mange flere klager på inkasso» videreformidler nettstedet forskning.no tall fra Forbrukerrådets klagestatistikk for 2017.
Et av artikkelens hovedpoeng er at tre ganger så mange forbrukere klager på inkassokrav i 2017 sammenlignet med 2015. Som hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske inkassobransjen finner vi det vanskelig å la denne påstanden passere uten en kommentar knyttet til de faktiske forholdende. Kilde: Iman Winkelman, Virke Inkasso /forskning.no
Les mer
30.04.18
 

Mange flere klager på inkasso

Tre ganger så mange forbrukere klaget på inkassokrav i 2017 som i 2015. Men Forbrukerrådet vet ikke årsaken
Blant økonomiske klager har særlig inkasso-krav økt kraftig de siste tre årene fra 280 saker til 709 saker. Det er nesten en tredobling fra 2015.
Skyldes økningen at inkassoselskapene opptrer tøffere enn før? Ikke nødvendigvis, svarer Forbrukerrådet.
Det kan handle om at inkassobyråene overtar sakene tidligere, men også at mange jobber etter gamle regler. Årsaken til veksten i inkassoklager er uklar og må kartlegges, sa Flesland på pressekonferansen.
Harald Sverdrup som leder Finansklagenemnda, vet ikke hva økningen kan skyldes. Kilde: forskning.no
Les mer
25.04.18
 

Nytt rekordår for klager

– bil, bank og bolig på klagetoppen
Nordmenn klager mest på bil, bank og bolig. Men antall flyklager har steget med hele 80 prosent de siste tre årene – og Norwegian er verstingen.
I fjor mottok forbrukerorganisasjonene i Norge over 36.000 klager, en oppgang på drøyt 7 prosent fra året før, viser Forbrukerrådets oversikt, som ble presentert onsdag.
Som tidligere år troner bil, bank og bolig øverst på statistikken. – Det er ganske logisk. Det er der det er mest penger, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland. Kilde: msn.com
Les mer
19.04.18
 

Nordmenns rett til fem års reklamasjon vil trolig bestå

EU ser ut til å frede fem års reklamasjon etter ny avgjørelse
Norge har vesentlig sterkere reklamasjonsrettigheter enn mange andre lang ved at nordmenn kan påberope seg reklamasjon helt opptil fem år.
EU har imidlertid i lengre tid diskutert hvorvidt reklamasjon skal være helt lik i hele Europa, noe som har truet Norges praksis på dette området. Nå ser faren ut til å være over. Kilde: tek.no
Les mer
12.03.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News