Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Regelverks-endringer fra 1. januar 2020

Finansdepartementet har kommet med sin tradisjonelle oversikt over viktige regelendringer fra 2020 på sitt ansvarsområde.
Oversikten er delt inn i hovedområdene skatt, avgift og annet. Regelverksendringer på følgende områder er omtalt: Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
23.12.19
 

Ny lov er godt nytt for tillitssamfunnet

Formålet med revisjon er å levere tillit og skape trygghet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Forslaget til ny revisorlov, som Regjeringen la frem i dag, underbygger og styrker denne tilliten. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.12.19
 

Personlig ansvar som styremedlem i AS

Et styreverv kan være både spennende og lærerikt. Samtidig medfører styreverv en risiko for å bli personlig erstatningsansvarlig med hele sin formue. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
10.12.19
 

Ti tips før årsoppgjøret

Vi nærmer oss årsskiftet 2019/2020 og da gjelder det å være forberedt. Kilde: infotjenester.no
Les mer
04.12.19
 

Mislighetsrisiko

Mange bedrifter rammes hvert år av misligheter. Det er en vanlig oppfatning at revisor har sviktet når misligheter har pågått uten at revisor har oppdaget dette. Men hvilket ansvar har en revisor for å avdekke økonomisk kriminalitet? Kilde: revregn.no
Les mer
02.12.19
 

Endringer i aksjelovene: Nærings-komiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående, konsernunntak fra aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.11.19
 

Skybaserte ERP-systemer - mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
11.11.19
 

Begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt.
Standarden utfyller reglene i regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.11.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News