Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper - I Norge også aktuelt med lignende modell

Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Det danske Folketingets flertall slår fast at en ukritisk svekkelse av revisjonsplikten i forenklingens navn kan ha store skadevirkninger for samfunnet. Det trekkes i nødbremsen.
Det danske forslaget er interessant på flere måter. Det erkjennes at ryddighet og tillit ikke kommer av seg selv. Likevel skjæres ikke alle over én kam. Innskjerpingen er rettet mot utfordringer i enkelte utsatte bransjer, og det påpekes at revisorene er en viktig del av løsningen, sier Karen Kvalevåg.
Vi mener en slik risikobasert tilnærming kan være et alternativ også i Norge for selskaper som er unntatt revisjonsplikt, med mindre man alternativt velger å senke revisjonspliktgrensen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
13.07.21
 

Angivelse av rabatter i salgsdokumentet

Ytes det rabatt på hele vederlaget, kan rabatten angis i ett beløp, men det må fremgå at rabattgrunnlaget gjelder alle varelinjene. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
06.07.21
 

Vesentlighet i regnskapsloven

Vesentlighetsprinsippet er endelig definert i regnskapsloven, men hva betyr dette for regnskapsfører, daglig leder, styret og revisor? Kilde: sticos.no
Les mer
04.07.21
 

Midlertidig lov om rekonstruksjon forlenges ut 2022

Revisorforeningen støtter at den midlertidige loven forlenges ut 2022. Midlertidig lov om rekonstruksjon innfører nye og mer fleksible regler om gjeldsforhandling for foretak med alvorlige økonomiske problemer. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.06.21
 

Finanstilsynet om banker som tilbyr regnskapsføring

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv om hvordan banker og finanskonsern som tilbyr regnskapsføring skal ivareta kundens interesser og sikre dette gjennom forsvarlige rutiner mv.
Finanstilsynet påpeker at flere banker har startet opp regnskapsførervirksomhet, og at integrering av banksystemer og regnskapssystemer er en del av pågående digitaliseringsprosesser. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.06.21
 

Endringer i regnskapsloven

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Her får du oversikt over de viktigste endringene.
Ikrafttredelse: Finansdepartementet har i et svar til Revisorforeningen avklart at endringene knyttet bortfall av notekrav for små foretak som følger av lovendringen, trer ikraft med umiddelbar virkning på ikrafttredelsestidspunktet 1. juli 2021, mens øvrige endringer vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli eller senere. Kilde: sticos.no
Les mer
15.06.21
 

Endringer i hvitvaskingsforskriften

Det er fastsatt endringer i hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 1. juli. Det innføres blant annet strengere regler for kunder etablert i høyrisikoland. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.06.21
 

Unngå tvangsmulkt ved levering av skattemeldingen

I 2020 ble bruken av tvangsmulkt midlertidig stoppet ved for sen levering av skattemeldingen for 2019. Skatteetaten har ikke videreført denne praksisen i år, og har varslet at de nå vil ilegge tvangsmulkt om man leverer skattemeldingen for 2020 for sent.
Purring fra Skatteetaten: Fristen for levering av skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. I begynnelsen av juni sender skatteetaten ut purring til leveringspliktige som ikke har levert skattemelding. Er man for sent ute, må skattemeldingen altså leveres en av de første dagene i juni for å unngå purring. Kilde: sticos.no
Les mer
01.06.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News