Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Skybaserte ERP-systemer - mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
11.11.19
 

Begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt.
Standarden utfyller reglene i regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.11.19
 

Gartnerhallen saksøker KPMG etter underslag

I fjor ble en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen dømt til flere år i fengsel for underslag av 49 millioner kroner. Underslaget ble begått i tidsrommet 2007 til 2017.
Under hele underslagsperioden var KPMG hyret inn som Gartnerhallens revisorfirma. Nå går Gartnerhallen etter KPMG og krever erstattet 35 millioner kroner. Differansen på rundt 15 millioner kroner dekkes inn fra bondens konkursbo og eks-regnskapssjefen. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
08.10.19
 

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.10.19
 

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter
Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.08.19
 

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

- de solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august
Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.08.19
 

Varsel om ikke levert årsregnskap

Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap
Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere.
Regnskapsregisteret har nå sendt varsel til •64 699 regnskapspliktige virksomheter som fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 63 495 virksomheter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
29.07.19
 

Seks moms-datoer din bedrift må ha orden på

Moms betales inn seks ganger i året for de som driver bedrift
For å betale moms må du sende inn mva-meldingen seks ganger i året (året er delt i seks terminer). Du må også levere mva-meldingen for de terminene bedriften ikke har omsetning. Merverdiavgiften må betales til forfall, hvis ikke legges det til renter. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
07.07.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News