Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

- nytt fra Revisorforeningen
06.04: Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. 09.04: Et forslag om å utsette fristene for årsregnskapet med to måneder er sendt på høring. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.04.21
 

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører-saker

Revisorforeningen mener at dette vil være en dårlig løsning. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.03.21
 

Ordningen med betalings-utsettelse for skatt og avgift er forlenget ut juni

Forlengelsen omfatter imidlertid ikke merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021. Det kan fortsatt søkes om betalingsutsettelse for merverdiavgiftskrav med forfall etter 12. april, men da etter de ordinære reglene hvor hensyn som følge av koronapandemien kan tillegges vekt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.03.21
 

Habilitets-registeret

KPMG: Det er ikke noe galt å være inhabil, galt blir det først når en som er inhabil deltar i en beslutningsprosess.
Vi har i samarbeid med våre kunder utviklet et digitalt verktøy som kan hjelpe din virksomhet med å forebygge og avdekke interessekonflikter. Registeret er en digital løsning som enkelt gir virksomheten oversikt over mulige bindinger mellom egne ansatte og markedet. Kilde: kpmg.no
Les mer
15.02.21
 

Fem års oppbevaringstid for tolldokumenter

Tolldirektoratet har vedtatt å reduserer oppbevaringstiden fra ti til fem år for deklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner.
Endringen gjelder fra 1. februar 2021, og gjør at oppbevaringstiden for tolldokumentasjon bli lik oppbevaringstiden for primærdokumentasjon etter bokføringslovgivningen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
15.02.21
 

Korona: Konsekvenser for regnskapet

Koronaviruset fører til lavere inntjening, permitteringer, usikkerhet, forhøyet tapsrisiko, verdifall og i verste fall konkursrisiko for mange selskaper. Hva vil det bety for regnskapsrapporteringen? Kilde: sticos.no
Les mer
29.01.21
 

Korona og forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

Bortfall av omsetning og mottak av kompensasjonsmidler under koronapandemien påvirker ikke størrelsen på forholdsmessig fradragsrett for inngående merverdiavgift. Kilde: sticos.no
Les mer
27.01.21
 

Styret i stiftelser

Stiftelsestilsynet har laget en temaside for styrearbeid  og hjelp for styremedlemmer i stiftelser.
Stiftelsestilsynet er opptatt av å arbeide forebyggende, og har nå lansert en temaside for styrearbeid og videoer som skal hjelpe styremedlemmer i stiftelser til å ivareta sine oppgaver og ansvar. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.01.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News