Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Ti tips før årsoppgjøret

Vi nærmer oss årsskiftet 2019/2020 og da gjelder det å være forberedt. Kilde: infotjenester.no
Les mer
04.12.19
 

Mislighetsrisiko

Mange bedrifter rammes hvert år av misligheter. Det er en vanlig oppfatning at revisor har sviktet når misligheter har pågått uten at revisor har oppdaget dette. Men hvilket ansvar har en revisor for å avdekke økonomisk kriminalitet? Kilde: revregn.no
Les mer
02.12.19
 

Endringer i aksjelovene: Nærings-komiteens innstilling

Innstillingen omhandler endringer av reglene om avtaler med nærstående, konsernunntak fra aksjeloven § 8-10 om finansiell bistand fra selskapet ved erverv av aksjer i selskapet, økt åpenhet om selskapets lønnspolitikk i noterte allmennaksjeselskaper og nye regler om institusjonelle investorer og kapitalforvaltere mv. i noterte selskaper. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.11.19
 

Skybaserte ERP-systemer - mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
11.11.19
 

Begrenset regnskapsplikt

Norsk RegnskapsStiftelse har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt.
Standarden utfyller reglene i regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.11.19
 

Gartnerhallen saksøker KPMG etter underslag

I fjor ble en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen dømt til flere år i fengsel for underslag av 49 millioner kroner. Underslaget ble begått i tidsrommet 2007 til 2017.
Under hele underslagsperioden var KPMG hyret inn som Gartnerhallens revisorfirma. Nå går Gartnerhallen etter KPMG og krever erstattet 35 millioner kroner. Differansen på rundt 15 millioner kroner dekkes inn fra bondens konkursbo og eks-regnskapssjefen. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
08.10.19
 

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.10.19
 

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter
Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.08.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News