Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Gartnerhallen saksøker KPMG etter underslag

I fjor ble en bonde og en tidligere regnskapssjef i Gartnerhallen dømt til flere år i fengsel for underslag av 49 millioner kroner. Underslaget ble begått i tidsrommet 2007 til 2017.
Under hele underslagsperioden var KPMG hyret inn som Gartnerhallens revisorfirma. Nå går Gartnerhallen etter KPMG og krever erstattet 35 millioner kroner. Differansen på rundt 15 millioner kroner dekkes inn fra bondens konkursbo og eks-regnskapssjefen. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
08.10.19
 

Dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.10.19
 

Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en omfattende og helhetlig strategi for små og mellomstore bedrifter
Strategien omfatter flere av de områder vi har fokus på. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.08.19
 

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

- de solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august
Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.08.19
 

Varsel om ikke levert årsregnskap

Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap
Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere.
Regnskapsregisteret har nå sendt varsel til •64 699 regnskapspliktige virksomheter som fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 63 495 virksomheter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
29.07.19
 

Seks moms-datoer din bedrift må ha orden på

Moms betales inn seks ganger i året for de som driver bedrift
For å betale moms må du sende inn mva-meldingen seks ganger i året (året er delt i seks terminer). Du må også levere mva-meldingen for de terminene bedriften ikke har omsetning. Merverdiavgiften må betales til forfall, hvis ikke legges det til renter. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
07.07.19
 

Regelendringer fra 1. juli 2019

- Finansdepartementet
Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2019 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.07.19
 

Øreavrunding av vederlag

Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet
Når det betales med sedler og mynt skal salgsvederlaget avrundes til nærmeste hele krone. Ved elektronisk betaling er det ikke anledning til å foreta en slik avrunding. Dette fordi elektronisk betaling ikke er betaling med sedler og mynt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.06.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News