Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Kan ettergi forsinkelses-gebyr for regnskapsåret 2019 på grunn av korona

Finansdepartementet gir Regnskapsregisteret mulighet for å godta covid-19 som årsak i søknader om ettergivelse av forsinkelsesgebyr. Kilde: brreg.no
Les mer
13.01.21
 

Regelverks-endringer fra 1. januar 2021

Tradisjonen tro har Finansdepartementet utarbeidet en oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2021 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.12.20
 

Hva sier skattereglene om alkohol?

Mange tror det alltid blir skatt når arbeidsgiver dekker alkohol til ansatte. Slik er det nødvendigvis ikke. Kilde: simployer.no
Les mer
11.12.20
 

Nytt ifm inngående merverdiavgift i nærings-virksomhet

Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.09.20
 

Modernisering av mva-området

Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.
Skatteetaten har satt i produksjon en ny løsning for registrering i mva-registeret.
Den nye løsningen støtter foreløpig ordinær registrering, forhåndsregistrering og frivillig registrering, men vil bli utvidet til å støtte andre typer registreringer etter hvert. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.09.20
 

Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.
Et forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling er sendt på høring med frist 19. mai.
For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.05.20
 

Økokrim ber om årvåkenhet for nye indikatorer på hvitvasking og terror-finansiering

ØKOKRIM ber rapporteringspliktige, som revisorer og regnskapsførere, være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
06.05.20
 

Svea og regnskapsbyrået Accountor går sammen for å hjelpe norsk næringsliv

Norske bedrifter står overfor en utfordrerne økonomisk periode. Det krever handling og samarbeid på tvers av næringslivet.
Regnskapsbyrået Accountor får med seg Svea, Nordens største privateide finanshus, for å håndtere usikkerheten i markedet. Sammen med regnskapsføreren tar Svea i bruk markedets bredeste finansielle produktportefølje. Kilde: ntb.no
Les mer
27.03.20
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News