Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Owe Rud redaktør i Credit News

Redaktøren med skråblikk på temaer relatert til praktisk økonomi og pengestrøm.

 
Her får du redaktørens seriøse, humørfylte- og noen ganger kanskje litt småfrustrerte, betraktninger om det som rører seg innen praktisk økonomi og pengestrøm, alltid servert ”straight from the heart”.

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget, September 2019

NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøter: Interessante temaer på møtet den 5. september. NB: Neste frokostmøte: 5. desember. For Kredittprisen 2019, se egen sak. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 15 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.08.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var ventet fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Status: Følg med i Credit News fremover.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.08.19: 120 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig: Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid.
GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for September, i egen sak.
Les mer
10.09.19
 

Owe Ruds kreditt-tips, September 2019

Kredittpolicy og håndbok: Mitt inntrykk er at mange norske selskaper ikke har kredittpolicy og håndbok- og at i en del av de selskapene som har det, er de ikke veldig aktivt i bruk. Nytteverdien i å ha dette "på stell" er uomtvistet. Min erfaring, fra mange bransjer og bedrifter, er at det er smart å utarbeide dette- og holde det ved like.
Ferie i utlandet i høst? Husk å si nei takk til å betale i NOK i utlandet. Velg alltid lokal valuta når du får spørsmål om du vil betale i norsk eller lokal valuta.
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
09.09.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- August 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøter: Agenda er ikke helt klar enda, men sett av 5. september og 5. desember til frokostmøter med solide tema og en god frokost. VIRKE INKASSO: Virke arbeider for at bransjen skal ha rammevilkår som gjør at de kan utføre jobben sin på best mulig måte overfor både fordringshaver og skyldner.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.294 konkurser i annet kvartal i 2019, en nedgang på 5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.07.19.
Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var ventet fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Status: Følg med i Credit News fremover.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.07.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i deler av media i våres, spesielt vedr. småkravs-innfordring. Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Gruppens arbeid blir meget spennende å følge. Et omfattende arbeid. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for August, i egen sak.
19.08.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- August 2019
På denne tiden av året er det betimelig å minne om denne saken: Unngå kredittfella etter ferien: http://creditnews.no/News.php?recordID=11990
Fikk du med deg denne interessante saken ?: Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11997
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
13.08.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Juli 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøte var 09. mai. Neste møte tba. VIRKE INKASSO Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i arbeidsgruppe ny inkassolov (som ble oppnevnt høsten 2018). Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.06.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Resultat ikke kjent i skrivende stund.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.06.19: 119 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Fom 1. juli 2019 måtte finansforetakene levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen.
Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Juli, i egen sak.
16.07.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Juli 2019
Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din: http://creditnews.no/News.php?recordID=11904
Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11869
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
Fikk du med deg denne interessante saken?: Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
16.07.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Juni 2019
NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Neste møte tba. VIRKE INKASSO: Arbeidsgruppe ny inkassolov ble oppnevnt høsten 2018. Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News.
KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.05.19. - Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.05.19: 124 stk. (inkl. avdelinger)
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Dept. har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News
Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Juni, i egen sak.
13.06.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Juni 2019
Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din. Les mer her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11904
Interessert i å holde avstand til konkursrytterne? (som profesjonell kredittvurderer er du naturligvis det). Følg da med på vår temaside Konkurser : http://creditnews.no/DemoSider/Konkurser.php
Høy betalingsevne – økende antall saker og inkassogjeld Analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad, kommenterer tallene: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11869
Fikk du med deg disse interessante sakene?: Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739 «Feil» betalingskanal kan koste deg dyrt: http://creditnews.no/News.php?recordID=11903 Få god lønnsomhet på lang sikt: http://creditnews.no/News.php?recordID=11899
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
06.06.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Mai 2019
NORSK KREDITTFORUM: Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. Frokostmøte var 09. mai. Neste møte tba. VIRKE INKASSO: Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i arbeidsgruppe ny inkassolov (som ble oppnevnt høsten 2018). Arbeidsgruppens arbeid blir meget spennende å følge.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Det ble åpnet 1.333 konkurser i første kvartal i 2019, en oppgang på 2,5 prosent fra samme periode i fjor. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 30.04.19. - Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 30.04.19: 124 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. GJELDSREGISTER: Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Dept. har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen.
Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Mai, i egen sak.
13.05.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Mai 2019
Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739
Nesten ingen nordmenn velger fastrente - nå vil flere gjøre som svenskene og danskene. Les her: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11782
Fikk du med deg disse interessante sakene?: Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11654 Elbil-kalkulator: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11624
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
06.05.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- April 2019
NORSK KREDITTFORUM (kredittforum.no): Har du kreditt/inkassojobb? Da anbefaler Credit News at du melder deg inn i foreningen. VIRKE INKASSO: Høsten 2018 ble arbeidsgruppe ny inkassolov oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Deres arbeid blir meget spennende å følge!
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.03.19. Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.03.19: 124 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. For øvrig; mye «styr» i media i det siste, spesielt vedr. småkravs-innfordring. Se for øvrig Owe Ruds artikkel: Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11415
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Departementet har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for April, i egen sak.
09.04.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- April 2019
Folk svetter over økt rente - her er grepet du bør ta. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11739 Tipsene som enkelt hjelper deg å spare penger. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11660
Fikk du med deg disse?: Nå øker konkursene igjen : http://creditnews.no/News.php?recordID=11769 Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: http://creditnews.no/News.php?recordID=11654
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
09.04.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Mars 2019
NORSK KREDITTFORUM (http://www.kredittforum.no/): Årets første frokostmøte er 28. mars. Husk å melde deg på. Har du ikke meldt deg inn i foreningen ? Credit News anbefaler at du gjør det. Husk også Kredittfaglig Utdanning. VIRKE INKASSO ( https://www.virke.no/bransjer/inkasso/):Inkasso fagdag vår 2019: Tid: 21.03.2019 11.30 - 22.03.2019 14.00.
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker, på vår temaside Konkurser. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 28.02.19. - Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 28.02.19: 125 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. Høsten 2018 ble arbeidsgruppe ny inkassolov oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Se for øvrig Owe Ruds artikkel: Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11415
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Departementet har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News.
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Mars, i egen sak.
11.03.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Mars 2019
Tipsene som enkelt hjelper deg å spare penger. Les her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11660
Råd til deg som er utsatt for ID-tyveri: Dersom du er utsatt for identitetstyveri, er det svært viktig å handle raskt for å forsøke å begrense skadene. Les mer her: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/internett-og-apper/id-tyveri/rad-til-deg-som-er-utsatt-for-id-tyveri/
Fikk du med deg denne?: Banksjef frykter tikkende gjeldsbombe: http://creditnews.no/News.php?recordID=11654
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
08.03.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

Februar 2019
NORSK KREDITTFORUM: For info om foreningen og aktivitetene, vennligst se kredittforum.no Har du ikke meldt deg inn i foreningen ? Credit News anbefaler at du gjør det. Husk også Kredittfaglig Utdanning. VIRKE INKASSO (ex. NIF): Regjeringen har offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/arbeidsgruppe-ny-inkassolov-er-oppnevnt
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. Dette- og mer til, på vår temaside Konkurser. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Evry og Experian. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.01.19.
Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet: Status: Ventes fremlagt for Stortinget i Juni 2019. Rapporten fra arbeidsgruppen som skulle vurdere om det bør etableres et sentralt Kredittregister (AnaCredit) i Norge ble publisert 18. desember 2018. Les mer om dette her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11391
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.01.19: 125 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. Høsten 2018 ble arbeidsgruppe ny inkassolov oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg, er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Se for øvrig Owe Ruds artikkel: Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11415 GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. Gjeldsinformasjonsforetakene er avhengig av å få gjeldsopplysninger fra finansforetakene. Departementet har satt en siste frist den 1. juli 2019 for når finansforetakene må levere. Følg med videre i Credit News
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med UNDERVISNING I PERSONLIG ØKONOMI i skolen. Ingen tvil: Økonomiopplæring til barn og ungdom bør være et satsningsområde ! Mange ledige kreditt/inkasso-stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Februar, i egen sak.
15.02.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Februar 2019
Kredittvurderer du? : Sjekk da denne interessante og nyttige saken.
….på vår Temaside Økonomisk Kriminalitet, den 21.01.19: Hvorfor beskyttes konkurs-gjengangerne?: http://www.creditnews.no/News.php?recordID=11484
PS1: Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. Prisen for et årsabonnement på Credit News (som gir full tilgang til absolutt alt, inkl. historikk og faglig sparring) vil være den samme, også i 2019: Kr. 960,-, eks mva.
PS2: Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
11.02.19
 

Hvorfor beskyttes konkurs-gjengangerne?

Owe Rud: Som noen vil huske ble saken om å kreve offentliggjøring av konkurskarantenene behandlet i Stortinget i desember 2017. Det var vel Dagbladets såkalte «Skyggemaleren»-avsløring som utløste dette
Konkursregisteret, er jo i praksis lukket for allmennheten. Brønnøysundregistrene har jo naturligvis oversikten over hvem som har aktiv konkurskarantene. Det er i prinsippet er en offentlig opplysning. Men man kan bare få innsyn på forespørsel. Og da får man et ja/nei, vel å merke bare dersom man oversender personens fødsels- og personnummer. Dette gjør at informasjonen i praksis er hemmelig for de fleste.
Den 15. desember 2017 ble altså saken behandlet i Stortinget. Der endte det med enstemmig flertall for å vedta følgende forslag fra Arbeiderpartiet: «Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig».
Siden den gang har tilsynelatende lite, eller intet, skjedd. Saken ligger i dag i Justisdepartementet. For øvrig, allerede i 2003 foreslo Konkursrådet et åpent register over karantener på nett.
Siste: I årets første spørretime på Stortinget vil Arbeiderpartiet kreve at regjeringen svarer på hva den akter å gjøre for å stoppe bandittene. Da får vi forhåpentlig tydeligere svar enn vi har fått i brevs form til nå, sier Arild Grande, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Kilde: dagbladet.no
21.01.19
 

Oppdatering av det som rører seg i og rundt kredittfaget

- Januar 2019
NORSK KREDITTFORUM: For info om foreningen og aktivitetene, vennligst se kredittforum.no Har du ikke meldt deg inn i foreningen ? Credit News anbefaler at du gjør det. Husk også Kredittfaglig utdanning. VIRKE INKASSO (ex. NIF): Regjeringen har nå offentliggjort arbeidsgruppen som skal evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning: https://www.virke.no/bransjer/bransjeartikler/arbeidsgruppe-ny-inkassolov-er-oppnevnt
KONKURSER: Se om konkurser- og konkurser pr. bransje, pr. måned, i egne fagsaker. Se også konkurstallene for Sverige, Danmark og Finland hos Credit News. Dette- og mer til, på vår temaside Konkurser. KREDITT: 4 kredittaktører kan kredittvurdere privatpersoner i Norge: Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry. Totalt 14 aktører kan kredittvurdere ENKs og Selskaper, pr. 31.12.18.
INKASSO: Antall fremmedinkasso-foretak, med konsesjon fra Finanstilsynet, pr. 31.12.18: 125 stk. (inkl. avdelinger). Har vært stabilt antall lenge nå. 16.10.18: Som nevnt ovenfor, arbeidsgruppe ny inkassolov er oppnevnt. Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg er valgt som Virke inkassos representant i utvalget. Se for øvrig Owe Ruds artikkel: Inkassobransjen - økonomiens pelsdyrbransje?: http://creditnews.no/News.php?recordID=11415
GJELDSREGISTER: Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 01.11.2017. Følg med videre i Credit News. Disse tre aktørene har fått konsesjon til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak: Gjeldsregisteret AS, Norsk Gjeldsinformasjon AS og Experian Gjeldsregister AS. KREDITTOPPLYSNINGS-VIRKSOMHET: - behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Ny lov, høring om utkast. Status: Lovproposisjon om kredittopplysningsvirksomhet var forventet fremlagt for Stortinget i desember. Det ble den ikke. Hva som skjedde vites ikke i skrivende stund. Følg med. Vi kommer tilbake med mer. Rapporten fra arbeidsgruppen som skulle vurdere om det bør etableres et sentralt Kredittregister (AnaCredit) i Norge ble publisert 18. desember 2018. Les mer her: http://creditnews.no/News.php?recordID=11391
For øvrig er det veldig fint å se at mange forskjellige aktører nå endelig har begynt å følge opp Credit News mangeårige kjepphest; nemlig dette med undervisning i personlig økonomi i skolen. Ingen tvil: Økonomiopplæring til ungdom bør være et satsningsområde ! Mange ledige stillinger, les mer her: http://www.creditnews.no/DemoSider/Jobbmarked.php Se for øvrig Owe Ruds Kreditt-tips for Januar, i egen sak.
15.01.19
 

Owe Ruds kreditt-tips

- Januar 2019
Slik får du bedre økonomi i 2019: «Betal kredittgjelden i tide» er ett av de beste målene du bør sette, ifølge ekspertene. Det er ikke uvanlig å sette seg noen mål for et nytt år. Kanskje du går for gjengangerne «trene mer» og «spise sunnere», men hvorfor ikke sette noen nyttårsforsett for å få sunnere privatøkonomi i 2019?
Hvilke økonomiske forsett du bør sette, er selvfølgelig avhengig av din situasjon og livsstil. Dinside har snakket med et par eksperter som kommer med sine beste forsettforslag. Les mer her: https://www.dinside.no/okonomi/slik-far-du-bedre-okonomi-i-2019/70526274
Kredittvurderer du? : Fikk du med deg denne interessante saken, på vår temaside Konkurser, 08.01.19: Konkurs-gjengangerne - krever strakstiltak.
Tegn gjerne et abonnement på Credit News. Credit News følger med for deg. Vi anbefaler deg å sjekke ut vårt konsept. Du får tilgang til et interessant produkt til en meget rimelig abonnementspris. Prisen for et årsabonnement på Credit News (som gir full tilgang til absolutt alt, inkl. historikk og faglig sparring) vil være den samme, også i 2019: Kr. 960,-, eks mva.
Er du interessert i kredittfaget ? Husk da å melde deg inn i foreningen Norsk Kredittforum.
13.01.19
 
Foto: Owe Rud, partner og redaktør i Credit News

Solid vekst for Credit News i 2018

Fag/Nyhetsportalen creditnews.no, med ukentlige nyhetsbrev, gikk på luften i 2007. Konseptet har siden vært i fin vekst, med foreløpig topp i 2018. Grunderne Tom O. Ottesen og Owe Rud har begge lang fartstid innenfor praktisk økonomi
LESERTALL 2018: - 451.000 leste nyhetsbrev i 2018. Økning fra 372.000 i 2017. - 72.000 brukere har besøkt portalen i 2018. Økning fra 50.000 i 2017.
HVEM ER LESERNE? Credit News henvender seg faglig blant annet til den/de i bedriften som har arbeidsoppgaver relatert til Økonomi/Regnskap, Kreditt/Inkasso, Kundereskontro/Utestående fordringer, Fakturering, Finansiering, Cash Management, eller lignende. BRANSJER: Vi er godt representert med lesere, blant annet innen bransjene stat/kommune, energi, advokater, regnskap/revisjon, bank/finans, bygg/anlegg og, ikke minst, inkasso og kreditt (opplysning og forsikring).
Mange lesere er for øvrig premissleverandører og beslutningstakere i anskaffelsesprosessene i syklusen «fra ordre til betaling», i sine respektive bedrifter. Hva angår spesifikt norske kreditt/inkassosjefer, i de store og mellomstore bedriftene, leser de aller fleste Credit News.
CREDIT NEWS SOM MARKEDSPLASS: Credit News henvender seg kommersielt til leverandører som tilbyr produkter og tjenester med nytteverdi for ovennevnte målgruppe. En noe spisset målgruppe som er interessant- og genuint interessert i det slike aktører har å tilby. Hos Credit News får budskapet ditt tid og rom. Trafikkmessig har 2018 vært vårt klart beste år noensinne. Flere og flere interessenter leser våre nyhetsbrev og besøker fag/nyhetsportalen. Her blir man sett.
YTTERLIGERE INFORMASJON: For ytterligere informasjon rundt våre lesertall (vi måler det aller meste)- og/eller hva Credit News kan tilby, kontakt gjerne tom.ottesen@creditnews.no Tlf. + 47 918 79 440.
08.01.19
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA