Hvorfor Credit News ?

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Hvorfor Credit News ?
Fordi vi mener det er behov for en nøytral og nøyaktig nettaktør som favner både bredt og dypt, hva angår temaer relatert til praktisk økonomi. Stikkord er, eksempelvis, likviditet, økonomistyring, fakturering, kredittpolitikk, kredittid og inkasso. Sentrale temaer for de aller fleste selskaper men kanskje noe stemoderlig behandlet på nettet. Av fagfelt vi fokuserer på kan nevnes bedrifts/kredittinformasjon, cash management, inkasso, finansiering, regnskap, m. fl. Det er her fag/nyhetsportalen, creditnews.no og vårt ukentlige nyhetsbrev, utgjør en forskjell. Vi snakker om en vidtfavnende og brukervennlig nettportal; i stor grad vinklet fra praktikernes ståsted, uavhengig av i hvilken bransje og bedrift- og i hvilket omfang disse arbeidsoppgavene utføres.
Vi henvender oss til den/de i bedriften som har arbeidsoppgaver relatert til Økonomi/Regnskap, Kreditt/Inkasso, Kundereskontro/Utestående fordringer, Fakturering, Finansiering, Cash Management, eller lignende.

Vi henvender oss også til leverandører som tilbyr produkter og tjenester med nytteverdi for ovennevnte målgruppe. En spisset målgruppe som er interessant- og genuint interessert i det slike aktører har å tilby. Mange er forøvrig premissleverandører og beslutningstakere i anskaffelsesprosessene i sine respektive bedrifter.

 
Om Credit News
Foto; Tom G. Tollefsen Styreleder i Norsk Kredittforum (til venstre) overrekker Tom Ottesen Kredittpris for 2008.
Fag/Nyhetsportalen creditnews.no gikk offisielt på luften sommeren 2007 og har siden vært i fin vekst. Grunderne Tom O. Ottesen og Owe Rud har begge lang fartstid innenfor praktisk økonomi. For sitt innovative arbeid med Credit News ble de tildelt Norsk Kredittforums Kredittpris 2008.
 
På portalen finner du masse interessant, matnyttig og, ikke minst, praktisk rettet stoff, vedrørende absolutt alle sider ved praktisk økonomi og pengestrøm; så vel nasjonale som internasjonale temaer. Noe av stoffet er egenprodusert mens noe er produsert av eksterne krefter, ikke minst våre samarbeidspartnere. Du får, blant annet, praktiske råd og vink, erfaringsbaserte innspill, fagartikler, nyhetsmeldinger, henvisninger, kommentarer, påminnelser, linker og dybdeinformasjon.
 

Vi anbefaler at du klikker deg gjennom vår åpne meny og vurderer å tegne et abonnement. Alle sidene innledes med noen åpne saker, så trenger du passord for å få full tilgang, inklusiv komplett historikk. Du får tilgang til et helt skreddersydd produkt, inklusiv vårt ukentlige nyhetsbrev, til en rimelig abonnementspris.

 
I en hektisk hverdag holder Credit News deg løpende oppdatert om praktisk økonomi og pengestrøm.
 
Vi vil også sette pris på om du forteller dine kollegaer og andre potensielt interesserte om vår eksistens.
 
Vennlig hilsen,
 
Credit News
   
Owe Rud
Tom Ottesen
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News