Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Audun Danielsen, kommersiell direktør i Kredinor

Kredinor: Gjenåpning uten gjeldstrøbbel

Gjenåpningen av Norge pågår med full styrke, men så langt har nordmenn styrt unna de største forbrukslånsfristelsene. Nye tall fra Gjeldsregisteret viser nemlig at nordmenns forbruksgjeld fortsetter å falle inn mot sommeren.
– Norge har våknet til liv med kø på kjøpesentre og proppfulle uteserveringer over hele landet. Det er derfor en gledelig overraskelse at forbruksgjelden fortsetter å falle i juni, sier kommersiell direktør i Kredinor, Audun Danielsen.
Ifølge ferske tall fra Gjeldsregisteret var det en nedgang i forbruksgjeld på 3 milliarder i juni. Nå er den samlede forbruksgjelden 130,2 milliarder kroner.
– Nordmenn har levd roligere gjennom pandemien og dermed spart opp mye penger. Det er disse midlene som nå benyttes i gjenåpningen. De færreste har finansiert utepilsen på Lektern med lånte midler, sier Danielsen. Kilde: kredinor.no
Les mer
14.07.21
 

Full krangel om eierskapsregister

– Går rett imot det vi vedtok.
Det norske eierskapsregisteret skulle hindre hvitvasking, korrupsjon og kapitalflukt. Nå står det i fare for å bli uthulet og «verdiløst», mener Økrimforeningen. Kilde: e24.no
Les mer
13.07.21
 

Tok analytikerne på senga: DNB med store tilbakeføringer på tap

Norges desidert største finanskonsern legger frem et resultat før skatt i andre kvartal på 8285 millioner kroner. Det skjer etter tilbakeføringer av tapsavsetninger på 833 millioner. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
13.07.21
 

Vipps slår seg sammen med Mobilepay og Pivo

Vipps, Danske Banks Mobilepay og finske Pivo slår seg sammen. Det nye selskapet får 11 millioner brukere i Norge, Danmark og Finland. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
04.07.21
 
Foto: Adm. direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff

Rekordresultat for inkassokjempen Lindorff

Lindorff AS er Norges ledende inkassoselskap og siden 2017 en del av verdens største kreditthåndteringsselskap, Intrum. I Norge holder selskapet til i hovedkontoret i Oslo, i Trondheim og i Røyken.
Og det gikk veldig bra i fjor for Norges ledende inkassoselskap, 2020-tallene ble bedre enn rekordresultatet fra 2018 på 202 millioner kroner før slatt. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
04.07.21
 

Står vi på kanten til en ekstrem økonomisk krise?

Forsøket på å redde verden fra økonomisk krise, kan ha bygget opp en annen krise.
Rett før nedstengingen av Norge i mars 2020 kollapset aksjekursene på Oslo børs. På få dager falt kursen med over 30 prosent. Å tjene penger i en verden stengt ned av pandemi fremsto som ganske håpløst. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
04.07.21
 

Norges Bank: Valutatransaksjoner i juli 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i juli 2021. Kilde: norges-bank.no
Les mer
04.07.21
 

Nordmenn hadde 3.877 milliarder kroner i gjeld i mai

Gjeldsveksten i de norske husholdningene steg forrige måned. Kilde: e24.no
Les mer
30.06.21
 

Verdens første autoriserte robotrådgiver er norsk

Sbanken sin «Sparerobot» ble 21. juni formelt sett en godkjent autorisert robotrådgiver. Med det har norsk finansnæring satt seg på kartet som første land i verden med autorisert finansiell robotrådgivning. Kilde: finaut.no
Les mer
29.06.21
 

Kronen rett til bunns: – Betydelig svekkelse

Til tross for gode forutsetninger, ligger kronen på et av de svakeste nivåene opp mot dollaren i år.
Mandag morgen veksles en amerikansk dollar for 8,65 norske kroner. En euro veksles for 10,29 kroner. En svak krone betyr i praksis at importerte varer blir dyrere og turistoppholdet kan koste deg mer enn planlagt.
Den svake kronekursen kommer til tross for signaler om rentehevinger fra Norges Bank og en høy oljepris per fat. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
22.06.21
 

Styringsrenten uendret på null prosent

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent.
- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Kilde: norges-bank.no
Les mer
17.06.21
 

NHO spår to renteøkninger i 2021

Økt rente og høyere boligpriser er blant stikkordene i NHOs ferske rapport om framtidsutsiktene i norsk økonomi. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
15.06.21
 
Foto: Bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor

Kredinor: Fem om dagen – for felles bærekraft

Kredinor er opptatt av bærekraft, og mobiliserer nå til kampanjen «fem om dagen – for felles bærekraft» gjennom sletting av e-post. Hvis alle nordmenn sletter 4-5 e-poster hver dag kan vi dekke det årlige strømforbruket til 1000 husstander.
-Mange vet ikke at det å slette e-post er et klimatiltak, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor. -Vi bruker begrepet fem om dagen fordi det er noe folk flest har et positivt forhold til, og som gjør det lettere å mobilisere til felles innsats for klima, understreker hun.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, sier bærekraftansvarlig Edda Flatlandsmo i Kredinor. Hun er ansvarlig for bærekraftsplanen i selskapet, og flere tiltak vil komme i tiden fremover.
ALLE KAN BIDRA: Kredinor har en bærekraftsplan som utvikles fortløpende, og denne interne kampanjen er like aktuell for våre oppdragsgivere og deres kunder. Hvis alle som leser dette sletter fem e-poster om dagen vil vi bidra til et grønnere samfunn. Kilde: kredinor.no
Les mer
15.06.21
 

Betydelige endringer i kompensasjons-ordningen for næringslivet

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift.
Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.06.21
 

Statens reiseregulativ – får vi en ny avtale på plass til 1. juli?

Også i år er reiseregulativet, som nesten alle som reiser i jobben forholder seg til, forsinket. I år har partene varslet større endringer, men det begynner å haste hvis de skal holde den utsatte fristen 1. juli. Kilde: simployer.no
Les mer
14.06.21
 

Det tok fem år å få på plass et gjeldsregister. Nå ser bankene en klar effekt

- Vi ser en markant økning i antall kunder som både får avslag på søknad om kredittkort og økt kredittkortgrense, sier Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea.
I fem år jobbet myndighetene med å få på plass et gjeldsregister i Norge. I 2019 kom registeret, som har informasjon om kredittkortgjeld og forbrukslån. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
08.06.21
 

Norges Bank - Regionalt nettverk: Gjenåpning gir økt optimisme

Aktiviteten i næringslivet har økt de siste månedene, ifølge bedriftene i Regionalt nettverk. Bedriftene har tro på at lettelser i smitteverntiltakene gjennom sommeren vil gi betydelig vekst fremover. Offentlige bygg- og anleggsprosjekter vil forsterke veksten.
Det samlede aktivitetsnivået de siste tre månedene har økt. Veksten var sterkest innenfor industrien og næringsrettet tjenesteyting. Samtidig har omsetningen i varehandelen og bygg- og anleggsnæringen falt. I de øvrige næringene har aktivitetsnivået endret seg lite fra februar. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
08.06.21
 

Finanstilsynet: Høy husholdningsgjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko

Finansielt utsyn: Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan derfor ramme norsk økonomi hardt.
Det er viktig at bankene er godt rustet til å bære betydelige utlånstap som kan følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og realøkonomien. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
02.06.21
 

Norges Bank: Valuta-transaksjoner i juni 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i juni 2021.
Noregs Bank kjøper kvar månad valutainntektene frå Statens direkte økonomiske engasjement i oljeverksemda (SDØE). Dersom netto kontantstrøm frå petroleumsverksemda overstig det oljekorrigerte underskotet på statsbudsjettet, overførast deler av valutainntektene frå SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Noregs Bank seljer den resterende valutaen i marknaden. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
31.05.21
 

Historisk lav pengemarkedsrente

Siden nyttår har pengemarkedsrenten Nibor, renta på usikret utlån mellom banker, falt til 0,26 prosent. Det kan være godt nytt for dem med boliglån.
– Det er norgeshistoriens laveste nivå, sier kredittanalysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
26.05.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News