Advokatguiden
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Finansdept.: Regelendringer fra 1. juli 2020

Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer på sitt ansvarsområde fra 1. juli 2020. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
10.07.20
 

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm manglende betaling av rettsgebyr

Lagmannsretten hadde avsagt kjennelse om avvisning på grunn av manglende betaling av rettsgebyr.
Ankeutvalget viste til at slik avvisningskjennelse bare kan ankes når begjæring om oppfriskning samtidig blir forkastet, jf. tvl. § 16-11 første og andre ledd. Kilde: lovdata.no
Les mer
10.07.20
 

Regjeringen halverer inkassosalærer

Regjeringen har i dag satt ned purregebyrer og inkassosalærer. Endringene kommer etter en raskt høringsrunde på grunn av koronasituasjonen.
De viktigste endringene er at gebyrene for purringer og inkassovarsler er redusert fra 70 til 35 kroner, og at inkassosalærene for krav opp til 500 kroner er redusert fra 350 til 175 kroner. Salærene for høyere krav er også redusert, men ikke like mye prosentvis.
– Vi halverer nå gebyrene for purringer og inkassovarsler og for småkravssalærene. Det er ingen tvil om at folk har betalt for mye, og det har det vært viktig for meg å ta tak i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Kilde: regjeringen.no
Les mer
22.05.20
 

Stortinget vedtok nye regler: – Nå kan vi betale lønn og feriepenger

Mandag vedtok Stortinget nye regler som åpner for at bedrifter kan utsette skatter og avgifter ut året. Ifølge advokat Ellen Schult Ulriksen kan dette bety at den varslede konkursbølgen i juni kun blir skjøvet på. Kilde: e24.no
Les mer
09.06.20
 

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm penge-overføringer

Saken gjaldt hvorvidt pengeoverføringer på til sammen 5 129 000 kroner hadde vært ment som lån eller gave. Konkret avgjørelse. Kilde: lovdata.no
Les mer
09.06.20
 

Skal ha overført penger fra firmaet sitt – gikk konkurs – og risikerer nå å måtte betale erstatning

Mannen skal ha foretatt overføringer av et betydelig beløp fra firmaet sitt. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
08.06.20
 

Slik kjøper du et konkursbo

Et konkursbo kan bli en billig inngangsbillett om du vil starte for deg selv eller ekspandere et firma du allerede driver. Men pass på. Du har ingen klagerett. Kilde: finansavisen.no
Les mer
08.06.20
 
Foto: Erling Løken Andersen

Nytt nettsted skal rangere advokater: - Jeg er forberedt på søksmål

Erling Løken Andersen vil at klienter skal rangere advokater og fortelle hvor dyktige og udyktige de er. Bransjen er skeptisk, og Andersen er forberedt på søksmål.
Andersen hadde en gründerkarriere på ti år bak seg da han var ferdig med jusen i juni 2015. Han fikk advokatjobb nede på Aker Brygge i et firma som primært jobber med eiendomsjus og IT-jus.
Her jobbet han i to år som advokatfullmektig og ble ferdig advokat i oktober i fjor, noe han var frem til 1. mai. Parallelt var Andersen styreformann i konsulentselskapet Omega Media - tidligere Biip.no, et utviklingsselskap som jobber med digital markedsføring og utvikling for store bedrifter.
Og nå har Andersen lansert Advokatguiden.no, et slags Tripadvisor om advokater. Alle landets 10.500 advokater kan bli oppført med navn, arbeidssted, pris og kompetanseområder og bilde om de ønsker. Kilde: Nettavisen/msn.com
Les mer
05.06.20
 

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm konkurs og inngående merverdiavgift

Et selskap hadde investert betydelige midler i en eiendom for å utvikle den til et produksjonsanlegg. Etter at det var åpnet konkurs i selskapet, ble eiendommen solgt av konkursboet. Salget utløste plikt til å justere inngående merverdiavgift med et betydelig beløp, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 tredje ledd. Kilde: lovdata.no
Les mer
02.06.20
 

Vil gjøre det lettere å få boliglån

Eiendom Norge vil ha bort boliglånsforskriften, som de mener er ekskluderende, men får motbør av Finansdepartementet. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
02.06.20
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News