Credit News Jobbmarked

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Volvo Finans Norge ansetter ny leder

Nyopprettet rolle – Kommersielt fokus.
Har du kredittkompetanse og erfaring med salg av finansielle produkter? Har du god forretningsforståelse? Er du en god leder? Kilde: finn.no
Les mer
13.07.21
 

Norges ledende inkassoselskap søker en motiverende og tillitsskapende salgsleder- Er det deg ?

HEAD OF SALES - KREDINOR: Vi ser etter en inspirerende og dedikert leder som skal ha ansvar for salgsavdelingen vår. Hovedansvaret ditt vil være daglig ledelse av salgsprosesser, fra prospecting og tilbudsutvikling til signering av avtale, samt ansvar for implementering og oppstart av kundeforholdet i Kredinor.
Du skal lede og motivere våre dyktige selgere som hver dag er ute i markedet for å kartlegge kundebehov og avklare forventninger blant våre potensielle oppdragsgivere. På bakgrunn av løpende behovsavklaringer setter de sammen helhetlige tilbud som bidrar til å oppfylle salgsmål og leveranser av optimale løsninger til våre oppdragsgivere. Kilde: impact.recmamn.no
Les mer
29.06.21
 

Stilling ledig som Adm. direktør i Kredinor SA

Vår nye administrerende direktør skal videreutvikle og styrke Kredinors posisjon i et marked som er i utvikling og endring. Kredinor er et selskap med høy faglig kompetanse, fokus på god inkassoskikk, godt arbeidsmiljø og en sterk bedriftskultur. Kombinert med selskapets store kundebase og bruk av ny teknologi, gir dette gode forutsetninger for videre lønnsom vekst.
Som administrerende direktør har du det overordnede ansvaret for daglig ledelse av selskapet, og skal sammen med styret utvikle og implementere en ny strategi som gjør Kredinor rustet for nye 100 år som markedsledende i Norge. Administrerende direktør skal sørge for en vellykket tilpasning til nye rammebetingelser og endringer i markedssituasjon samt sikre vekst, lønnsomhet og resultater i både kort- og langsiktig perspektiv.
Et viktig ansvar er å sikre at Kredinor er ledende innenfor forenkling og gode kundeopplevelser gjennom effektiv bruk av moderne teknologi og bærekraftig utvikling. Kilde: webcruiter.no
Les mer
21.06.21
 

Lede inkassobransjen inn i fremtiden

Bransjeleder Virke Inkasso: Vi søker motivert bransjeleder for Virkes bransjeområde inkasso. Rett kandidat trives med utfordringer i skjæringspunktet mellom prosjektledelse, kommunikasjon/marked og politikk.
Du evner å se sammenhenger og forstå inkassobransjens samfunnsoppdrag, og ønsker å jobbe med rammebetingelser, omdømme og andre bransjerelaterte utfordringer. I lederrollen tar du ansvar, iverksetter og skaper aktivitet, og har en strategisk tilnærming til forretningsutvikling.
Du snakker med positivitet, tillit, er en naturlig storyteller, etablerer gode relasjoner og bygger effektive nettverk internt og eksternt. Kilde: finn.no
Les mer
14.06.21
 

Drives du av nye utfordringer og vil videreutvikle deg innen kreditt?

Stilling ledig som Credit Specialist i Danske Bank.
Danske Bank har god fart som Norges utfordrerbank. Vi jobber aktivt for å være fremtidens bank for kunder som ønsker kompetent, effektiv og helhetlig rådgivning. Vi har mange dyktige medarbeidere innen kreditt, og ønsker nå å styrke teamene våre med en kredittspesialist. Er du den vi søker etter? Kilde: finn.no
Les mer
08.06.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News