Credit News Internasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Intrum: Interim report

Second quarter, 2021. Kilde: intrum.com
Les mer
26.07.21
 

Finland: bankruptcies

Bankruptcies by month. Updated: 21. July 2021. Next update: 18. August 2021.
Les mer
26.07.21
 

Danmark skjerper kravene for revisjon i små selskaper - I Norge også aktuelt med lignende modell

Vi må ha mer og smartere kontroll, ikke mindre, sier adm. direktør Karen Kvalevåg i Revisorforeningen.
Det danske Folketingets flertall slår fast at en ukritisk svekkelse av revisjonsplikten i forenklingens navn kan ha store skadevirkninger for samfunnet. Det trekkes i nødbremsen.
Det danske forslaget er interessant på flere måter. Det erkjennes at ryddighet og tillit ikke kommer av seg selv. Likevel skjæres ikke alle over én kam. Innskjerpingen er rettet mot utfordringer i enkelte utsatte bransjer, og det påpekes at revisorene er en viktig del av løsningen, sier Karen Kvalevåg.
Vi mener en slik risikobasert tilnærming kan være et alternativ også i Norge for selskaper som er unntatt revisjonsplikt, med mindre man alternativt velger å senke revisjonspliktgrensen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
13.07.21
 

Danmark: konkurser

Konkurser juni 2021: Der var 164 erklærede/kundgjorte konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving.
Det er 4,8 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 431 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 41,2 pct. færre end i maj. Kilde: dst.dk
Les mer
06.07.21
 

Vipps slår seg sammen med Mobilepay og Pivo

Vipps, Danske Banks Mobilepay og finske Pivo slår seg sammen. Det nye selskapet får 11 millioner brukere i Norge, Danmark og Finland. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
04.07.21
 

Står vi på kanten til en ekstrem økonomisk krise?

Forsøket på å redde verden fra økonomisk krise, kan ha bygget opp en annen krise.
Rett før nedstengingen av Norge i mars 2020 kollapset aksjekursene på Oslo børs. På få dager falt kursen med over 30 prosent. Å tjene penger i en verden stengt ned av pandemi fremsto som ganske håpløst. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
04.07.21
 

Sverige: konkurser

Konkurserna tar åter fart - ökar inom byggindustrin och detaljhandeln.
Konkurserna har minskat stadigt under våren och juni månad visar en minskning på 3 procent jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från UC. Undantag är byggbranschen och detaljhandeln - där konkurserna ökat med 21 respektive 16 procent. Kilde: uc.se
Les mer
04.07.21
 

Brikkemangel kan føre til mangel på bankkort

Global mangel på mikrobrikker kan føre til mangel på bank- og kredittkort, frykter Smart Payment Association (SPA). Kilde: abcnyheter.no
Les mer
28.06.21
 

Oppdatert veiledning om Schrems II fra EDPB - personopplysninger til land utenfor EØS

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har revidert veiledningen sin om overføring av personopplysninger til land utenfor EØS med nye anbefalinger og presiseringer. Kilde: datatilsynet.no
Les mer
28.06.21
 

European businesses see outlook improving ‒ now hungry for growth

Today, Intrum publishes the 23rd edition of the European Payment Report*. According to the report, half of the companies surveyed are lucky to have survived 2020. At the same time, reality did not turn out as gloomy as expected, partially due to government support, but also with new, digital business models gaining ground. Nevertheless, many companies are under pressure and are now hungry for a new phase of growth. Kilde: cision.com
Les mer
16.06.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News