Abonnementspriser – Credit News

Forsinkelsesrenter

 

- På våre abonnementsider vil du finne alt som er verdt å vite om Forsinkelsesrenter.

 
En viktig lov i denne forbindelse er Forsinkelsesrenteloven.
 
Standard rentesats blir fastsatt av Finansdepartementet, for et halvår av gangen men det er avtalefrihet mellom næringsdrivende.
 
Rentesatsen er ufravikelig overfor forbrukere men mellom næringsdrivende (samt i løpende låneforhold) er det altså fortsatt anledning til å fravike standard rentesats, hvilket også gjøres i stor grad i næringslivet i Norge.
 
Utgangspunktet er jo at kunden har oversittet betalingsfristen og for dette skal han betale en rente som ligger over det rentetapet som selger har hatt.
 
Forsinkelsesrenten er altså en Strafferente. Se forøvrig Finansdepts. kalkulator for forsinkelsesrenten på Startsiden (venstremenyen).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA