Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Bedrift, selskap og skatt

Skattelegging av næringsdrivende, selskaper og eiere. 7. utgave. Frederik Zimmer.
«Bedrift, selskap og skatt» behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
17.09.19
 

European Payment Report

Rapporten beskriver hvilken betydning sen betaling har for vekst og utvikling blant europeiske og norske selskaper.
Hold deg oppdatert på europeiske betalingstrender. Kilde: lindorff.no
Les mer
16.09.19
 

Nordea Economic Outlook

- ny utgave
Klar svekkelse internasjonalt, men ikke nok til å stoppe Norge.
God vekst i oljeinvesteringene er en av flere faktorer som sikrer at Norge fortsatt går godt, og blir i mindre grad påvirket av svakere vekst ute.
I den nye utgaven av «Nordea Economic Outlook» ser Nordeas økonomer for seg en klar svekkelse av veksten internasjonalt, men ingen kraftig nedtur. Kilde: Nordea.com
Les mer
04.09.19
 

Norsk Lysningsblad

- oppdatert statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene,inkludert August 2019.
Les mer
02.09.19
 

The future of payments

- fast and seamless
Explore what the future of payments will look like and see how you can use payment initiation to build tomorrow's financial solutions. Kilde: nordicapigateway.com
Les mer
28.08.19
 

Masteroppgave om "Bevis og konkurs"

- masteroppgaven "Bevis og konkurs", med undertittelen "Rettslige normer for håndtering av faktumusikkerhet i saker om konkursåpning begjært etter konkursloven § 60, jf. § 61"
Oppgaven er skrevet av Odin Horne våren 2019 ved Universitetet i Oslo. Horne fikk tildelt Konkursrådets stipend for våren 2019. Kilde: konkursradet.no
Les mer
26.08.18
 

Overraskende sterk økning i folks økonomiske optimisme

- Forventningsbarometeret
På tross av internasjonal uro som handelskrig, uavklart Brexit, børs- og valutauro samt økt rentenivå i Norge, stiger fremtidsoptimismen markert ifølge Forventningsbarometeret for 3. kvartal.
Økningen er bredt forankret, og hovedindikatoren ligger på et høyt nivå uavhengig av kjønn, alder, utdanning, bosted eller inntektsnivå. Kilde: finansnorge.no
Les mer
19.08.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News