Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Intrum: Interim report

Second quarter, 2021. Kilde: intrum.com
Les mer
26.07.21
 

Strategisk økonomistyring

Strategisk økonomistyring drøfter temaer og metoder som er viktige for virksomheter i arbeidet med å skape konkurransefortrinn og langsiktig lønnsomhet.
I tillegg til mer tradisjonelle oppgaver, tar boken opp hvordan økonomistyringen må legge til rette for analyser som bidrar både til virksomhetens valg av strategi og til å understøtte strategiene i den daglige driften. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
12.07.21
 

Credit Quarterly Q2 2021

Konkurstrenden stadfestet også i Q2 – markant nedgang fra 2020 og 2019.
– Pandemien har vist oss at konkursutviklingen ikke nødvendigvis gir oss et riktig bilde på den økonomiske utviklingen i samfunnet, mener Per Fjærestad i Creditsafe. Kilde: creditsafe.com
Les mer
06.07.21
 

Nytt nummer av Finansrett

Les våre 88 saker om rettslige rammebetingelser for finansnæringen, deriblant om Norges Banks rapport om digitale sentralbankpenger, endringer i hvitvaskingsforskriften, tolkningsuttalelse om risikovekting av utlån til eiendomsutvikling fra Finansdepartementet, og proposisjon om garanterte produkter og pensjon fra første krone. Kilde: finansnorge.no
Les mer
28.06.21
 

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/2021. Kilde: norges-bank.no
Les mer
21.06.21
 

European businesses see outlook improving ‒ now hungry for growth

Today, Intrum publishes the 23rd edition of the European Payment Report*. According to the report, half of the companies surveyed are lucky to have survived 2020. At the same time, reality did not turn out as gloomy as expected, partially due to government support, but also with new, digital business models gaining ground. Nevertheless, many companies are under pressure and are now hungry for a new phase of growth. Kilde: cision.com
Les mer
16.06.21
 

En sikker og effektiv finansiell infrastruktur, men rom for forbedringer

Norges Bank publiserer i dag rapporten Finansiell infrastruktur 2021 og et memo om kunderettet betalingsformidling.
Det har vært få avvik i den norske finansielle infrastrukturen de siste årene, og driften har vært stabil også under koronapandemien. Norges Bank vurderer at den finansielle infrastrukturen er sikker og effektiv. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
25.05.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News