Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Global Insolvency Outlook 2020

Euler Hermes: A softer but broader based rise in corporate insolvencies. Kilde: eulerhermes.com
Les mer
10.01.20
 

Norsk Lysningsblad: oppdatert statistikk vedr. gjeldsordninger, oa

Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene, inkl. desember 2019. Kilde: norsklysningsblad.no
Les mer
02.01.20
 

Nordeas eksperter gir deg sine utsikter for 2020

Hva kan du forvente deg av boligprisene, aksjemarkedene og norsk økonomi til neste år? Vi har spurt Nordeas eksperter om deres utsikter for 2020
Norsk økonomi: Analytiker Joachim Bernhardsen: – Veksten i norsk økonomi har vært veldig god det siste året. Neste år vil nok veksten avta noe, blant annet som følge av at veksten ikke blir like høy i oljeinvesteringene. Det er langt fra noen dramatikk i at veksten avtar noe. Vi snakker først og fremst om en tilbakevending til en mer normal situasjon der arbeidsledigheten utvikler seg relativt flatt på lave nivåer. Kilde: nordeanews.no
Les mer
02.01.20
 

The Importance of Accounts Receivable Coaching Analytics for Team Growth

The time you spend coaching and mentoring your AR team is time well spent. The positive results you reap from fostering and nurturing your team’s growth will pay for your time over and over again. Kilde: anytimecollect.com
Les mer
30.12.19
 
Foto: Barbro Hagen er direktør for IT og utvikling i Kredinor

Kredinors digitale revolusjon i KredinorNytt

I vår nye utgave av KredinorNytt er den digitale revolusjon i Kredinor hovedtema.
Selvbetjening, skylagring og automatisering har revolusjonert arbeidet med betalingsoppfølging og inkasso. Vi har blant annet utviklet mer effektive systemer som gjør det enklere for våre oppdragsgivere å sende og få betaling for faktura. Kilde: kredinor.no
Les mer
20.12.19
 

Erstatningsrett

Boken gir en bred fremstilling av gjeldende rettsregler og rettspraksis i Norge, sett i lys av den internasjonale rettsutviklingen. Fremstillingen omfatter både det privatrettslige og det offentligrettslige erstatningsansvaret. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
09.12.19
 

Norsk Lysningsblad - oppdatert statistikk ifm gjelds-forhandlinger, mm

Oppdatert statistikk de siste 6 månedene, tom November 2019.
Les mer
04.12.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News