Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Ekspropriasjons-rett kort forklart

«Ekspropriasjonsrett kort forklart» er en innføringsbok i ekspropriasjon.
Ekspropriasjon er i korte trekk en tvungen avståelse av eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot erstatning. Boken tar sikte på å gi en pedagogisk og aktuell fremstilling av ekspropriasjonsretten. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
19.01.21
 

Har du ikke full kontroll på Økonomistyring?

Fortvil ikke, 7. utgave av Økonomistyring 2 er nå i salg.
Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integreres. Den praktiske og grundige tilnærmingen gjør den også meget godt egnet for ledere og økonomimedarbeidere, som oppslagsverk eller til selvstudier. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
11.01.21
 
Foto: Owe Rud, redaktør og partner i Credit News

Credit News med nye trafikk-rekorder i 2020

De grep som er tatt i Credit News, i det meget utfordrende år 2020, har vist seg smarte. I tillegg er det jo et gammelt ordtak som sier «Aldri så galt at det ikke er godt for noe». Kanskje er det slik også med pandemien?, selv om det jo kan høres kynisk ut. Uansett har Credit News satt nye trafikkrekorder i 2020!
Vi hadde meget hyggelige trafikktall i 2018 og 2019 også, men 2020 topper altså alt. Økningen i antall brukere var på hele 24 prosent. Tallene fra Google Analytics- og våre andre målinger, kan oversendes på forespørsel.
Her kan kort nevnes at vi sendte ut 52 unike nyhetsbrev i 2020, inneholdende ca 850 fag/nyhetsartikler. Ca 45.000 interessenter mottar brevet ukentlig. Konkursstoff er alltid mye lest hos oss, men i disse utfordrende inkassotider er det verdt å merke seg at blant de aller mest leste artiklene var «Driver du med kreditt og inkasso og gjør du det riktig?», "Hvorfor er det behov for inkasso, egentlig?", "6 tips for å få raskere betaling" og «Turbulens rammer næringslivet: Dette kan redde din bedrift fra konkurs». Fire bunnsolide fagsaker der altså. Vi hadde ca 73.000 brukere i 2020 og antall sidevisninger økte med 33 prosent.
Er man tilbyder av, eksempelvis, kredittopplysninger, kredittforsikring, inkassotjenester, leasing eller factoring-tjenester- og trenger å komme raskt i kontakt med premissleverandører- og beslutningstakere i anskaffelsesprosessene vedr. tjenester «fra ordre til betaling», i norsk næringsliv ?
Interessert i mer informasjon om mulighetene som finnes i kanalen Credit News (ukentlige nyhetsbrev og fag/nyhetsportalen creditnews.no)?: Kontakt gjerne Tom Ottesen, tlf. 918 79 440, e-post: tom@creditnews.no
05.01.21
 

Tenker du på å starte ditt eget firma?

ABC for ikke-økonomer: Skal du starte ditt eget firma, eller utdanner du deg til et yrke hvor det er naturlig å starte for seg selv? Kanskje du har blitt med i styret til en bedrift og ønsker å forstå firmaets økonomiske situasjon bedre eller du har fått større ansvar på arbeidsplassen og ønsker å oppgradere kunnskapene?
Da er det nyttig å lese denne boken. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
04.01.20
 

Norges Bank: Pengepolitisk rapport

- med vurdering av finansiell stabilitet 4/2020.
Rapporten inneholder Norges Banks vurdering av utsiktene for styringsrenten og behovet for en motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Vurderingene er basert på de økonomiske anslagene som fremgår av rapporten. Utgis fire ganger årlig: mars, juni, september og desember. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
18.12.20
 

Den profesjonelle samtalen

En forskningsbasert intervjumetodikk for alle som stiller spørsmål.
Legen samtaler med pasientene sine, journalisten snakker med kilder, barnevernet stiller spørsmål til barn og voksne, og HR-ansatte intervjuer jobbsøkere. Listen er lang over alle som stiller spørsmål i jobben sin. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
07.12.20
 

Finansielt utsyn – desember 2020

I Finansielt utsyn understreker Finanstilsynet at banker og forsikringsforetak må ta høyde for at det fortsatt er stor usikkerhet om koronapandemiens videre forløp og økonomiske virkninger.
Bankenes utlånstap har økt som følge av krisen, men økningen er så langt moderat og i stor grad knyttet til oljerelaterte engasjementer. Ettersom store deler av næringslivet er påført vesentlige inntektstap, er det en risiko for at latente tap kan være undervurdert i bankenes tapsavsetninger. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
04.12.20
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News