Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

GIEKs årsrapport for 2020

Variert garantiportefølje og sterkere miljøprofil i et krevende år.
Nesten halvparten av alle nye garantier i 2020 (7,6 milliarder kroner) var knyttet til omfattende norske eksportleveranser til internasjonale havvindparker. GIEK innførte på kort varsel tre nye korona-ordninger. Vi tok nye grep for å håndtere tapsrisikoen i tidligere utstedte garantier innen olje og gass. Kilde: giek.no
Les mer
03.04.21
 

Hvitvaskings-loven

Hvitvaskingsloven har som formål å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Loven pålegger rapporteringspliktige å kjenne sine kunder, følge med på hvordan kundene opptrer, og undersøke indikasjoner på hvitvasking og terrorfinansiering.
Ved mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering plikter de å rapportere mistanken til Økokrim. En rekke institusjoner og personer har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, blant annet banker, kredittforetak, advokater, revisorer, regnskapsførere og eiendomsmeglere. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
22.03.21
 

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen

Rapporten Norsk E-handel 2020 gir deg for 14. år på rad oversikt over utviklingen av den norske e-handelen, både i forhold til omsetning og de nyeste trendene blant forbrukerne. Bli klokere på bl.a. e-handelens fordeling, forbrukernes preferanser og nye betalingsmuligheter. Kilde: info.nets.no
Les mer
22.03.21
 

Beslagsretten

Beslagsretten til kreditorane i konkurranse med rettane til tredjemann.
Emnet for boka er beslagsretten til kreditorane i den «dynamiske fasen» der rettar eller formuesgode er i ferd med å skifte eigar eller rettshavar - eller har gjort det. Kan kreditorane ta beslag i rettar eller formuesgode som er på veg inn i, forbi eller ut av formuessfæren til debitor? Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
16.03.21
 

Bedriftens økonomi

«Bedriftens økonomi» er en generell og grundig innføringsbok i bedriftsøkonomi. Den primære målgruppen er ingeniørstudenter og andre universitets- og høyskolestudenter som ikke studerer økonomi, men har det som en del av fagkretsen.
Boken er også svært godt egnet for ulike kurs innen bedriftsøkonomi og er Norges mest brukte bok innenfor sitt segment. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
05.03.21
 

Pantsettelse av immaterial-rettigheter

Innovasjon er nødvendig for samfunnsutviklingen, men det er også kostbart. Adgangen til å pantsette immaterialrettigheter kan øke kredittilgangen for innovasjons- og teknologibedrifter.
Det er på denne måten en sammenheng mellom rimelig kreditt og innovasjon. Denne sammenhengen er utgangspunktet for boken pantsettelse av immaterialrettigheter. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
02.03.21
 

Lønnsgaranti-loven

Lønnsgarantiloven inneholder regler om den statlige lønnsgarantiordningen.
Loven regulerer blant annet de nærmere vilkårene for lønnsgarantidekning, hvordan utbetaling av lønnsgarantimidler gjennomføres, og statens posisjon som regresskreditor. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
09.02.21
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News