Credit News Factoring og Leasing

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Norges Høyesterett – Dom ifm at et selskap hadde pantsatt sine eksisterende og fremtidige kundefordringer til en bank

Pantsettelsesavtalen oppfylte vilkårene for faktoringpant, jf. panteloven § 4-10. Avtalen var ikke tinglyst, og fordringene var ikke individualisert, men kundene hadde fått melding om avtalen.
I tvisten mellom banken og selskapets konkursbo kom Høyesteretts flertall på tre dommere til at en avtale som dette må tinglyses for å få rettsvern. Kilde: lovdata.no
Les mer
27.04.20
 

Svea og regnskapsbyrået Accountor går sammen for å hjelpe norsk næringsliv

Norske bedrifter står overfor en utfordrerne økonomisk periode. Det krever handling og samarbeid på tvers av næringslivet.
Regnskapsbyrået Accountor får med seg Svea, Nordens største privateide finanshus, for å håndtere usikkerheten i markedet. Sammen med regnskapsføreren tar Svea i bruk markedets bredeste finansielle produktportefølje. Kilde: ntb.no
Les mer
27.03.20
 

Oppdatert statistikk fra Finfo

Finansieringsselskapenes Forening: •Nye leasinginvesteringer – 4. kvartal 2019, •Factoring – 4. kvartal 2019, mm. Kilde: finfo.no
Les mer
10.02.20
 

Leasing kan bidra til det grønne skiftet

Vi som driver med leasing er nødt til å tenke livssyklus for produktene vi finansierer, inklusive vedlikehold, kvalitet og bruktverdi – altså sirkulærøkonomi. Kilde: dn.no
Les mer
04.11.19
 

FinFo: Oppdatert statistikk

Oppdatert statistikk fra Finansieringsselskapenes Forening: Nye leasinginvesteringer – 2. kvartal 2019, mm.
Les mer
10.09.19
 

Færre nordmenn leaser bil

- tallet på nordmenn som har valgt å privatlease bil, har gått kraftig ned i årets første halvår
… ifølge tall fra Finansieringsselskapenes forening, skriver E24.
Sammenlignet med samme periode i fjor har leietallene i privatmarkedet falt i overkant av 27 prosent. Kilde: msn.com
Les mer
26.08.19
 

Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye

- Forbrukerrådet
Flere tusen kunder innen leasing av bil kan ha krav på å få refundert moms de ikke skulle ha betalt, ifølge Forbrukerrådet. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
23.08.19
 

Dette er mye verre enn rådyre forbrukslån

Synes du at forbrukslån er rådyre? Vel, en mager trøst er at rentene i leasingmarkedet er enda høyere
Finanstilsynet gjennomførte i fjor høst stedlig tilsyn hos seks forbrukslånsbanker. Konklusjonene var nedslående med hensyn til utlånspraksisen. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
01.07.19
 

Oppdatert statistikk, leasing, factoring, ulike utlånstyper m.m.- 1. kvartal 2019

- Finfo nytt
Nye leasinginvesteringer – 1. kvartal 2019 Andre utlån (nytegning) – 1. kvartal 2019 Factoring – 1. kvartal 2019 Kreditt- og faktureringskort – 1. kvartal 2019 Ulike utlånstyper i mill. kroner og pst. av brutto utlån – 2018 Balansetall. Kilde: finfo.no
Finfo-nytt
Les mer
06.06.19
 

Dårlig betalingsevne kan ødelegge en god bedrift

- alt for mange bedrifter sliter unødig og gir i verste fall opp på grunn av perioder med presset likviditet
Heldigvis finnes det nesten alltid andre muligheter. Og hvis din bank ikke har løsningen, er det kanskje andre banker som kan – og som gjerne vil, hjelpe deg. Kilde: sparebank1.no
Les mer
08.04.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News