Credit News Factoring og Leasing

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Frp vil sidestille eie og leasing i kompensasjons-ordningen

Fremskrittspartiet mener at de som eier busser, i mindre grad fanges opp av kompensasjonsordningen ved at de ikke får kompensert rentekostnader på eventuelle lån på bussen og avskrivning.
De som derimot leaser busser, får kompensert leasingkostnadene i dagens ordning, som faste uunngåelige kostnader, ifølge partiet. Kilde: ntb/msn.com
Les mer
16.02.21
 

Oppdatert statistikk fra Finfo

Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) med oppdatert statistikk pr. 3. kvartal.
Nye leasinginvesteringer – 3. kvartal 2020, Andre utlån (nytegning) -3. kvartal 2020, Factoring – 3. kvartal 2020, Kreditt- og faktureringskort – 3. kvartal 2020. Kilde: finfo.no
Les mer
07.12.20
 

Oppdatert statistikk fra Finansierings-selskapenes Forening

Nye leasinginvesteringer – 2. kvartal 2020, Andre utlån (nytegning) - 2. kvartal 2020, mm. Kilde: finfo.no
Les mer
29.09.20
 

I løpet av fjerde kvartal blir SG Finans en del av Nordea

Oppkjøpet har nå fått grønt lys fra myndighetene ved at Finanstilsynet i Norge og konkurransemyndighetene i Norge, Sverige og Danmark har gitt sine godkjenninger. I løpet av fjerde kvartal blir SG Finans en del av Nordea Group.
Selskapet vil da få det juridiske navnet Nordea Finance Equipment AS og markedsføres under varemerket Nordea Finance. Vi vil bli et selvstendig søsterselskap til dagens Nordea Finans inntil en eventuell fremtidig juridisk sammenslåing finner sted. Kilde: sgfinans.no
Les mer
22.07.20
 

Norges Høyesterett – Dom ifm at et selskap hadde pantsatt sine eksisterende og fremtidige kundefordringer til en bank

Pantsettelsesavtalen oppfylte vilkårene for faktoringpant, jf. panteloven § 4-10. Avtalen var ikke tinglyst, og fordringene var ikke individualisert, men kundene hadde fått melding om avtalen.
I tvisten mellom banken og selskapets konkursbo kom Høyesteretts flertall på tre dommere til at en avtale som dette må tinglyses for å få rettsvern. Kilde: lovdata.no
Les mer
27.04.20
 

Svea og regnskapsbyrået Accountor går sammen for å hjelpe norsk næringsliv

Norske bedrifter står overfor en utfordrerne økonomisk periode. Det krever handling og samarbeid på tvers av næringslivet.
Regnskapsbyrået Accountor får med seg Svea, Nordens største privateide finanshus, for å håndtere usikkerheten i markedet. Sammen med regnskapsføreren tar Svea i bruk markedets bredeste finansielle produktportefølje. Kilde: ntb.no
Les mer
27.03.20
 

Oppdatert statistikk fra Finfo

Finansieringsselskapenes Forening: •Nye leasinginvesteringer – 4. kvartal 2019, •Factoring – 4. kvartal 2019, mm. Kilde: finfo.no
Les mer
10.02.20
 

Leasing kan bidra til det grønne skiftet

Vi som driver med leasing er nødt til å tenke livssyklus for produktene vi finansierer, inklusive vedlikehold, kvalitet og bruktverdi – altså sirkulærøkonomi. Kilde: dn.no
Les mer
04.11.19
 

FinFo: Oppdatert statistikk

Oppdatert statistikk fra Finansieringsselskapenes Forening: Nye leasinginvesteringer – 2. kvartal 2019, mm.
Les mer
10.09.19
 

Færre nordmenn leaser bil

- tallet på nordmenn som har valgt å privatlease bil, har gått kraftig ned i årets første halvår
… ifølge tall fra Finansieringsselskapenes forening, skriver E24.
Sammenlignet med samme periode i fjor har leietallene i privatmarkedet falt i overkant av 27 prosent. Kilde: msn.com
Les mer
26.08.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News