Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bedrifts- og kredittinformasjon

Her får du generell informasjon om fagområdet bedrifts- og kredittinformasjon, samt om aktørene i bransjen. Det er etterhvert blitt mange aktører i Norge som tilbyr gratis bedrifts- og næringslivsinformasjon. Alt fra enkle telefon/fax registre til mer sofistikerte søketjenester og analyser. Det finnes informasjon om firmaetablering, selskapsformer, regnskap, revisjon, finansiering, krav fra myndigheter, skatter, avgifter, eksport, import, etc. Når det gjelder kredittinformasjon/opplysninger er dette opplysninger om en juridisk persons økonomiske situasjon, f.eks lønnsinntekter, formue, mislighold av kontrakter, osv. Enkelte firmaer har spesialisert seg på å samle inn og gi kredittopplysninger. For å drive kredittopplysningsvirksomhet kreves det konsesjon fra Datatilsynet som også fører kontroll med virksomhetene.

Finanstilsynet: Flere sårbare låntakere

Andelen gjeld av bruttoinntekten øker fra i fjor. Flere har høyere gjeldsgrad enn i fjor. Og flere har ikke god nok betalingsevne.
En pressemelding fra Finanstilsynet forteller at mens andelen nye nedbetalingslån med gjeldsgrad på 5 ganger inntekten falt fram til 2017, er dette på vei opp igjen. Kilde: Finanstilsynet/abcnyheter.no
Les mer
25.11.19
 

Vil formidle kreditt: Nå vil Vipps «legge ut» for regningene dine

Mens debatten om nordmenns voksende forbruksgjeld raser lanserer Vipps et nytt tilbud om utsatt betaling av regninger. Selskapet mener løsningen de nå vil tilby faktisk vil hjelpe folk til å ikke ta opp forbrukslån. Kilde: e24.no
Les mer
14.11.19
 

Aksjonærkart

Infotorg: Trenger du å finne ut hvem som egentlig eier et selskap, hvem som har styreverv eller skal du avdekke sirkulære eierskap? Aksjonærkart gir deg informasjonen både skriftlig og visuelt.
Få rask oversikt over eierestrukturer i selskaper. T-Rank og EVRY har lansert en ny versjon av Aksjonærkart, med nytt brukergrensesnitt og nye funksjoner. Kilde: infotorg.no
Les mer
07.11.19
 

Nå kan du daglig følge med på hvor mye usikret gjeld Norges befolkning har!

Gjeldsregisteret presenterer med virkning fra 1. november oppdaterte tall for all rapportert usikret gjeld.
Nøkkeltall for hele Norges usikrede gjeld er nå tilgjengelig på gjeldsregisteret.com. Tallene gir en god indikasjon og «temperaturmåler» på hvordan gjeldssituasjonen svinger og utvikler seg over tid. Kilde: gjeldsregisteret.com
Les mer
06.11.19
 
Foto: Magnus Solstad, analysesjef i Kredinor

Kredinor: Gjeldsregisteret er vinn–vinn

Den 1. juli i år innførte myndighetene gjeldsregisteret for å bremse veksten i nordmenns forbruksgjeld. Gjeldsregisteret gir tilbyderne et bedre grunnlag for kredittvurdering ved låneopptak. Samtidig kan folk flest få bedre kontroll med egen privatøkonomi når gjeldsinformasjon er samlet på ett sted.
Gjeldsregisteret har nå vært i drift i drøyt to måneder og spørsmålene begynner å melde seg – hva er erfaringen så langt fra de som driver med gjeldsinformasjon? Og hvilke utslag ser vi som driver innenfor inkasso? Virker Gjeldsregisteret etter sin hensikt? Vi har tatt en prat med daglig leder i Gjeldsregisteret AS, Egil Årrestad og analysesjef i Kredinor, Magnus Solstad.
– Det er for tidlig å se noen endring i antall inkassosaker ennå, men på sikt forventes at det nye gjeldsregisteret vil medføre en nedgang i saker relatert til forbruksgjeld, sier analysesjef Magnus Solstad i Kredinor, og legger til: Imidlertid vil man i det kortsiktige bildet kunne oppleve den motsatte effekten. Mange som tidligere har refinansiert seg ut av problemer vil oppleve at den muligheten ikke lenger eksisterer. Kombinasjonen av gjeldsregisteret og forskriften for forbrukslån, som kom tidligere i år, har lukket muligheten for etablering av ytterligere lån. Kilde: kredinor.no
Les mer
14.10.19
 

Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmanns- foretak

I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene varmest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent. Kilde: ssb.no
Les mer
14.10.19
 

Forslag til ny kreditt-opplysningslov

Regjeringen har i statsråd i dag (13.09.19)fremmet forslag til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Lovforslaget viderefører i all hovedsak gjeldende rett. Kilde: regjeringen.no
Les mer
04.10.19
 

Utestenges fra gjeldsregisteret

Barne- og familiedepartementet mener crowdfunding-selskaper ikke skal ha rett til å være påkoblet gjeldsregisteret. Det reagerer selskapene sterkt på, og får støtte av både forbrukertilsynet og sjefen for Gjeldsregisteret selv. Kilde: e24.no
Les mer
25.09.19
 

Bankplassen: Nytt gjeldsregister: Mange har litt forbruksgjeld – noen få har mye

Bankplassen – en fagblogg av ansatte i Norges Bank.
Vi har tatt en første kikk på det nye gjeldsregisteret for usikret privat gjeld. Tallene viser at «alle» har tilgang til minst et kredittkort. Nesten 30 prosent av befolkningen har forbruksgjeld, enten på kredittkortet eller som nedbetalingslån.
De aller fleste har gjeld under 50 000 kroner. Personer mellom 36 og 64 år har den høyeste forbruksgjelden, mens de over 65 år har relativt sett mest gjeld med betalingsproblemer. Kilde: bankplassen.norges-bank.no
Les mer
24.09.19
 

Gjeldsregisteret går så det suser

26. juni lanserte Gjeldsregisteret tjenestene sine og så langt har en halv million forbrukere sjekket egne gjeldsopplysninger.
Mer enn 130 virksomheter har tatt tjenestene i bruk. Tilsammen 162 finansforetak leverer opplysninger og 8,3 millioner lån og kreditter er registrert fordelt på 3,2 millioner personer. Kilde: gjeldsregisteret.com
Les mer
10.09.19
 

Kredittsjef Runar Bystrøm i Hertz vinner av Norsk Kredittforums Kredittpris 2019

Vi gratulerer kredittsjef Runar Bystrøm i Hertz som verdig vinner av Kredittprisen 2019.
Prisen gis av Bisnode Norge til en som over år har utmerket seg innenfor kredittfaget. Av Norsk Kredittforum fikk Runar et trykk av Rino Larsen.
Vi håper du nyter denne velfortjente utmerkelsen, og ser frem til det kredittfaglige foredraget du skal holde på frokostmøtet i Norsk Kredittforum 5. Desember 2019. Kilde: Linkedin/Norsk Kreditforum
Credit News stiller seg i gratulantenes rekker !
Les mer
09.09.19
 

Ansatte med betalingsvansker kan bli arbeidsgivers problem

- nesten hver tiende lønnstager har tvungent lønnstrekk
Økonomiske problemer svekker ansattes effektivitet og gjør dem til en sikkerhetsrisiko. Vi i Nav ønsker å få arbeidsgiverne på banen. Kilde: dn.no
Les mer
02.09.19
 

Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?

- nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld
Den 1. juli 2019 utløp finansforetakenes frist til å påbegynne rapporteringen av gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret.
I Regjeringens høringsnotat om Gjeldsregisteret, står det at “formålet med loven er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer”. Kilde: halvorsenco.no
Les mer
06.08.19
 

Nå bør du kvitte deg med kredittkort du ikke bruker

Fra 1. juli vil bankene få bedre oversikt over dine kjøpskreditter, kredittkort og forbrukslån i nytt gjeldsregister
Nordmenns samlede forbrukslån økte fra 39 milliarder kroner i 2008 til 100 milliarder kroner i 2017. Forbruksgjelden fortsetter å øke og har nå passert 117 milliarder kroner, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet.
Mandag 1. juli skal gjeldsregisteret etter planen være på plass, etter flere års ventetid. Kilde: aftenposten.no
Les mer
01.07.19
 

Nye utfyllende regler til lov om kreditt-vurderingsbyråer

EU-kommisjonen fastsatte i 2015 utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer
Det er ventet at reglene om kort tid innlemmes i EØS-avtalen og også gjennomføres i norsk rett.
EU-kommisjonen fastsatte i 2015 disse utfyllende reglene til lov om kredittvurderingsbyråer: Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
26.06.19
 
Foto: Inkassobransjens nestor, Baard Sig. Bratsberg, på Kredinors Energiseminar 2019

Nytt lovgivningsrace på kredittområdet - Hvordan store lovendringer påvirker oss

Kredinors Energiseminar 2019
Det er lov-boost i sektoren for tiden og Bratsberg tok for seg følgende temaer: • Ny Finansavtalelov (proposisjon ikke kommet pt). • Ny Personopplysningslov (GDPR) • Ny Kredittopplysningslov. • Ny Gjeldsinformasjonslov (Gjeldsregister). • Revidert Inkassolovgivning • Fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn.
Det er mange forhold å merke seg innenfor disse temaene, blant annet disse: Plikt til kredittvurdering: Før kredittavtale inngås skal kredittyteren vurdere kundens kredittevne på grunnlag av opplysninger om kundens inntekter, utgifter og andre relevante opplysninger. To viktige unntak fra opplysningsplikten: • Kredittavtale mellom næringsdrivende. • Ikke finansieringsvirksomhet eller boliglån. • «Vare»kreditt både til næring og forbruker. • Maks kredittid eller nedbetalingstid 90 dager.
Finavtl. § 47. Frarådingsplikt. Fraråding skal skje: • dersom forbrukerens økonomiske evne eller andre forhold • tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å ta opp kreditten. Frarådingsplikten har ikke fungert som forventet. Derfor kommer Gjeldsregisteret.
§ 80, (2) Kredittyteren skal avstå fra å yte kreditt dersom kredittvurderingen tilsier at kunden trolig ikke kan oppfylle de økonomiske forpliktelsene etter avtalen. Gjeldsopplysning, hva omfattes: • Nedbetalingslån uten sikkerhet. • Salgspantslån som ikke er «registrert». • Kredittkort, saldo og kredittramme. • Kontokreditter, saldo og ramme. • Kreditter sikret ved kausjon evt. realkausjon.
Hvem får tilgang til informasjon fra Gjeldsregisteret: ✓Gjeldsopplysninger kan bare utleveres fra gjeldsregisteret til ✓a) finansforetak og Husbanken, når disse skal foreta kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt, ✓b) kommunene i forbindelse med behandling av søknad om startlån, ✓c) kredittopplysningsforetak, ✓d) forskningsformål. Interessert i mer informasjon ? Kontakt gjerne Kredinor, tlf. 21609200.
Les også - Stor interesse for Kredinors fagseminar bank/finans
18.06.19
 

Gjeldsregistrene snart i full drift

- fra 1. juli vil to gjeldsinformasjonsforetak være i full drift i Norge
Informasjonen fra disse kan få betydning for behandlingen av den enkeltes lånesøknad. Gjeldsinformasjonsforetakene gir oversikt over usikret gjeld, dvs. forbrukslån og kredittkortgjeld. Kilde: finansnorge.no
Les mer
11.06.19
 

Riktig kredittscoring er en viktig komponent i verdikjeden din

Bisnode: Velger du feil algoritme eller feil datagrunnlag for kredittvurderingene dine, kan du gå glipp av store inntekter
Eller enda verre – tape masse penger.
Hva er scoring? Scoring er en modell for risikoberegning av kreditt. Ved hjelp av historiske data beregnes risikoen for at låntageren skal pådra seg betalingsanmerkninger i løpet av det kommende året. Kilde: Bård Lerberg, Bisnode.no
Les mer
30.05.19
 

Oppstartsselskap hjelper andre fra konkurs

– inngår samarbeid med storbank
Solide bedrifter som havnet i baret på grunn av manglende oversikt ble til unnfangelsen av Axeptia. Knappe to år etter inngår fintech-gründerne samarbeid med Danske Bank. Kilde: e24.no
Les mer
27.05.19
 

Eniro selger nettstedet Proff.no

- for 120 millioner kroner
Finsk konsulenthus kjøper selskapet. Det svenske katalog- og søkeselskapet, Eniro, bekrefter i dag at de har solgt Proff til finske Asiakastieto Group og dets svenske datterselskap UC AB for 120 millioner svenske kroner. Salget forventes å sluttføres 1. juli.
Jeg er veldig glad for at vi har funnet en så god eier for Proff, som ikke bare kan inkludere Proff i sitt nåværende forretningskonsept, men som også kan utvikle Proff videre. Kilde: kampanje.com
Les mer
23.05.19
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA