Credit News Abonnement

Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 

Dette får du som Credit News - abonnent

  • Tilgang til fag/nyhetsportalens komplette historikk
  • Credit News har endret fordelingen mellom det passordbelagte og det åpne fag/tema-stoffet, i favør det passordbelagte
  • Vår informasjonsbank om praktisk økonomi og pengestrøm er utviklet gjennom mange år
  • Anledning til å sparre med/stille fagspørsmål til oss
  • Vi og våre erfarne samarbeidspartnere svarer gjerne på fagspørsmål. Vår kompetanse er unik
  • Praktisk assistanse/gode råd og vink, ifm etablering eller oppdatering av kredittpolicy/håndbok
  • Rådgivingstjeneste for Kredittpolicy/håndbok: Trenger du praktisk assistanse/gode råd og vink ifm etablering- eller oppdatering av kredittpolicy/håndbok ? Vårt inntrykk er at mange norske selskaper ikke har kredittpolicy/håndbok- og at i en del av de selskapene som har det, er de ikke veldig aktivt i bruk. Rådgivingstjenesten er basert på våre egne- og andre erfarne kredittspesialisters mangeårige erfaringer. Nytteverdien i å ha dette "på stell" er uomtvistet. Kontakt gjerne owe@creditnews.no
  • Rabatterte priser til våre abonnenter på stilling ledig - annonser
  • Våre ukentlige nyhetsbrev
  • Våre ukentlige nyhetsbrevs funksjon som "sjekkliste" blir ofte rost av våre lesere. Vi holder deg løpende oppdatert, ifm praktisk økonomi og pengestrøm
   
Hovedabonnement : kr. 960,-  for 12 mnd.
   
Tilleggsabonnement : kr. 320,-  for 12 mnd.
   
Introduksjonspris: kr. 640,-  for 12 mnd.
¤ Alle priser er eks. mva.
 
JA, jeg ønsker å tegne et abonnement med Credit News
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News