Foto: (F.V:) Sven Ingebretsen, Adm. Dir Sergel Norge, Inger Forland, Seksjonsjef Kundetjenester Skagerak Nett, Thomas Åtland Ellefsen, Juridisk Fagsjef Skagerak Nett og Tore Bye, Kommersiell Direktør Sergel Norge.
Foto: (F.V:) Sven Ingebretsen, Adm. Dir Sergel Norge, Inger Forland, Seksjonsjef Kundetjenester Skagerak Nett, Thomas Åtland Ellefsen, Juridisk Fagsjef Skagerak Nett og Tore Bye, Kommersiell Direktør Sergel Norge.
 

Sergel Norge og Skagerak Nett har skapt vinn-vinn-situasjon

 
  • I januar 2013 startet Skagerak Nett samarbeid med ny inkassopartner, Sergel Norge. Dette medførte blant annet nye rutiner rundt stengning av strøm. Credit News tok en prat med partene, for å høre hvilke erfaringer de sitter igjen med, etter drøyt 1,5 års samarbeid.
 
 

Juridisk fagsjef i Skagerak Nett, Thomas Åtland Ellefsen, fortell først litt om utgangspunktet da samarbeidet med Sergel Norge ble etablert?

Ja, når vi nå skulle ut i markedet for å se på ny leverandør for fakturering og innfordring var det viktig for oss ta dette et skritt eller to videre. Det gjaldt både innenfor teknologiske løsninger samt å se på muligheter for outsourcing av oppgaver og forenkling av prosesser – helt fra produksjon av fakturaer til pengene er på vår konto. For Skagerak Nett var det viktig å se på effektivisering av prosesser, og fleksible fakturerings- og innfordringsrutiner. I tillegg var det viktig at vi var "gjerrig" på å bruke stengeadgangen – får vi betalt uten å måtte ty til stenging er det mye bedre.
 

Det ble satt høye mål ?

Ja, absolutt! I tillegg til merkbart å redusere utestående, var det en målsetting å finne en fornuftig arbeidsfordeling hva gjelder rene merkantile oppgaver, mellom oss og leverandør.
 

Hva slags kunder har dere?

Vi har alle typer kunder fra små husholdninger og hyttekunder til store næringskunder – en typisk fordeling av kundemassen for et norsk nettselskap.
 

Noen spesielle utfordringer rundt innfordringen?

Skagerak Nett ønsker å gi våre kunder god service og effektiv saksbehandling. Sergel er her vår forlengede arm i verdikjeden mot kundene. Som nettselskap har vi muligheter til å stenge strømmen, som er en kraftig reaksjonsmåte for å få folk til å betale. Vi ønsker ikke å stenge strømmen, men må i noen tilfeller ty til dette tiltaket.. Her er det svært viktig å opptre så korrekt og skånsomt som mulig, samtidig som vi må forhindre at enkeltkunder pådrar seg for stor gjeldsbyrde.
 

Kan du også si litt om de volumene vi snakker om her ?

Ja, totalt fakturerte beløp ligger i området 3 milliarder kroner, og vi har ca 2 millioner fakturaer til ca 185.000 kunder. Med et slikt faktureringsvolum er det klart at prosessgevinster og operative forbedringer, raskt kan gi bedret resultat for oss.
 

Hvilke krav stiller dere til inkassobyrået ?

Inkassobyrået er på mange måter Skagerak Netts siste ledds kundebehandler i innfordringsprosessen, og vi stiller av den grunn strenge krav både mht arbeidsprosesser, effektivitet og kundeservice. I tillegg har vi en tydelig samarbeidsmodell hvor begge parter har "sverget troskap" til kontinuerlig forbedringsarbeid.
 

Hva er deres erfaringer og konklusjoner, etter drøyt 1,5 års samarbeid ?

Vi har erfart at det tar tid å fjerne "småknirk" i prosessene, men registrerer med stor tilfredshet at samarbeidsmodellen vår er god og at viljen til sammen å lykkes med det totale innfordringsarbeidet er sterk og tydelig, sier Thomas Åtland Ellefsen til Credit News.
 

Adm.direktør Sven Ingebretsen i Sergel Norge, hva vil du si har vært hovedutfordringene i denne prosessen ?

Vi har brukt det første året til å justere og tilpasse den tekniske integrasjonen. Vi har også tatt over en del oppgaver fra Skagerak, spesielt håndtering av stenging av anlegg. Dette har vært krevende arbeid, både for Skagerak og for Sergel, men som vi nå ser gir resultater. Det er viktig at vi har felles målsettinger og at vi har et godt samarbeidsklima slik at vi tør å utfordre hverandre for å få til best mulige løsninger.
 

Stenging

Det å stenge strømmen er ikke ønskelig for noen, men alle nettselskaper må av og til gå til dette drastiske skrittet mot kunder som ikke gjør opp for seg. Vi sender først ut vanlig faktura og purring. Kravet går så over til inkassoselskapet som sender betalingsoppfordring og varsel om stenging, og deretter påminnelse ved bruk av SMS og oppringning. Før en eventuell stengeprosess sendes det nok et varslingskrav til kunde. Dette blir effektivt når inkassoselskapet i motsetning til tidligere også administrerer stengningen, mens det naturligvis er slik at våre montører forestår den faktiske stengingen, forklarer Seksjonssjef Inger Elisabeth Forland i Skagerak Nett til Credit News.
Skagerak Nett ønsker å gripe inn før de ubetalte regningene rekker å bli for store, slik at kundene har større mulighet til å gjøre opp. Om stenging er rett virkemiddel vurderes av inkassoselskapet basert på våre retningslinjer. Vi stenger ikke flere enn før, avslutter Inger Elisabeth Forland.
Vil du vite mer om Sergel Norges stengeadministrasjon for energikrav, klikk her: http://sergel.no/stengeadministrasjon-for-energikrav/
 

Sergel Group

  • Sergel Group er en av de ledende leverandører av kreditt og fordringsadministrative tjenester i Norden og Baltikum.
  • Sergel Group er heleid av det internasjonale TeliaSonera konsernet, et av Europas største telekomselskaper med virksomhet i 17 land og over 26 000 ansatte
  • Sergel Group har i dag kontorer i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lithauaen og Latvia
  • Selskapet har ca 350 ansatte og omsatte i 2013 for ca 650 MNOK.
  • Sergel Norge har 70 ansatte og omsatte i 2013 for ca 108 MNOK.
 
For mer informasjon, klikk her: http://sergel.no/
 

Skagerak Energi

  • Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette.
  • Konsernet har ca. 780 ansatte, en årlig kraftproduksjon på 5200 GWh, ca 185 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner årlig.
  • Skagerak Energi selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft.
 
For mer informasjon, klikk her: http://www.skagerakenergi.no
 
 
 
 
 
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Follow Credit_News on Twitter