Kredittsjefen_svarer_på_20_spørsmål
Annonseinformasjon
Chief Analyst Bjørn-Anton Knold, Lindorff


  Kredittprofilen - Chief Analyst Bjørn-Anton Knold, Lindorff

- en bauta i kreditt/inkassofaget

Bjørn-Anton, vi vet jo at du er odelsgutt fra Indre Østfold men hva er din utdannelsesbakgrunn ?

Jeg er Siviløkonom fra BI i 1987 og har Kredittfaglig utdannelse fra 1995.

Hvordan startet egentlig din etterhvert lange løpebane i kreditt/inkassofaget ?

Det hele begynte med en sommerjobb i Soliditet. Jeg var ansatt i Esselte Soliditet / Dun & Bradstreet Norge fra 1986 til 1998, da jeg begynte i Lindorff. I 2003 var jeg forøvrig så heldig å bli tildelt Norsk Kredittforums Kredittpris.

Jeg er ansvarlig for de første ratingsystemene i Norge og har også vært med på å utvikle scorekort. De viktigste stikkord i det jeg har arbeidet med siden ca 1990 er vel forretnings/produktutvikling innen inkasso og kredittinformasjon. De siste 3 årene med særlig vekt på misligholds oppfølgingsløsninger for Bank, Finans og Forsikring.

Kan du fortelle oss litt om Lindorff og din tredelte stilling i selskapet ?

Ja, Lindorff Group AB er det ledende firmaet innen outsourcing av fordringsadministrasjon i Norden.Baltikum og Nord-Europa. Lindorffs tjenester gjør det mulig for våre kunder å konsentrere seg om kjernevirksomheten sin. Vårt tjenestespekter omfatter alt fra kundeutvelgelse til kredittvurdering, fakturering, påminnelser, inkasso, porteføljeadministrasjon, kundeservice og regnskap - helt til pengene kommer inn på konto.

Når det gjelder min stilling har jeg ansvar for en enhet som heter InnovationBIF, som har ansvar for utvikling av tjenester og løsninger til BankFinansForsikring for hele verdikjeden vi dekker. I tillegg har jeg koordinerende rolle som Chief Analyst Lindorff Group, hvor jeg har ansvar for å utvikle Business Intelligence løsninger på tvers av land og forretningsområder. Det tredje ansvar går på internasjonaliseringen av Lindorff hvor jeg representerer BankFinansForsikring i due dilligence prosesser etc.

Hvordan synes du kreditt/innkassofagets ”standing” er i norsk næringsliv ?

Har i løpet av de drøyt 20 årene jeg har jobbet med fagfeltet fått en høyre status, mye grunnet at det er opprettet utdannelse, dvs Kredittfaglig Utdannelse og Credit Management. Risk Management har en langt høyre status i dag enn for 20 år siden.

Bjørn-Anton, du er jo også ansvarlig for utarbeidelsen av Lindorff Analysen; kan du ganske kort fortelle oss litt om situasjonen i ”misligholds”- Norge ?

Norge står overfor en økning i mislighold, når den kommer for fullt og med hvilken styrke er usikkert, men som den pessimisten jeg er tror jeg på en økning i antall inkassosaker på en 20 – 30% de nærmeste 2 årene. Vi vil se dette ulikt innen Trade og BIF segementet da Trade mislighold er viljerelatert, mens for BIF er det evnerelatert.

Hva tror du blir de største utfordingene fremover, ifm kredittfaget, i Norge ?

Den største utfordringen blir hvorvidt vi kan beholde tilgangen til informasjon fra private og offentlige kilder. Personverninteressene i Norge er veldig sterke og både kredittinformasjons- og inkassobransjen drives fra skanse til saknse i forhold til bruk av informasjon. For BankFinans ligger utfordringene i at Finansavtaleloven, Basel II, IFRS etc stiller store krav til informasjon, som finnes tilgejengelig, men som krever aktivt samtykke.

Mange nye bankprodukter lanseres og misligholdet følger, jeg tror ikke alle er klar over hva de innebærer å bli sin egen banksjef, noe man faktisk kan være når man for et rammelån eller en boligkreditt.

Du har hatt en del verv, ved siden av jobb ?

Ja, jeg var styremedlem i Norsk Kredittforum i 6 år på 90-tallet.

Bjørn-Anton, du er også mye ute og holder foredrag ?

Ja både i fora som Norsk Kredittforum, seminarer i regi av Lindorff og ikke minst i ulike kundearraangement, er det faktisk noen som vil høre hva denne odelsgutten fra Indre Østfold har si om utviklingen og ikke minst også om løsninger for å begrense tap i fremtiden. Fra tid til annen holder jeg også kurs i regnskapsanalyse, kredittvurdering og inkasso mot bedrifter.

Hva er det som gjør at kredittfaget fremdeles trigger deg ?

Det som er triggerne er at dette er et fag i stadig utvikling, samt at resultatene av arbeidet raskt kan leses i bedriftenes regnskap, ved at utestående fordringer og tap reduseres. Nye lovregler Basel II og IFRS gjør også den kreative siden jeg har i kombinasjon med faglig praksis kan kombineres til nye løsninger.

Til slutt, Bjørn-Anton, hva liker du å holde på med i fritiden ?

Jeg er blitt skikkelig bitt av golfbasillen og mye av fritiden min går med til det.

Credit News takker for en hyggelig og interessant samtale og ønsker Bjørn-Anton og Lindorff lykke til videre !

LINDORFF