Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Skatteetaten tar for lett på skattyternes rettssikkerhet

Skatteetaten ønsker seg et sentralt register med obligatorisk registrering av skatteopplysninger
Revisorforeningen mener et register er bra, men ønsker frivillighet og begrensning i hvilke opplysninger som deles.
Les mer
16.07.18
 

Salg av fast eiendom

MVA og transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom
Fremdeles uenighet om fradrag for merverdiavgift for transaksjonskostnader ved salg av fast eiendom. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
08.07.18
 

Regelendringer - boliglån og bil, m.m.

Finansdepartementet har vedtatt følgende endringer som trer i kraft 1. juli 2018
Finansdepartementet har vedtatt følgende endringer som trer i kraft 1. juli 2018:
Finansdepartementet har fastsatt en ny boliglånsforskrift som trer i kraft 1. juli. Både de generelle kravene, bankenes fleksibilitetskvote og de særskilte kravene for Oslo videreføres i den nye forskriften, som skal gjelde frem til 31. desember 2019.
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2018.
Engangsavgiften for ladbare hybridbiler. I behandlingen av 2018-budsjettet vedtok Stortinget å differensiere vektfradraget for ladbare hybridbiler i engangsavgiften etter elektrisk rekkevidde fra 1. juli 2018. Kilde: regjeringen.no
Les mer
08.07.18
 

Snur i spørsmålet om salgskvittering

Skattedirektoratet foreslår å droppe krav om å skrive ut kvittering når det benyttes integrert betalingsterminal
Skattedirektoratet har sendt ut et høringsnotat om saken med høringsfrist 23. august 2018. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.06.18
 

Rabattordninger og MVA som tilbys ved bruk av kredittkort

Skattedirektoratet har uttalt seg om krav til dokumentasjon for rabatter som tilbys ved bruk av kredittkort
I uttalelsen redegjøres det for hva som må til for at selger skal kunne redusere sitt beregningsgrunnlag for utgående avgift. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
25.06.16
 

7 konsekvenser av nye skatteregler for naturalytelser

Regjeringen har nå flertall for nye skatteregler for naturalytelser
Her har Infotjenesters økonomirådgivere listet opp 7 problemstillinger arbeidsgiver må ta stilling til med det nye regelverket. Kilde: infotjenester.no
Les mer
06.06.18
 

Send inn årsregnskapet tidlig til Regnskaps-registeret

- send komplett årsregnskap for regnskapsåret 2017 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending
Dette anbefaler vi, selv om siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli 2018. Tidlig innsending gir deg raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Kilde: brreg.no
Les mer
05.06.18
 

Fravalg av revisjon

Brønnøysundregistrene
Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kaller vi fravalg av revisjon.
Du må sende inn årsregnskapet selv om det ikke skal revideres. Kilde: brreg.no
Les mer
28.05.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News