Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

7 konsekvenser av nye skatteregler for naturalytelser

Regjeringen har nå flertall for nye skatteregler for naturalytelser
Her har Infotjenesters økonomirådgivere listet opp 7 problemstillinger arbeidsgiver må ta stilling til med det nye regelverket. Kilde: infotjenester.no
Les mer
06.06.18
 

Send inn årsregnskapet tidlig til Regnskaps-registeret

- send komplett årsregnskap for regnskapsåret 2017 til oss så snart det er godkjent og klart for innsending
Dette anbefaler vi, selv om siste frist for å unngå forsinkelsesgebyr er 31. juli 2018. Tidlig innsending gir deg raskere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Kilde: brreg.no
Les mer
05.06.18
 

Fravalg av revisjon

Brønnøysundregistrene
Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres. Dette kaller vi fravalg av revisjon.
Du må sende inn årsregnskapet selv om det ikke skal revideres. Kilde: brreg.no
Les mer
28.05.18
 

Regjeringen påfører næringslivet nye byrder og kostnader

Stortinget må utsette behandlingen av regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser
Konsekvensene for næringslivet er betydelige, mener Revisorforeningen.
Les mer
28.05.18
 

Bokførings-forskriften

- høring om endringer
Finansdepartementet har sendt forslag til endringer i bokføringsforskriften på høring.
Forslaget til endingene har delvis sammenheng med forslag til endringer i kassasystemforskrifta som ble sendt på høring av Skattedirektoratet 23. mars 2018. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.05.18
 

Nå endres reglene for naturalytelser

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å endre reglene for beskatning av naturalytelser som gaver, personalrabatter, fri avis og overtidsmat
Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler. Kilde: infotjenester.no
Les mer
23.05.18
 

Fremtidens selskaps-rapportering

- arbeidet med fremtidens selskapsrapportering har tatt et nytt steg
…. ved at de nordiske næringsministrene startet projektet Nordic Smart Government. For Norden kan besparelsen samlet bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.05.18
 

Regnskap & Økonomi

- et fagtidsskrift som retter seg mot regnskapsførernes kunder og andre som er opptatt av regnskap og økonomi
Tegn et abonnement og hold deg oppdatert på økonomiområdet. Les om nyheter og få med deg økonomi- og regnskapstips, endringer i lover, og annet aktuelt stoff om økonomi og ledelse. Kilde: regnskapnorge.no
Les mer
22.05.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News