Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Selskaper som driver virksomhet med oppkjøpsinkasso

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse knyttet til skattemessig behandling av tap på fordring i selskap som driver med oppkjøpsinkasso
Oppkjøpsinkasso er virksomhet som består av oppkjøp av en portefølje av misligholdte fordringer til lavere verdi enn pålydende med sikte på inndrivelse av kravene.
Fordringene blir kjøpt som en samlet portefølje der vederlaget er fastsatt etter en analyse av hele porteføljen, uten individuell verdsettelse av den enkelte fordring. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.04.18
 

Mener regulatoriske krav stopper revisjons-revolusjon

- sammen med AI-selskapet H2O har PwC utviklet teknologien GL.ai som kan replikere beslutningsprosesser og predikere selskapers resultater
Ifølge PwC kan den med 98 prosent sikkerhet forutse den finansielle utviklingen i en bedrift.
- GL.ai analyserer tallene mye raskere enn en revisor. Den gjør ikke feil og den kan forutse hvordan virksomhetenes finansielle fremtid blir, sier PwC-partner Toril Hindberg til Finansavisen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
09.04.18
 

Kassasystem-forskrifta

- høring om endringer
Skattedirektoratet har sendt forslag til endringer i kassasystemforskrifta på høring.
Det fremgår av høringsnotatet at endringene for en stor del er presiseringer av gjeldende rett. Noen endringer er også foreslått for å harmonisere med annet regelverk. Høringsfristen er 14. mai 2018. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
02.04.18
 

Dette skal til for å slippe årsberetning

- fra regnskapsåret 2017 trenger ikke små foretak lenger å levere årsberetning
Det er også innført begrenset regnskapsplikt for små selskaper.
Fra 2018 er regnskapsreglene forenklet slik at små foretak ikke trenger å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017, dersom det avsluttes 31. desember 2017 eller senere. Kilde: adekvat.no
Les mer
29.03.18
 

Ny kommunelov foreslås

I regjeringens forslag til ny kommunelov foreslås det enkelte endringer for regnskapsrapportering og revisjon
Det er imidlertid ikke tatt opp til diskusjon å gjøre større prinsipielle endringer.
Regjeringen har lagt frem en proposisjon med forslag til ny kommunelov. Endringene fra dagens lov er i hovedsak en modernisering av loven som følge av utviklingen i samfunnet de siste 25 årene. Viktige forhold som omhandles om regnskap og revisjon er: Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
19.03.18
 

Bekymret for tilbakevirkende reisesatser

- må rundt 2,5 millioner reiseregninger beregnes på nytt?
Hvis reisesatsene for 2018 får tilbakevirkende kraft, vil det føre til at rundt 2,5 millioner reiseregninger må beregnes på nytt. Det bekymrer Infotjenesters økonomirådgiver. Kilde: infotjenester.no
Les mer
19.03.18
 

Årsregnskap for 2016

Ny frist for innsending av årsregnskap for 2016 er 6. april 2018
Hvis komplett årsregnskap ikke er mottatt før denne datoen, vil Regnskapsregisteret varsle tingrettene om at vilkårene for tvangsoppløsning er til stede. Kilde: brreg.no
Les mer
12.03.18
 

Flere leverer regnskap

Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016
Dette er en nedgang på 39 prosent fra året før.
Tallet er pr. 1. mars og gjelder aksjeselskap, allmennaksjeselskap, boligbyggelag, samvirkeforetak og europeiske foretak. Restansen utgjør 0,6 prosent av de innsendingspliktige. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.03.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News