Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Revisor-foreningens årsrapport

- 2018
Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.
Les mer
11.06.19
 

Utvalg på ville veier - forslag til momsreform

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten
Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke med forbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosent er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel.
Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Les mer
20.05.19
 

Aksjeloven klar for Brexit

- Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området
Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
23.04.19
 

Gjennomføring av regnskaps-direktivet i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdept. gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven
….som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.04.19
 

Regnskaps-standard

Regnskapsstandard-styrets årsrapport for 2018
Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
11.02.19
 

Regnskapslov-utvalgets arbeid er bortkastet

- det er oppsiktsvekkende
Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen.
Les mer
04.02.19
 

SAF-T filen fra kassasystemet

Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften
Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format.
Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.01.19
 

Bokførings-forskriften og bruk av kontantfaktura

Revisorforeningen ber om Finansdepartementets avklaring
Unntak fra å registrere kontantsalg på et produkterklært kassasystem når det anvendes kontantfaktura trådte i kraft 1. januar 2019.
Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. januar 2019 om bruk av kontantfaktura skaper forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.01.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News