Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Styrking av aktivitets- og redegjørelses-plikten på likestillings-området

- etter Revisorforeningens syn er det behov for vesentlige endringer i forslagene til lovbestemmelser om redegjørelsesplikter
Lovforslaget er en oppfølging av anmodningsvedtak nr. 1119 (2016-2017) der Stortinget ber regjeringen «bevare aktivitets- og redegjørelsesplikten, samt styrke den ved å følge opp Skjeie-utvalgets anbefalinger til endringer, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om dette.» Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.10.18
 

Ulempe-erstatning

- skattemessig behandling
Ulempeerstatning inntektsføres ikke ved utbetalingen, men skal redusere inngangsverdien for den eiendelen som har fått redusert verdi.
I en prinsipputtalelse avgitt i september 2018 presiserer Skattedirektoratet den skattemessige behandlingen av ulempeerstatninger. I uttalelsen skriver direktoratet følgende: … Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.10.18
 

Regnskaps-innsending

- positiv trend
I år var det 15 472 av de totalt 325 651 innsendingspliktige enhetene som ikke leverte årsregnskapet innen fristen 1. august. Det gir en andel på 4,75 %.
Tilsvarende tall i fjor var 18 185 av totalt 311 736 (5,83 %). Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.09.18
 

Rapportering av omsetningstall for revisjons-foretak

Revisjonsselskaper og enkeltpersonforetak som driver revisjonsvirksomhet skal rapportere omsetningstall innen 5. oktober i Altinn
Alle foretak som var oppført i Revisorregisteret ved utgangen av 2017 og som fortsatt er oppført i Revisorregisteret, skal rapportere inn omsetningstall i Altinn i skjema KRT-1021. Foretak som har fått godkjenning i løpet av 2018 skal ikke rapportere, men vil bli krevet for et minstebeløp, jf. utlikningsforskriften § 6. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.09.19
 

Benchmarking mot konkurrenter – nå med gjennomsnitt

BT360
Konkurrentenes regnskapstall er nå tilgjengelige. Timingen er derfor perfekt for å gjennomføre en benchmarking:
• Hvordan er selskapets prestasjoner sammenlignet med konkurrentene? • Sammenligning er nyttig for å forstå et selskap bedre (sitt eget eller andres). Kilde: lederkilden.no
Les mer
14.09.18
 

Fleksitid

- 8 ting du må vite om fleksitid
Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid. Kilde: infotjenester.no
Les mer
14.09.18
 

Topp ti forenklings-forslag

- fra Revisorforeningen
Tirsdag ble Revisorforeningens topp ti forenklingsforslag overlevert næringsministeren. Forslagene er innenfor regnskap, skatt, tilsyn, rapportering og aksjeloven.
Regjeringen har fortsatt stort fokus på forenklinger. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler at selv om de har nådd målet på 15 milliarder kroner i årlige forenklinger, vil de fortsette å kutte kostnader for næringslivet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
10.09.18
 

Robotikk og automatisering

– hvordan vil det påvirke regnskapsbransjen?
Vi hører benevnelser som RPA (Robotic Prosess Automation) og AI (Artificial Intelligence), vi prater om at regnskapsbransjen endres og mange økonomitjenester blir borte på grunn av automatisering og robotteknologi.
Hva betyr dette for min bransje, hva kreves av investeringer og hva med de ansatte? I denne bloggartikkelen vil jeg forklare hva det innebærer for regnskapsbransjen og hvordan vi i Amesto AccountHouse rigger oss for fremtiden. Kilde: amestoaccounthouse.no
Les mer
28.08.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News