Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Forslag til ny revisjons-lovgivning

– en rask innføring
Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
03.07.17
 

Regelendringer

- fra 1. juli 2017
Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2017 på Finansdepartementets ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
03.07.17
 

Endringer i regnskapsloven

- lite imponerende av Regjeringen, mener Revisorforeningen
Etter to omfattende delutredninger fra Regnskapslovutvalget, hvorav den ene har ligget to år i departementet, er det som nå presenteres av endringer i regnskapsloven lite imponerende mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.06.17
 

Tvangsmulkt

- varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut 8. juni
Varsel/vedtak om tvangsmulkt blir sendt ut 8. juni. Leveres ikke skattemeldingen innen fristen som er satt i varselet/vedtaket (10-11 dager), begynner tvangsmulkten å løpe. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
06.06.17
 

Skjønnsligning

- skjønnsligning av restaurant fastholdt av Høyesterett
Skjønnet bygget på at det forelå visse regnskapsmangler og at restauranten hadde en svært lav kontantandel i sin omsetning, sett i lys av bransjeundersøkelser. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
06.06.17
 

Regnskapsslurv

- gir skatteetaten millioninntekter
En ny regel fra januar i år om tvangsmulkt for næringsdrivende som slurver med å levere inn lovpålagte opplysninger har ført til millioninntekter for staten. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
28.05.17
 

Delings-økonomien

- høring
Revisorforeningen har inngitt høringssvar til Finansdepartementets høring - NOU 2017: 4.
Les mer
22.05.17
 

Revisors plikter

- etter Hvitvaskingsloven
Finanstilsynet har utgitt et nytt rundskriv om revisors plikter etter hvitvaskingsloven. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.05.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News