Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Bør Skatteetaten få se absolutt alt?

Standard dataformat i regnskapsføringen kan gi Skatteetaten et online kikkhull inn i alle bedrifter. Er det virkelig helt greit?
I Norge og andre land arbeider myndighetene målbevisst for å finne måter ny teknologi kan benyttes til det beste både for samfunnet og oss som borgere.
Mantraet er forenklinger, og elektronisk betaling samt registrering av alle kjøp og andre transaksjoner bidrar åpenbart til dette. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.09.17
 

Avvikende regnskapsår

- gir bedre regnskapskvalitet
Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen er overbevist om at en utvidet adgang til å benytte seg av avvikende regnskapsår vil gi bedre regnskapskvalitet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.09.17
 

Beskatnings-trender i EU

EU har offentliggjort en rapport over skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU pluss Island og Norge
Rapporten inneholder en detaljert statistisk og økonomisk analyse av skattesystemene i de 28 medlemsstatene i EU, pluss Island og Norge.
I tillegg til analysen av europeiske trender inneholder rapporten en beskrivelse av skatteinntekter i prosent av BNP for årene 2003 til 2015 for de enkelte land fordelt på direkte skatter, indirekte skatter og sosiale avgifter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
04.09.17
 

Finanstilsynet med sterk kritikk av Skandiabanken

- en rapport fra Finanstilsynet konkluderer med at Skandiabanken slurver med hvitvaskingskontroll og lover for høy avkastning på fond
Ifølge Dagens Næringsliv mener Finanstilsynet at banken har fundamentale mangler ved sin hvitvaskingskontroll, samt manglende bevissthet og prioritering av kontrollarbeidet. Kilde. msn.com
Les mer
22.08.17
 

Kurs hos Regnskap Norge

- kursoversikt
Regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer.
Les mer
15.08.17
 

13 700 selskaper har fortsatt ikke levert årsregnskap

- det er om lag 12 000 færre regnskapspliktige enheter enn på samme tid i fjor
Nær 23 000 solidaransvarlige mottar nå melding fra Regnskapsregisteret om at årsregnskapet ikke er levert. I fjor mottok når 41 700 slik melding. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.08.17
 

Rente-begrensning

- reglene foreslås endret
For konsernselskaper har Finansdepartementet forslått å utvide rentebegrensningsregelen til også å gjelde eksterne renter.
Revisorforeningen mener at forslaget er mangelfullt utredet og at det derfor ikke bør vedtas slik det foreligger. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
09.08.17
 

Forslag til ny revisjons-lovgivning

– en rask innføring
Det blir en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
03.07.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News