Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Gjennomføring av regnskaps-direktivet i norsk rett

Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdept. gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven
….som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.04.19
 

Regnskaps-standard

Regnskapsstandard-styrets årsrapport for 2018
Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
11.02.19
 

Regnskapslov-utvalgets arbeid er bortkastet

- det er oppsiktsvekkende
Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen.
Les mer
04.02.19
 

SAF-T filen fra kassasystemet

Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften
Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format.
Ettersom veldig mye av ansvaret ligger hos produsenten er det kanskje noe uklart for den bokføringspliktige selv om systemet de har oppfyller kravet i loven. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
28.01.19
 

Bokførings-forskriften og bruk av kontantfaktura

Revisorforeningen ber om Finansdepartementets avklaring
Unntak fra å registrere kontantsalg på et produkterklært kassasystem når det anvendes kontantfaktura trådte i kraft 1. januar 2019.
Skattedirektoratets prinsipputtalelse 7. januar 2019 om bruk av kontantfaktura skaper forvirring, merarbeid og problemer for de bokføringspliktige. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
21.01.19
 

Oppdatert sjekkliste bokføring

- Revisorforeningen har publisert oppdatert sjekkliste bokføring pr. 1.1.2019
Nye regler om kassasystemer er innarbeidet.
Sjekklisten er oppdatert til bokføringsreglene som gjelder pr. 1. januar 2019. De øvrige sjekklistene våre er i ferd med å oppdateres, og forventes å legges ut til uken. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.01.19
 

Skatte-direktoratet begrenser muligheten til å bruke kontantfaktura istedenfor kassasystem

- Skattedirektoratet uttaler seg om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem
Skattedirektoratet har utgitt en prinsipputtalelse om bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem.
Det konkluderes med at bruk av kontantfaktura som alternativ til kassasystem likevel ikke kan anvendes av "..virksomheter som driver regulær detaljhandel / tjenesteyting, og innretter seg med en løsning som krever registrering av personopplysninger ved kontantsalg". Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
14.01.19
 

Endringer i bokførings-forskriften

Finansdept. har fastsatt endringer i bokføringsforskriften
Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.
Kontantfaktura: Finansdepartementet har besluttet å ikke endre bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd nå.
Det medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
17.12.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News