Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Tiden er overmoden for elektroniske skifteoppgjør

- i følge Revisorforeningen
Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til.
Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen.
Les mer
13.02.18
 

Mva og konsesjonspliktig virksomhet

For virksomhet som er konsesjonspliktig må det vurderes nærmere om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift
Skattedirektoretet har utgitt en uttalelse hvor de går nærmere gjennom vilkårene for at en virksomhet som krever konsesjon, eller annen offentlig tillatelse, skal ha fradrag for inngående avgift før slik tillatelse foreligger. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.02.18
 

Dropp krav om skattetrekks-konto

- mener Revisorforeningen
Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Skattetrekket bør kunne overføres direkte til myndighetene ved lønnsutbetaling, mener Revisorforeningen. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
05.02.18
 

Ofte stilte spørsmål om årsregnskap

Brønnøysundregistrene
Sist oppdatert: 24. januar 2018. Kilde: brreg.no
Les mer
29.01.18
 

Separate regnskaper

- skal hindre kryssubsidiering
Regnskapsmessig skille bør innføres i enheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet og som konkurrerer med private tjenestetilbydere.
Separate regnskaper i enheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet er nødvendig for å kunne etterleve støtteregelverket, uttaler en offentlig arbeidsgruppe. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
29.01.18
 

Oppbevaring av regnskaps-materiale

- ved avvikling og konkurs
Skattedirektoratet har nå publisert en prinsipputtalelse rundt regelverket for oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
22.01.18
 

Tidspunkt for fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres
For at dette skal kunne gjelde for inneværende år, må beslutning være fattet av generalforsamlingen innen 31.12, og melding om dette må være mottatt i Foretaksregisteret senest 15. januar året etter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.12.17
 

Ny revisorlov - Revisorforeningen har avgitt høringssvar

Revisorforeningen mener at tittelen statsautorisert revisor bør være forbeholdt revisorer som har fullført en relevant mastergrad eller det tidligere høyere revisorstudiet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.12.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News