Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Støtteordninger for nystartet bedrift

– hvilke ordninger finnes?
Har du startet opp eller er i ferd med å starte opp en ny bedrift, og er usikker på hva man kan få av støtte? Det er nok ikke alle som tenker på dette, men det finnes faktisk et hav av ulike støtteordninger for en nystartet bedrift. Kilde: visma.no
Les mer
15.11.17
 

Innføring av IFRS 9

- aktuell kommentar fra Norges Bank
Nye regnskapsregler for tapsføring (IFRS 9) blir innført i Norge fra 2018. I motsetning til dagens regelverk skal nedskrivingene på utlån under IFRS 9 baseres mer på forventede utlånstap og fremoverskuende vurderinger.
Les mer
15.11.17
 

Kildeskatt på utbytte

– nye dokumentasjonskrav
Fra og med 1. januar 2018 kommer det nye regler om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 prosent på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.
Les mer
06.11.17
 

Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov

- Revisorforeningen
Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017.
Les mer
06.11.17
 

Fravalg av revisjon

Enkelte aksjeselskap kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres
Dette kaller vi fravalg av revisjon.
Du må sende inn årsregnskapet selv om det ikke skal revideres. Kilde: brreg.no
Les mer
31.10.17
 

Rett til å nekte å ta imot kontanter

Revisorforeningen mener at tiden er moden for å fjerne lovkravet om at Norges Banks sedler og mynter er tvungne betalingsmidler
Revisorforeningen mener at behovet for trygge og effektive betalinger og hensynet til å vanskeliggjøre skatteunndragelser, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet, tilsier at både næringsdrivende og privatpersoner bør ha en generell adgang til å kreve betaling over bank, med betalingskort eller andre elektroniske betalingsløsninger.
Les mer
23.10.17
 

Oljefondet bør skilles ut fra Norges Bank

Revisorforeningen støtter Gjedrem-utvalgets forslag
Revisorforeningen mener at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) bør skilles ut fra Norges Bank. Vi støtter Gjedrem-utvalgets forslag om at Oljefondet skal forvaltes av et nytt selskap som reguleres i en egen lov.
Les mer
23.10.17
 

Kommunerevisor reviderte kommunale AS i privat enkeltperson-foretak

- Ulovlig mener Revisorforeningen!
Det er ingen tvil om at virksomheten i enkeltpersonforetaket til Åge Sandsengen, som er daglig leder i Kommunerevisjon IKS, ikke har vært i henhold til revisorloven, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Les mer
23.10.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News