Credit News Regnskap og Revisjon

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

- de solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august
Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
12.08.19
 

Varsel om ikke levert årsregnskap

Regnskapsregisteret har nå sendt ut varsel til foretak som ikke har levert årsregnskap
Varselet er også sendt til revisorer og regnskapsførere.
Regnskapsregisteret har nå sendt varsel til •64 699 regnskapspliktige virksomheter som fortsatt ikke har levert årsregnskapet. I fjor var tilsvarende tall 63 495 virksomheter. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
29.07.19
 

Seks moms-datoer din bedrift må ha orden på

Moms betales inn seks ganger i året for de som driver bedrift
For å betale moms må du sende inn mva-meldingen seks ganger i året (året er delt i seks terminer). Du må også levere mva-meldingen for de terminene bedriften ikke har omsetning. Merverdiavgiften må betales til forfall, hvis ikke legges det til renter. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
07.07.19
 

Regelendringer fra 1. juli 2019

- Finansdepartementet
Finansdepartementet har gitt en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2019 på sitt ansvarsområde. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
01.07.19
 

Øreavrunding av vederlag

Når avtalt vederlag inneholder et ørebeløp skal ørebeløpet uansett betalingsmåte oppgis i salgsdokumentet
Når det betales med sedler og mynt skal salgsvederlaget avrundes til nærmeste hele krone. Ved elektronisk betaling er det ikke anledning til å foreta en slik avrunding. Dette fordi elektronisk betaling ikke er betaling med sedler og mynt. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
26.06.19
 

Revisor-foreningens årsrapport

- 2018
Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.
Les mer
11.06.19
 

Utvalg på ville veier - forslag til momsreform

Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten
Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
Skatt på inntekt og formue er basert på evneprinsippet. Slik er det ikke med forbruksavgifter som merverdiavgift. En økning av matmomsen fra 15 til 25 prosent er usosial og vil ramme lavinntektsgruppene uforholdsmessig hardt, i tillegg til at det også sterkt vil bidra til økt grensehandel.
Det vil igjen kunne ramme mange norske arbeidsplasser, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Les mer
20.05.19
 

Aksjeloven klar for Brexit

- Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området
Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
23.04.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News