Credit News Privatøkonomi

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Elisabeth Holvik er sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?

- Conecto med sin årlige konferanse for bank/finans
Nå skal du forberede deg på smalere tider for bedriftens økonomi fordi Norges Bank varsler renteøkninger. Her skal jeg forsøke å forklare deg bakgrunnen for hvorfor dette skjer nå. I Norge vokser økonomien, for oljeprisen går opp. Siden vi i Norge har 78 prosent skatt på oljeinntektene kan man litt enkelt si at Norge øker i verdi når oljen øker i verdi. Siden oljeprisen har økt, har flere ønsket å investere i oljesektoren. Statistisk Sentralbyrå mener nå at investeringene i oljesektoren kommer til å øke med 21% fra 2018 til 2019. Det er en sterk økning.
HANDELSKRIGEN MELLOM USA OG KINA
Globaliseringen, det at landene handler mer med hverandre, har gjort at flere har trengt å transportere varer over større strekninger. Da trenger de drivstoff, og det drivstoffet kommer gjerne fra olje i Nordsjøen. Høyere etterspørsel gir høyere priser og så videre. Bra for AS Norge.
Men i det siste har det skjedd mye på verdensmarkedet. USA og Kina er i handelskrig med hverandre, og begge landene har innført toll på varer seg imellom. Det betyr at varer fra kina til USA blir dyrere. Og omvendt. Slikt gjør at handelen - selve motoren i globaliseringen - går ned.
Dette kommer til å slå negativt ut for Norge. Færre trailere og skip skal kjøre og seile med varer, dermed trenger de ikke så mye drivstoff. Prisen på drivstoff har allerede gått ned. Dette er et fenomen noen kaller «slowbalization». Globalization slowing down.
Les mer - Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?
18.06.19
 

Stadig flere spilleavhengige havner i økonomisk ruin

– Det er en økende trend at folk får økonomiske problemer på grunn av pengespill sier Karl Kindle i Lindorff
Da inkassobyrået Lindorff på Smestad arrangerte fagdag hvor temaet var gjeldsordninger, var salen full av blant andre namsmenn og andre engasjerte og interesserte fagpersoner fra hele landet.
Hos Lindorff opplever de nå en økning i antallet personer som ikke klarer å gjennomføre sin gjeldsordningsavtale, og et av de sentrale temaene torsdag var det økende antallet mennesker som havner i økonomisk uføre på grunn av spilleavhengighet. Kilde: akersposten.no
Les mer
16.06.19
 

Her gjør du taxfree-kuppene i sommer

- her er de råeste taxfree-tilbudene
Dette er varene du bør handle om du er ute etter å gjøre et kupp i sommer.
Høysesongen for reiser slår innover oss snart. Mange unner seg en sydentur eller en tur for å besøke slektninger eller oppleve noe helt nytt. Enten det er med fly eller ferje.
Nettavisen har gjennomgått alle taxfreetilbud i sommer enten på fly eller ferje. Her er noen av de beste kuppene, og bestselgerne som nordmenn hamstrer mest av. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
16.06.19
 

Ny rekord - husholdningene skylder over 3500 milliarder

Norske husholdninger skylder nå over 3500 milliarder kroner til innenlandske banker og finansinstitusjoner
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ved utgangen av april skyldte husholdningene 3504 milliarder kroner. Denne gjelden omfatter bare husholdningenes innenlandske gjeld, den såkalte K2. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
29.05.19
 

Større tro på egen økonomi

- og renteuroen synes å avta
2.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser en stabil utvikling i hovedindikatoren som ligger på et høyt nivå målt mot gjennomsnittet de siste fem årene.
Troen på egen økonomi er sterk og stiger dette kvartalet. Kilde: finansnorge.no
Les mer
28.05.19
 

Sjekk hva feriepenge-utbetalingen blir

- Lønnsslippen i juni kan være vanskelig å forstå
Her finner du en forklaring til begrepene, og en kalkulator for å beregne feriepenger og lønnstrekk for ansatte med fast månedslønn. Kilde: infotjenester.no
Les mer
23.05.19
 

Neste år kan skattepengene komme tidligere

- mange venter nå på å få skattepengene inn på konto. Det skjer først i slutten av juni
Neste år kan de komme tidligere.
I revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om et IT-prosjekt i Skatteetaten som heter Sirius.
Når dette rulles ut, vil det skje flere endringer rundt skattemeldingen: Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
15.05.19
 

Gjeldsportalen kommer i drift til sommeren

- da kan bankene få oversikt over din totale forbruksgjeld
Alle finansforetakene i Norge er fra 1. juli pålagt å rapportere inn kundenes forbrukslån og kredittkortgjeld til alle gjeldsinformassjonsforetak. Finansnæringens gjeldsportal Norsk Gjeldsinformasjon AS er blant foretakene som vil tilby oversikt over privatpersoners forbruksgjeld.
Dermed vil alle finansforetakene endelig også kunne innhente informasjon om personkunders samlede forbruksgjeld samt samlet kredittramme. Privatpersoner vil kunne hente ut tilsvarende oversikt på seg selv. Hensikten er at banker og andre långivere skal få et bedre grunnlag for å vurdere lånesøknader. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
15.05.19
 

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

- det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne
Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.
Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai. Kilde: aftenposten.no
Les mer
13.05.19
 

Bedre sykepenge-ordning for selvstendig næringsdrivende

- Sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende blir styrket i revidert budsjett for 2019
Selvstendig næringsdrivende som blir syke, har i dag ikke krav på mer enn 75 prosent av sykepengegrunnlaget det første året. Lønnsmottakere kompenseres med 100 prosent sykelønn.
– Fra 1. oktober i år vil det heves til 80 prosent, sier parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
13.05.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News