Abonnementskjema for Credit News:

   
 

960,-kr pr. år
320,-kr pr. år
¤  Alle priser er eks. mva.

 

Salgs- og leveringsbetingelser 

1.Abonnentsregistrering

Ny abonnent registrerer seg som beskrevet på www.creditnews.no og tildeles bruker-id og passord ved mottak av betaling.

2. Brukerrettighet

Abonnent kan kopiere og bearbeide innholdet til eget formål, men har ingen rett til å benytte innholdet til kommersielt formål. 

3. Abonnementsavgift

Abonnent skal betale abonnementsavgift for ønsket antall brukere etter til enhver tid gjeldende prisliste. Betaling, årlig forskudd, skal skje mot tilsendt faktura. Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato.

4. Ansvar/Brukervilkår

Verken eierne av CreditNews.no, artikkelforfattere eller andre bidragsytere påtar seg noe ansvar for feil i tekstene. Det kan ikke reises krav på grunnlag av følger av eventuelle feil. Tekstene er kun av service- og informativ art og representerer ikke juridisk rådgivning. Eierne av CreditNews.no påtar seg heller intet ansvar for eventuelle feil i informasjon på nettsteder CreditNews.no har lenker til.

5. Avtaleperiode/oppsigelse/betalingsmislighold

Abonnementstiden gjelder for et år av gangen. Dersom abonnent ikke sier opp med tre måneders varsel før utløp av abonnementstid forlenges abonnementstiden automatisk med ett år av gangen.

Ved betalingsmislighold forbeholder CreditNews seg retten til å stoppe abonnementet.

01.01.2006

Credit News   


Aksept av salgs- og leveringsbetingelsene